Atgal

Tradiciniame susitikime su TFP nariais – padėka už laisvę

Rugpjūčio 25 d. Sukilėlių kalnelyje vyko tradicinis 27-asis susitikimas ir diskusija su tarptautinės katalikiškos organizacijos „Tradicija, šeima, nuosavybė“ (TFP) nariais. Nepabijoję lietaus, prie Nepriklausomybės paminklo susirinkę šiauliečiai ir miesto svečiai prisiminė ir pagerbė TFP organizacijos narių įvykdytą žygdarbį – didžiausią pasaulyje parašų rinkimo akciją, skirtą Lietuvos nepriklausomybei paremti. Organizacija surinko apie 6 milijonus parašų, du žmonės rinkdami parašus mirė.


Renginio metu malda buvo pagerbti žuvusieji TFP nariai, prie paminklo padėtos atminimo ir padėkos gėlės, sugiedota „Tautiška giesmė“. Pristatyta TFP organizacija ir pagrindinės trys jos vertybės – tradicija, šeima ir nuosavybė, kurios kartu, pasak organizacijos, yra apsauginė siena valstybei. Sveikinimo žodį tarė TFP organizacijos atstovas iš Lenkijos Matijas Malešik.

Už organizacijos suteiktą paramą, dvasinę stiprybę ir palaikymą dėkojo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) Šiaulių skyriaus pirmininkas, Šiaulių miesto tarybos narys Jonas Bartkus ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė Valerija Jokubauskienė.

Istorijos takais nuvedė TS-LKD Šiaulių miesto skyriaus tarybos narys, Lietuvos Sąjūdžio Šiaulių skyriaus pirmininkas Algirdas Donatas Kulikauskas, kuris susirinkusiesiems pasakojo, kaip buvo renkami parašai ir kiek pastangų organizacija įdėjo, kad padėtų Lietuvai išsikovoti nepriklausomybę.

Padėkos žodį tarė ir TFP organizacijos globėja, Kelmės krikščioniškosios kultūros instituto vadovė Daiva Lileikienė bei Šiaulių katalikių moterų Šv. Elžbietos draugijos pirmininkė Janina Klungevičienė. Šventės dalyviai buvo pakviesti dalyvauti rugpjūčio 26 d. vyksiančiame tradiciniame piligriminiame žygyje iš Tytuvėnų į Šiluvą.

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis dėkojo organizacijai už jos nepaprastą aktyvumą ir parodytą meilę, paliudytą krauju. „Ši organizacija – Dievo pasiuntinys mūsų brangiai Tėvynei Lietuvai prikelti. Jie mums labai aiškiai primena, kaip mes turime branginti tradiciją, šeimą ir nuosavybę“ – kalbėjo vyskupas. Paraginęs už Lietuvos laisvę dėkoti Dievui bei mylėti ir gerbti vieni kitus, Šiaulių vyskupas palaimino susirinkusiuosius.

Renginio metu skambėjo Šiaulių kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choro „Tremtinys“ (vad. Romualdas Pečeliūnas) bei Rūtos Klungevičiūtės kartu su Alanu Brasu atliekamos giesmės.

Renginį vainikavo iškilmingas Padėkos ir Vilties žygis. Nešdami Fatimos Dievo Motinos statulą, TFP nariai ir kiti šventės dalyviai patraukė link Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros, kurioje buvo aukojamos šv. Mišios.

Editos Varkalienės nuotr. 
Atnaujinta: 2018-08-25 21:37