Atgal

Meno kolektyvai


ATŽALYNAS, JAUNIMO KAMERINIS CHORAS

Jaunimo kamerinis choras „Atžalynas“ įkurtas 1992 m. Choro įkūrėja  – dirigentė, Šiaulių universiteto docentė Marija Žibūdienė.
Kolektyve dainuoja studentai, mokytojai – muzikos mylėtojai.
Per daugiau nei 15 kūrybinės veiklos metų choras „Atžalynas“ dalyvavo  daugiau nei 15 tarptautinių konkursų, pelnė daug apdovanojimų.
Kolektyvas ne tik vyksta koncertuoti bei dalyvauti konkursuose Lietuvoje ir užsienyje, bet ir rengia koncertus savo mieste, dalyvauja miesto šventėse, bendradarbiauja ir draugauja su Lietuvos bei užsienio chorais: Tartu miesto (Estija) vyrų choru, Minesotos valstijos (JAV) mišriu choru „Bemidji“, Jelgavos miesto (Latvija) mišriu choru „Zemgale“, Kauno miesto mišriu choru „Kamertonas“, Kauno mišriu choru „Diemedis“, Vilniaus vokaliniu ansambliu „Balsai“. Rengiami bendri koncertai, kitų miestų chorai kviečiami koncertuoti Šiaulių mieste.
Nuo 2006 m. choro vadovė – Šiaulių konservatorijos mokytoja Jurgita Juozūnienė. Koncertmeisterė Marija Kaubrienė, chormeisteris Mindaugas Žalalis.
Šiuo metu chorui vadovauja Mindaugas Žalalis.

Choro vadovas Mindaugas Žalalis. Mob.: 8 611 41 904, el. paštas mindaugaszalalis@gmail.com

AUŠRELĖ, CHOREOGRAFIJOS STUDIJA

Choreografijos studija „Aušrelė“, gyvuojanti nuo 1977 m., yra subūrusi 140 jaunųjų šiauliečių šokėjų, kurių amžius nuo 4 iki 18 metų. Kolektyvas kasmet parengia progines (kalėdines-naujametes, Motinos dienos ir kt.) programas, kūrybinius koncertinius projektus (sukurtos choreografinės pasakos vaikams „Bembis“, „Merė Popins“, „Ledinė širdis“, „Imperatoriaus lakštingala“, miuziklas „Bruknelė“), aktyviai dalyvauja miesto ir respublikiniuose renginiuose. 2003, 2007 ir 2009 m. choreografijos studija dalyvavo Lietuvos dainų šventėje. Šokėjai kiekvienais metais dalyvauja įvairiuose užsienio šalių (Ispanija, Latvija, Estija, Ukraina, Rusija, Baltarusija) festivaliuose ir konkursuose, kur laimimos prizinės vietos.
Choreografijos studija „Aušrelė“ – konkursų „Muzyčna parasolka“ (Ukraina), „Dneprodanc“ (Ukraina), „Arabeska“ (Lietuva), „Vaikystės vaivorykštė“ (Lietuva) laureatė. Kolektyvas bendradarbiauja su miesto Pučiamųjų ir Kameriniu orkestrais, kameriniu choru „Polifonija“. Choreografijos studija „Aušrelė“ organizuoja tarptautinį šokio festivalį „Aušrinė žvaigždė“, kuris jau tapo tradicinis ir vyksta kas dvejus metus.

Meno vadovas Mindaugas Kosaitis. Mob. 8 686 24 540, el. paštas mindaugaskosaitis@gmail.com

Kultūrinės veiklos vadybininkė Zita Mundinienė. Mob. 8 614 19 562, el. paštas zitamun@gmail.com

Meno vadovo asistentė Vita Adomėnaitė-Butnorienė
Akompaniatorė Rasa Vaitoškienė

BIČIULIAI, KAMERINIS CHORAS
„Bičiuliai“ – kolektyvas, kurio įvairaus amžiaus žmones jungia meilė dainai, giesmei, chorinei muzikai.
Kaip kamerinis choras „Bičiuliai“, kolektyvas Šiauliuose įregistruotas 1990 metais. Choro įkūrėjas ir ilgametis vadovas (23 metai) buvo Šviesios atminties Šiaulių universiteto docentas Stasys Žalalis. Tačiau pirmieji naujai susibūrusio dainos mylėtojų kolektyvo koncertai jau buvo įvykę 1988-aisiais Kužių ir Pašvitinio bažnyčiose. 1989 metais, Atgimimo laikotarpiu, choras pirmasis sugiedojo Tautinę giesmę Vasario 16-osios minėjime-koncerte, vykusiame Šiaulių Inžinierių namuose. Nuo to laiko choras dalyvauja visuose Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimo šventiniuose koncertuose. Tuojau pat po kruvinųjų Sausio 13-osios įvykių, 1991–ųjų vasario 4 dieną kartu su aktore Olita Dautartaite choras „Bičiuliai“ koncertavo Aukščiausiosios Tarybos gynėjams, kėlė žmonių dvasią.

