Atgal

Kvietimas dalyvauti miesto šventės „Šiaulių dienos 784“ prekymetyje

Kviečiame dalyvauti miesto šventės „Šiaulių dienos 784“ prekymetyje, kuris vyks 2020 m. rugsėjo 11–12 d. 10–23 val. Vilniaus g. bulvare, Šiauliuose.


BENDRA INFORMACIJA

 1. Prekymečio organizatorius ‒ Šiaulių kultūros centras (toliau – organizatorius).
 2. Prekymečio koordinatorė ‒ kultūrinės veiklos vadybininkė Zita Mundinienė.
 3. Prekymečio darbo laikas – rugsėjo 11–12 d. nuo 10 iki 23 val. Prekymečio darbo laikas (valandos) yra preliminarus, jį patikslinsime likus savaitei iki šventės.
 4. Vieta – Šiauliai, Vilniaus g. bulvaras, atkarpoje tarp Tilžės g. ir Kaštonų al., bei Varpo g. atkarpa nuo Vilniaus g. iki Aušros al.
 5. Dalyviai – juridiniai ir fiziniai asmenys.
 6. Dėl ekstremalios situacijos susijusios su COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologine situacija dalyvių vietų skaičius ribotas – 150.
 7. Informacija teikiama tel. 8 614 19 562.

 

REGISTRACIJA

 1. Asmenys, norintys prekiauti ar teikti paslaugas prekymetyje turi pateikti visus reikiamus dokumentus el. p. zitamuge@gmail.com iki rugpjūčio 15 d. 16 val.
 2. Registracijos eiliškumas vykdomas pagal užsiregistravimo datą ir laiką.
 3. Pirmumo teisę į prekybos vietą įgauna: tautinio paveldo produktų kūrėjai, kurių gaminiai sertifikuoti ir pripažinti tautinio paveldo produktais pagal Tautinio paveldo produktų įstatymą, masiniuose renginiuose prekiausiantys tik savais produktais ir gaminiais (išskyrus alkoholinius gėrimus). (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-288 (2020 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-269 redakcija) patvirtinti „Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimo nuostatai“).
 4. Prekybininkai turi atitikti organizatorių reikalavimus dėl palapinių dydžio ir būklės: jos turi būti tvarkingos, 3 m x 2 m dydžio.
 5. Registracija vykdoma iki rugpjūčio 15 d. 16 val.

 

Registracijai dalyvis pateikia:

 1. Užpildytą nustatytos formos prašymą, IŠVARDINANT PREKIŲ ASORTIMENTĄ;
 2. Prekių ir prekyvietės nuotraukas (BŪTINAI);
 3. Dalyvio legalią veiklą ir statusą atspindinčius dokumentus (pažymėtus prašyme), teisę nuolaidoms gauti patvirtinančius dokumentus (t. y. tautodailininko pažymėjimą, tautinio paveldo sertifikato pažymėjimą, meninio ugdymo įstaigos pažymėjimą).

 

Ar priimta paraiška dalyvauti šventės prekymetyje

 1. Gavus patvirtinimą, kad prašymas gautas ir prekybininkas kviečiamas dalyvauti šventės prekymetyje, reikia užpildyti Prekymečio dalyvio taisykles ir susimokėti rinkliavą už leidimą prekiauti ir teikti paslaugas (šie dokumentai ir sąskaitos numeris prekymečio dalyviui bus atsiųsti).

 

Svarbu!!!

Teisė registruotis ir dalyvauti prekymetyje nesuteikiama:

 1. asmenims iki 16 metų;
 2. asmenims, turintiems galiojančią administracinę nuobaudą už viešosios tvarkos, finansinės drausmės, komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos, veterinarinių sanitarinių taisyklių, švaros ir tvarkymo taisyklių, atliekų tvarkymo taisyklių ir kitus su vykdoma veikla susijusius pažeidimus.

 

ĮMOKOS MOKĖJIMAS

Prekymečio dalyviai, gavę patvirtinimą, kad yra kviečiami dalyvauti, turi sumokėti rinkliavą per 5 d. ir atsiųsti mokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją el. p. zitamuge@gmail.com. Nesumokėjus mokesčio ir neatsiuntus mokėjimo kopijos rezervavimas atšaukiamas. Tai daroma dėl mažo prekybinių vietų kiekio ir didelės norinčiųjų prekiauti gausos.

Prekymečio dalyviams galutinė prekybinė vieta prekymetyje bus suteikta tik atsiuntus mokėjimo kopiją.

 

MOKESČIO DYDŽIAI

Rinkliava prekymečio dalyviams yra vienai dalyvio vietai, vienai dienai.

