Atgal

Asmens duomenų apsauga

Informacinis pranešimas dėl Šiaulių kultūros centro vaizdo stebėjimo metu gautų asmens duomenų tvarkymo

Šiaulių kultūros centras (toliau – Centras), siekdamas užtikrinti Centro turto saugumą ir tvarką, Centre iš šalia Centro esančių asmenų ir jų turto saugumą ir viešąją tvarką, įgyvendinti nusižengimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, pagal kompetenciją fiksuoti galimus teisės pažeidimus Centro pastatuose ir  teritorijose vykdo vaizdo stebėjimą.

Stebimi pastatai ir teritorijos

Centras vykdo stebėjimą Šiaulių kultūros centro (Aušros al. 31, Šiauliai), Rėkyvos kultūros namų (Energetikų g. 7, Šiauliai) ir Estrados (Žemaitės g. 70 B, Šiauliai) bendro naudojimo patalpose, taip pat teritorijose aplink šiuos pastatus.

Už asmens duomenų apsaugą atsakingas
Šiaulių kultūros centras
Įm. kodas 302296711
Adresas: Aušros al. 31, LT-76300 Šiauliai
Tel. +370 655 255 18
El. p. info@siauliukc.lt
Duomenų apsaugos pareigūno tel. +370 655 255 18, el. audrone.vasiliauskiene@siauliai.lt

Tvarkomi duomenys

Centras tvarko Šiaulių kultūros centro administruojamuose pastatuose ir teritorijose įrengtomis vaizdo stebėjimo kameromis gautus asmens duomenis: atvaizdą vaizdo įraše ir automobilio valstybinį numerį. Automatiniai sprendimai nėra priimami, asmenys nėra profiliuojami. Apie visas vaizdo stebėjimo kameras papildomai informuojama informacine lentele (lipduku) apie vykdomą vaizdo stebėjimą kiekviename pastate ir stebimoje teritorijoje. Asmens vaizdo įrašas užfiksuojamas automatiškai.

Asmens duomenys perduodami

Asmens duomenis Šiaulių kultūros centras gali perduoti valstybės institucijoms – Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, kitoms ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokurorams, teismui, kaip tai numatyta teisės aktuose. Asmens duomenys už Europos ekonominės erdvės ribų nėra perduodami.

Duomenų saugojimo terminas

Centras vaizdo stebėjimo įrašus saugo 30 parų.

Asmens teisės

Asmuo turite teisę kreiptis į Centrą, siekdamas įgyvendinti šias teises:

1. pateikti prašymą susipažinti su turimais duomenimis apie asmenį;
2. pateikti prieštaravimą asmens vaizdo stebėjimui ir nufilmuotos medžiagos su asmens atvaizdu naudojimui, kai toks duomenų tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo asmens teises ir laisves bei teisėtus interesus;
3. pateikti prašymą ištrinti vaizdo kamerų nufilmuotą vaizdo medžiagą su asmens atvaizdu, kai tokių duomenų tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo asmens teises ir laisves bei teisėtus interesus;
4. pateikti prašymą apriboti prieigą prie vaizdo kamerų nufilmuotos medžiagos su asmens atvaizdu naudojimui, kol nagrinėjamas asmens prieštaravimas tokių duomenų tvarkymui;
5. ginčyti asmens duomenų rinkimą, naudojimą ir saugojimą Centre;
6. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

Turint klausimų ar siekiant įgyvendinti savo teises ar pareikšti nuomonę kreiptis – duomenų apsaugos pareigūnas tel. +370 655 255 18, el. audrone.vasiliauskiene@siauliai.lt

Šiaulių kultūros centro vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 
Šiaulių kultūros centro darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 

 Atnaujinta: 2023-12-27 11:00