1991 metais, Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Bičiuliai“ vieni iš pirmųjų su sakraline muzika aktyviai įsiliejo į bažnyčių auditoriją. Choras savo lėšomis keliavo į mažų miestelių ir kaimų bažnytėles, kur chorų nebuvo likę, giedojo ir džiugino žmonių širdis. Per 25-erius kūrybinės veiklos metus „Bičiuliai“ suorganizavo ir dalyvavo daugiau kaip 250 koncertų bei koncertinių kelionių atokiausiuose Lietuvos miesteliuose. Koncertavo ligoninėse, senelių namuose, kalėjimuose, giedojo Šiaulių, Dotnuvos, Šiluvos, Joniškio, Pasvalio, Molėtų, Kuršėnų ir kitose bažnyčiose bei Kryžių kalne, kai ten lankėsi popiežius Jonas Paulius II.

Choras dalyvavo religinės muzikos festivaliuose Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje bei žymių meno ir kultūros veikėjų minėjimuose-koncertuose, visose miesto, apskrities, respublikinėse dainų šventėse, taip pat – I ir II Pasaulio lietuvių dainų šventėse Vilniuje (1994, 1998 m.). Choro dainos ir giesmės skambėjo Taline, daugelyje Latvijos vietovių, Karaliaučiaus krašte, Krokuvoje, Italijoje, Belgijoje, Airijoje. Visa tai – altruistinė veikla.

Dalyvavimas projektuose

Jau 14 metų kasmet choras aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, įgyvendindamas įvairius kultūrinių mainų projektus ne tik vietiniu, bet ir tarptautiniu lygiu, siekiant išsaugoti savo šalies kultūros vertybių visumą, išlaikyti tautinį tapatumą ir šalių etnografinį savitumą, skatinant suartėti lietuvių ir latvių bendruomenes pasienio regione per meno, kultūros, tradicijų ir ekumeninės dvasios propagavimą.

Vykdyti (vykdomi) projektai:

2001–2002 m. – „Neatstumk artimo“;

2002–2003 m. – „Daina sujungs baltų tautas“ (2002–2003 m.);

2003–2005 m. – „Daina tiems, kuriems jos stinga“;

2006–2007 m. – Interrego 3A „In common“ (bendrumas), įtraukiant ir Airijoje gyvenančių lietuvių bei latvių suartėjimą per meno, kultūros, tradicijų ir ekumeninės dvasios propagavimą);

2008–2009 m. – „Skambėk, daina, ir žadink mus“ bei „Lietuvių ir latvių bendradarbiavimo pasienio regione plėtra, propaguojant meną, kultūrą ir ekumenizmą“;

2010 m. – „Skambėk, daina, ir mus pažadink“, skatinant Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos regionų gyventojų bendradarbiavimą;

2011–2012 m. – „Draugaujančių miestų: Jelgavos ir Šiaulių bendruomenių suartėjimas per meną, kultūrą ir ekumenizmą“;

2013–2015 metais – tęstiniai projektai „Skambėk, daina, ir mus pažadink“.

Daug metų choras draugauja su Duobelės lietuvių bendruomene, Jelgavos Gederto Eliaso muziejumi, Saldus miestelio latvių bendruomene, kartu su jais rašo bendrus projektus. Apie Šiaulius ir šiauliečius sužinojo Žemgalė, Kurzemė, Latgalė. Tai – daugiau kaip pusė Latvijos. Vyko koncertai Karaliaučiaus krašte (Karaliaučiuje, Įsrutyje, Tolminkiemyje, Tilžėje, Gumbinėje), Estijoje, Lenkijoje, Italijoje, Belgijoje (Briuselyje, Diufelyje ir t. t.), Airijoje (Dubline, Balinrobe).

