Veikla


ISTORIJA

Šiaulių kultūros centras savo veiklą pradėjo 1951 m. Kultūros centras pradžioje dirbo kaip metodinis centras: vadovavo miesto mėgėjų meno veiklai, suteikdavo metodinę pagalbą įmonių ir organizacijų klubams.

Šiaulių kultūros centras – organizacija, teikianti įvairiapuses kultūrines paslaugas miestiečiams, sudaranti sąlygas visuomenei dalyvauti kultūros renginiuose, o kiekvienam šiauliečiui – užsiimti saviraiška. Įstaigos veikla plati ir įvairi: plėtojama mėgėjų meno kolektyvų veikla, puoselėjama etninė kultūra, sudaromos sąlygos miesto visuomenei pažinti Lietuvos ir užsienio kolektyvus bei atlikėjus, plėtojama kitų mokamų paslaugų įvairovė.

Šiaulių kultūros centre veikia 17 mėgėjų meno kolektyvų, studijų, klubų, kurie aktyviai dalyvauja miesto ir rajono bei apskrities šventėse, taip garsindami Šiaulius ir Lietuvą respublikiniuose ir užsienio festivaliuose bei konkursuose. Keturi kultūros centro kolektyvai yra laimėję aukščiausią Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo apdovanojimą „Aukso paukštė“.

Šiaulių kultūros centras turi 1 skyrių – Rėkyvos skyrių, kuris organizuoja Rėkyvos seniūnijos kultūrinę veiklą ir miesto renginius prie Rėkyvos ežero. 

2003 m. Šiaulių kultūros centras pelnė „Geriausio kultūros centro“ apdovanojimą, skiriamą už aktyvią ir reikšmingą veiklą.

Šiaulių kultūros centro rengiami valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimai, miesto šventės įprasmina svarbius Lietuvos ir Šiaulių miesto istorijos faktus. Organizuojamos tradicinės kalendorinės šventės, folkloro festivaliai puoselėja tautines tradicijas. Šiaulių kultūros centras yra pagrindinis Šiaulių miesto gimtadienio šventės „Šiaulių dienos“ organizatorius, suburiantis visas miesto kultūros ir švietimo įstaigas bendrai veiklai.

Kultūros centro veiklos tikslas – ne pelno siekimas, o Šiaulių miesto gyventojų kultūrinių poreikių tenkinimas, visuomeniškumo ir gyventojų kultūrinio aktyvumo bei užimtumo skatinimas.

MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS

MISIJA

Kultūros centrų tradicijų tęstinumo ir kultūrinių, edukacinių, socialinių iniciatyvų bei inovacijų erdvė

Mes plėtojame kultūrinę, meninę, šviečiamąją (edukacinę) ir informacinę veiklas, kuriame neformaliojo ugdymo, menines programas, vystome pramogines programas, puoselėjame etninę kultūrą, mėgėjų meną, inicijuojame, rengiame ir įgyvendiname kultūros ir meno projektus, užsiimame profesionaliojo meno sklaida, ugdome ir tenkiname kultūrinius bendruomenės poreikius, užtikriname kūrybinę saviraišką.

VIZIJA

 Šiaurės Lietuvos kultūros centrų lyderis

 • Vienas iš lankomiausių Lietuvos kultūros centrų.
 • Lankytojų skaičius – 300 000 (iš jų 130 000 vidaus renginių lankytojai) per metus.
 • Aktyviausiai regione palaikantis mėgėjų meno kolektyvų veiklą.
 • Išsiskiriantis kokybiškų renginių ir veiklų įvairove.
 • Intensyviai dirbantis su tarptautinių kultūrinių mainų programa.
 • Lanksčiai dirbantis įvairiose erdvėse bei situacijose.
 • Patrauklus darbuotojams, visuomenei ir aplinkai.

VERTYBĖS

 Novatoriškumas

 • Dinamiškumas ir atvirumas pokyčiams.
 • Iniciatyvos ir nauji sprendimai.
 • Siekis mokytis.

Etika ir lojalumas

 • Tradicijų laikymasis ir puoselėjimas.
 • Pagarba lankytojams ir kolegoms.
 • Organizacijos reprezentavimas.
 • Įvaizdžio stiprinimas.

 Profesionalumas ir kompetencija

 • Efektyviai, sparčiai ir kokybiškai atliekamas darbas.
 • Profesinių įgūdžių ir darbo procesų tobulinimas.
 • Lankstūs sprendimai.
 • Sąžiningumo principas.
 • Organizacijos veiklos ir savo darbo analizė.

Bendradarbiavimas ir atsakomybė

 • Atsakingas sprendimų priėmimas.
 • Komandinis darbas.
 • Bendrų tikslų siekimas.
 • Kolegų pagalba.
 • Atskirties mažinimas.
 • Pagarbos ir pasitikėjimo skatinimas.
 • Objektyvumas ir tolerancija.

Kūrybingumas, iniciatyvumas, ambicingumas

 • Talentų ir potencialo atskleidimas.
 • Idėjų kėlimas ir originalių sprendimų ieškojimas.
 • Lyderystės skatinimas.
 • Iššūkių skatinimas.
 • Užsibrėžto tikslo siekimas.


Atnaujinta: 2020-05-04 15:54