Atgal

Korupcijos prevencija

Viešo ir anoniminio informavimo galimybės apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Nurodytais adresais ir telefonais gali kreiptis kiekvienas asmuo, manantis ar įtariantis, kad jam neteisėtais Šiaulių kultūros centro darbuotojo veiksmais buvo ar yra daromas teisės pažeidimas, susijęs su korupcija, dėl Šiaulių kultūros centro darbuotojų netinkamai vykdomų (ar nevykdomų) tiesioginių pareigų.

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo Šiaulių kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Ieva Grinienė
Mob. +370 672 59 883
El. p. ieva.griniene@siauliukc.lt
Paštu už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingam asmeniui, Aušros al. 31, LT-76300 Šiauliai

Šiaulių kultūros centro direktorė Deimantė Bačiulė
Mob. +370 671 42 889 (darbo valandomis)
El. p. deimante.baciule@siauliukc.lt
Paštu Šiaulių kultūros centro direktorei, Aušros al. 31, LT-76300 Šiauliai

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT):
El. p. pranesk@stt.lt

Visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu  +370 5 266 333

Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Prašome nurodyti savo kontaktinę informaciją ir galimybes su Jumis susisiekti.

Dėkojame už pateiktą informaciją.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarkos atmintinė

Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo formą, patvirtintą 2018 m. gegužės 21 d. Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 2-86 „Dėl Asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, pareiškimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuri gali palengvinti valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui pateikti tikslingą informaciją apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką (šią formą galima rasti Specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainės skilties „Palikti pranešimą svetainėje“poskiltyje „Valstybės tarnautojams“) Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2c126b325df711e896f6c1bcca8cd3a8/eUfzzQdCqU

Atmintinė valstybės tarnautojui (ar jam prilygintam asmeniui), susidūrusiam su korupcija

Šiaulių kultūros centro dokumentai, susiję su korupcijos prevencija

Šiaulių kultūros centro antikorupcinio elgesio taisyklės

Šiaulių kultūros centro korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programos įgyvendinimo priemonių plano 2023 m. ataskaita

Šiaulių kultūros centro korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programos įgyvendinimo priemonių plano 2022 m. ataskaita

Šiaulių kultūros centro korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programa 2021

Šiaulių kultūros centro korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programos įgyvendinimo priemonių planas 2021

Šiaulių kultūros centro korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių plano 2021 metų ataskaita

Šiaulių kultūros centro korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių plano 2020 metų ataskaita

Šiaulių kultūros centro korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių plano 2019 metų ataskaita

Šiaulių kultūros centro korupcijos prevencijos 2018-2020 m. programos įgyvendinimo priemonių plano 2018 metų ataskaita

Šiaulių kultūros centro korupcijos prevencijos 2018–2020 metu programos įgyvendinimo priemonių planas 2018 m.

Šiaulių kultūros centro korupcijos prevencijos 2018–2020 m. programa

Informacijos, susijusios su galimamos korupcijos apraiškomis, priėmimo iš asmenų Šiaulių kultūros centre tvarkos aprašas 2018 m.

Prašymas STT pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas teikiamas dėl direktoriaus pavaduotojo.Atnaujinta: 2024-02-15 08:08