Informacija apie choro vadovą

2013 metų spalio 6 dieną Anapilin iškeliavo choro įkūrėjas ir ilgametis vadovas doc. Stasys Žalalis. Trumpam nutrūkusią choro veiklą nuo 2014 metų sausio mėnesio tęsia vadovė Ilmera Abromavičienė. „Bičiulių“ daina tradiciškai, paskutinį gegužės šeštadienį (2014 m. gegužės 24 d.) skambėjo Kristijono Donelaičio muziejuje Tolminkiemyje (Čistyje Prudy, Kaliningrado sr., Rusija), o birželio 7 d. – Dainos ir poezijos vakare Naisių kultūros centre (Šiaulių raj.). Rugpjūčio 4 dieną, atsisveikindami su vasara „Bičiuliai“ dovanojo dainas Panemunės miestelių gyventojams (Panemunė, Raudondvaris, Veliuona, Jurbarkas, Kiduliai).

Spalio-lapkričio mėnesiais „Bičiuliai“ surengė knygos „Maestro Stasys Žalalis“ pristatymus Šiaulių apskrities P. Višinskio viešojoje bibliotekoje, Kuršėnų meno mokykloje bei Šiaulių universiteto bibliotekoje. Skambėjo choro dainos, maestro S. Žalalio kūriniai.

DAINORA, VOKALINIS ANSAMBLIS

Šiaulių kultūros centro  vokalinis ansamblis „Dainora“ įsikūrė 2007 m. kovo 8 d. Kolektyvui vadovauja Ramutė Majauskienė. Ansamblis, kuriame dainuoja įvairių profesijų atstovės, aktyviai koncertuoja, dalyvauja įvairiuose festivaliuose, konkursuose, taip pat kasmet organizuoja vokalinių ansamblių konkursą „Pavasario melodijos“, Žolinės šventę, kalendorines šventes ir kitus Rėkyvos skyriuje vykstančius kultūros renginius. Ansamblio repertuare vyrauja populiarios lietuvių ir užsienio kompozitorių dainos. Kasmet su atnaujinta koncertine programa ansamblis koncertuoja Šiaulių miesto bei aplinkinių rajonų gyventojams. Vokalinis ansamblis yra daugelio festivalių ir konkursų dalyvis, įvairių laimėjęs įvairių prizų. Vokaliniam ansambliui „Dainora“ suteikta III kategorija.

Meno vadovė Ramutė Majauskienė, Mob. 8 686 83200   el. paštas  ramutesen@inbox.lt

DERMĖ, VOKALINIS ANSAMBLIS

Šiaulių kultūros centro  vokalinis ansamblis „Dermė“ įkurtas 1997 m. Kolektyvo įkūrėja – Daina Kavaliauskienė. 2004 m. „Dermė“ laimėjo nominaciją „Geriausias vokalinis ansamblis ir vadovas“ ir Lietuvos liaudies kultūros centro bei Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo aukščiausią apdovanojimą „Aukso paukštė“. 2007 m. Joniškyje vykusiame Šiaulių apskrities vokalinių ansamblių festivalyje-konkurse „Dainos sparnais“ kolektyvas miestų ir didžiųjų rajonų centrų grupėje apdovanotas I laipsnio diplomu. 2007 m. ansamblio kūrybinės veiklos 10-ies metų sukakties proga išleista kompaktinė plokštelė „Atnešk padangę gryną…“ Nuo 2008 m. ansambliui vadovauja Kristina Mickūnė. 2010 m. respublikinio solistų ir vokalinių ansamblių konkurso „Sidabriniai balsai 2010“ II ture „Dermė“ pelnė II laipsnio diplomą. 2011 m. Šiaulių miesto ir apskrities mėgėjų meno kolektyvų bei atlikėjų festivalyje „Rudens mozaika“ laimėta nominacija „Už dainos stiliaus atskleidimą“. 2013 m. Pakruojo rajone organizuotame vokalinių ansamblių festivalyje-konkurse ,,Kur aukštas klevas“ didžiųjų vokalinių ansamblių miestų ir rajonų centrų kategorijoje ansamblis laimėjo II vietą. Kolektyvo credo: „Daina turi pasiekti ir suvirpinti kiekvieną širdį”.

Meno vadovė Aušra Brijūnienė. Mob. 8 615 83 983, el. paštas ausra.brijuniene@gmail.com 

DURYS, SUAUGUSIŲJŲ MĖGĖJŲ TEATRAS

Vadovas Virginijus Dargis.

