Atgal

Registracija į renginį

Registruodamasis asmuo sutinka perduoti savo asmens duomenis, kurie bus tvarkomi tik COVID-19 profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais. Duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 21 dieną po įvykusio renginio, o po to iš karto sunaikinami, tačiau, gavus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) prašymą, epidemiologinės diagnostikos tikslais minėti duomenys bus pateikti NVSC.

Privaloma užpildyti visus laukelius. 

  

Patvirtinu, kad dalyvaudamas renginyje dėvėsiu nosį ir burną dengiančią apsauginę veido kaukę (išimtys taikomos jaunesniems nei 6 metų amžiaus vaikams ir neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Neįgalumą turintiems asmenims rekomenduojama dėvėti veido skydelį) ir laikysiuosi saugaus rekomenduojamo atstumo nuo kitų žmonių (išskyrus artimuosius), o turėdamas net menkiausius viršutinių