Atgal

Lankytojų elgesio taisyklės

Šiaulių kultūros centro lankytojų elgesio taisyklės

Asmenys, nesilaikantys šių taisyklių, į Centrą, jo padalinius, gali būti neįleidžiami arba, pažeidimams paaiškėjus ar atsiradus vėliau, pašalinti iš Centro, jo padalinių, be atskiro įspėjimo. Už viešosios tvarkos ir Centro taisyklių pažeidimus asmenys atsako teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 
Atnaujinta: 2024-02-26 08:09