 

 

 

 

GŪŽTA, TEATRO STUDIJA
 Vadovė Lina Jankauskaitė.
KALATINIS, LIAUDIŠKŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS

Liaudiškų šokių ansamblis „Kalatinis“ įkurtas 1963 metais. Nuo 1970-ųjų kolektyvas dalyvavo visose respublikinėse ir pasaulio lietuvių dainų šventėse. Tai daugkartinis respublikinio konkurso „Pora už poros“ laureatas. „Kalatinis“ aktyviai dalyvauja miesto renginiuose, reprezentuoja Šiaulių miestą apskrityje, respublikoje ir svetur. Už meninius pasiekimus ansambliui „Kalatinis“ ir jo vadovei 2006 m. skirtas aukščiausias Lietuvoje mėgėjų kolektyvams suteikiamas apdovanojimas „Aukso paukštė“.

Meno vadovė ir baletmeisterė Vanda Verkulienė. Mob. 8 615 54 392

Vokalinės grupės vadovė Birutė Prokopavičienė.

Instrumentinės grupės vadovė Edita Šliauterienė.

Akompaniatorė Vida Narutavičienė.

LAŠELIAI, VAIKŲ VOKALINIS ANSAMBLIS

Vaikų vokalinis ansamblis „Lašeliai“ įkurtas 2007 m. Ansamblyje dainuoja įvairaus amžiaus vaikai nuo 6 metų. Daugelis ansamblio dalyvių patobulėję ir paaugę tęsia muzikinę kelionę kitose miesto meninio ugdymo įstaigose. Todėl kiekvienais metais ansamblis pasipildo vis naujais nariais. Pirmaisiais metais vaikai susipažįsta su dainavimo pagrindais, mokosi atlikti nesudėtingas daineles ir melodijas. Vėlesniais metais, atsižvelgiant į vaikų amžių, programos turinys tampa platesnis, įvairesnis ir sudėtingesnis. Užsiėmimai vyksta vaikams patogiu laiku, sudaromos galimybės tobulėti individualiai. Repeticijų metu vaikai ne tik susipažįsta su įvairiomis vokalinėmis technikomis, tačiau ir ugdosi sceninę kultūrą, gebėjimą bendrauti, kūrybiškai tobulėti. Kolektyvo repertuare vyrauja šiuolaikinė lietuvių ir užsienio autorių kūryba. Ansamblis koncertuoja visuose Rėkyvos bendruomenės organizuojamuose renginiuose bei šventėse, dalyvauja Šiaulių miesto ir apskrities mėgėjų meno kolektyvų festivalyje „Rudens mozaika“, Šiaulių miesto dienoms skirtuose renginiuose. Vasaros metu koncertuoja pėsčiųjų bulvare miesto gyventojams ir svečiams. Bendradarbiauja su Šiaulių miesto ir rajono mokyklų vaikų vokaliniais ansambliais, rengia bendrus koncertus bei renginius.

Meno vadovė Ramutė Majauskienė. Tel.: 8 686 83 200, el.p. ramutesen@inbox.lt

RĖDA, FOLKLORO ANSAMBLIS

Šiaulių kultūros centro apeiginio folkloro ansamblis „Rėda“ susibūrė 2013 metų rudenį. Atėjusius į jį žmones suvienijo liaudies daina ir meilė artimui. Praėjus vos keleriems metams, jau mokame daugiau nei 100 liaudies dainų: jungtuvių apeigų, šeimos, Ilgių, advento, Kalėdų, pavasario švenčių, vasaros darbų, Rasų.
Mes vilkime 13–15 amžių rekonstruotais archeologiniais kostiumais, kuriuos sudaro ilgieji marškiniai, vilnos tunikos ir skraistės, balti nuometai, pasirinkto laikotarpio avalynė. Mus dabina žalvario segės, smeigės, antkaklės, žiedai, galvos puošmenos.
Ansamblio veikla neapsiriboja kasdieniu naujų dainų mokymųsi, koncertais ir festivaliais. Aktyviai studijuojame senuosius baltų genčių raštus, kad geriau suprastume apdainuojamą „senųjų“ žmonių kasdienybę, buitį, darbų ir laisvalaikio apeigų prasmę. Nors ir gyvename krikščioniškoje šalyje, dainuodami, analizuodami, interpretuodami liaudies dainas, mokomės derinti krikščionių religiją ir baltų pasaulėžiūrą: vienas Dievas – viena tiesa ir meilė žmogui, gamtai, dainai.
Mus vienija neužgesinamas noras būti drauge. Mūsų vaikai dainuoja, muzikuoja, kartu dalyvauja koncertuose. Mokame patys nusivyti juostas, išsikepti duonos, nusilieti žvakių, pasisiūti tradicinius drabužius, pasigaminti muilo ir dar daug tradicinių darbų, amatų. Šiais, 2017-aisiais, metais pradėjome burti tradicinę kapelą, kurioje bus muzikuojama smuiku, kanklėmis, basetle, būgnu.