Vietinės rinkliavos 75 proc. lengvata taikoma tik renginio organizatorių nustatytose vietose (tik pateikus atitinkamą sertifikatą ir (ar) pažymėjimą):

 1. tautinio paveldo produktų kūrėjams, visų kūrybinių sąjungų nariams, prekiaujantiems tik savais produktais, gaminiais ir kūriniais.
 2. meninio ugdymo įstaigų studentams ir moksleiviams, meno kūrėjams, prekiaujantiems tik savais gaminiais ir (ar) kūriniais.

Tautinio paveldo produktų kūrėjams, prekiaujantiems tautinio paveldo maisto produktais, ši lengvata taikoma tik tuo atveju, jeigu renginio prekybos vietoje tautinio paveldo produktai, turintys Tautinio paveldo sertifikatą, sudaro ne mažiau kaip du trečdalius visų parduodamų produktų asortimento. Ši lengvata netaikoma prekiaujantiems alkoholiniais gėrimais.

Rinkliava:

 

Eil.

Nr.

 

Rinkliavos objektas

 

Vietinės rinkliavos dydis Eur (už vieną renginio dieną)

1.

Prekiauti prekybos plote iki 6 kv. m:

1.1.

maisto produktais

68

1.1.1.

75 proc. lengvata taikoma tautinio paveldo produktų kūrėjams

Tautinio paveldo produktų kūrėjams, prekiaujantiems maisto produktais, ši lengvata taikoma tik tuo atveju, jeigu renginio prekybos vietoje tautinio paveldo produktai, turintys Tautinio paveldo sertifikatą, sudaro ne mažiau kaip du trečdalius visų parduodamų produktų asortimento. Ši lengvata netaikoma prekiaujantiems alkoholiniais gėrimais

17

1.2.

kitais ne maisto produktais ir gaminiais (prekėmis)

40

1.2.1.

75 proc. lengvata taikoma tautinio paveldo produktų kūrėjams, visų kūrybinių sąjungų nariams, prekiaujantiems tik savais produktais, gaminiais ir kūriniais; meninio ugdymo įstaigų studentams ir moksleiviams, meno kūrėjams, prekiaujantiems tik savais gaminiais ir (ar) kūriniais

10

2.

Teikti laisvalaikio pramogų  paslaugas:

2.1.

atrakcionų (už 1 kv. m užimamo ploto)

2

2.2.

mobiliąsias paslaugas (už kiekvieną priemonę), kitas nenumatytas paslaugas (už kiekvieną vietą)

20

 

PREKYBININKO ĮSIPAREIGOJIMAI

Prekybinėje prekymečio vietoje būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), turėti specialias rankų dezinfekcines priemones.

Prekybinėje prekymečio vietoje būtina turėti: leidimą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; darbuotojo darbo pažymėjimą; verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą ir kt. būtinus dokumentus.

Pageidaujama, kad atliekant atliekų rūšiavimą būtų vengiama plastikinių pakuočių bei indų naudojimo.

Apie iškilusias nenumatytas aplinkybes prekybininkas privalo nedelsdamas informuoja prekymečio organizatorių el. p. zitamuge@gmail.com, tel. 8 614 19 562.

 

DRAUDŽIAMA

1. Parduoti prekes, kurių mažmeninė prekyba viešosiose vietose uždrausta Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

2. Prekiauti prekėmis ar teikti paslaugas, jeigu jos neatitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose, techniniuose reglamentuose ir kituose teisės aktuose nustatytų saugos reikalavimų.

3. Prekiauti ar teikti paslaugas kitose nei organizatoriaus nurodytose vietose.

4. Verstis kita, nei su organizatoriumi suderinta veikla.

5. Prekybos ar paslaugos teikimo vietą perleisti kitiems asmenims, išskyrus verslo liudijime įrašytiems asmenims.

 

PASTABA. Fiziniams ar juridiniams asmenims, gavusiems prekybinę vietą, bet neatvykusiems į prekymetį, piktnaudžiaujantiems nuolaidų sistema ir prekių asortimentu, mokestis negrąžinamas ir ateityje organizatoriaus organizuojamose prekymečiuose ar mugėse dalyvauti nebus leidžiama.

  

Organizatoriai turi teisę tikslinti ar koreguoti taisykles.

Miesto šventės „Šiaulių dienos 784“ prekymečio registracijos forma

Miesto šventės „Šiaulių dienos 784“ prekymečio dalyvio taisyklės

Miesto šventės „Šiaulių dienos 784“ prekymečio planas. Tautodailės ir amatų alėja

Miesto šventės „Šiaulių dienos 784“ prekymečio planas. Gartdumynų alėja

 

Ingos Petrulaitienės nuotr.

 

 

 
Atnaujinta: 2020-08-05 09:19