ROKOKO, VOKALO STUDIJA

Šiaulių kultūros centro vokalo studija „Rokoko“ gyvuoja nuo 1987 metų. Kolektyvo kūrybinė biografija turtinga: 4 kartus LTV konkurso „Dainų dainelė“ laureatai, nuolatiniai įvairių respublikinių konkursų prizinių vietų laimėtojai. Studijos kolektyvas dalyvauja muzikiniuose-teatriniuose projektuose, kūrybinėse stovyklose, respublikiniuose ir tarptautiniuose vokalinės muzikos konkursuose ir festivaliuose.
Vokalo studija „Rokoko“ koncertavo Latvijoje, Suomijoje, Estijoje, Amerikoje, Vokietijoje. Išleisti 5 muzikos albumai, kurių muzikos autorė yra studijos vadovė Rasa Kauneckaitė.
Vokalo studijoje „Rokoko“ dainuoja vaikai, jaunimas ir suaugę – kiekvienas čia gali rasti sau artimą muzikinę ir bendravimo erdvę. Studijoje vaikai yra skatinami džiaugtis muzikiniu procesu, padedame vaikams atsiskleisti, ugdome pasitikėjimą savimi, kūrybiškumą, atsakingumą, skatiname atsikratyti įvairių nepagrįstų baimių, tarp jų – ir scenos baimės.

ROMANTIKA, VOKALINIS ANSAMBLIS

Šiaulių kultūros centro  vokalinis ansamblis „Romantika“ įsikūrė 2013 m. gegužės 7 d. vadovės Ramutės Majauskienės iniciatyva. Kolektyvas aktyviai dalyvauja Šiaulių miesto ir rajono renginiuose, festivaliuose, konkursuose, bendradarbiauja su įvairiomis Šiaulių apskrities asociacijomis, draugijomis, švietimo įstaigomis. Ansamblio dalyvės yra kūrybingos ir iniciatyvios, aktyvios visuomenininkės, įvairių organizacijų narės, daugelis lanko Trečiojo amžiaus universitetą. Todėl repeticijos ansamblio moterims yra ne tik ugdymosi, bet ir kūrybinis, naujų idėjų teikiantis procesas. Kiekvieną rudenį kolektyvas organizuoja romansų atlikėjų šventę „Gyvenimo spalvos“. Vokalinio ansamblio „Romantika“ programoje vyrauja lyrinės, romantinės ir populiarios lietuvių kompozitorių dainos.

Meno vadovė Ramutė Majauskienė. Tel.: 8 686 83200, el.p. ramutesen@inbox.lt

 

 

ŠARMA, CHORAS

1961 m. kolektyvą sukūrė ir ilgą laiką jam vadovavo kultūros žymūnas Boleslovas Ambrazas. Šiuo metu mišriam chorui „Šarma“ vadovauja Zina Kosmauskienė. Choro dalyviai – senjorai. Kolektyvas turi senas tradicijas ir bendrauja su Vilniaus, Visagino, Kauno, Elektrėnų, Panevėžio ir Klaipėdos pagyvenusių žmonių chorais. „Šarma“ dalyvauja įvairiuose koncertuose, festivaliuose „Uždainuokim broliai, sesės“ (Kaunas), „Ant Vilniaus kalvų“ (Vilnius), „Šv. Cecilijos garbei“ (Visaginas). 2009 m. Šiauliuose įvyko choro „Šarma“ organizuotas respublikinis renginys „Sveikas, saulės mieste“, skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti.

Choro vadovė Zina Kosmauskienė. Tel. (8 41) 41 88 27, mob. 8 645 35 464

SEDULA, FOLKLORO ANSAMBLIS

1981 metais susikūrė liaudies dainų atlikėjų ansamblis, kuris 1989 metais kolektyvą papildžius šokėjais ir muzikantais jis peraugo į folkloro ansamblį ,,Sedula“.
Ansamblį lanko 20 folkloro mylėtojų. Kolektyvą sudaro dainininkai ir instrumentinė grupė: armonika, smuikas, būgnas. Parengtos Velykų ir Advento, patriotinių dainų ir romansų programos. Kolektyvas atlieka Žemaitijos regiono autentišką folklorą.
Nuo 1990 m. ansamblis visų Pasaulio lietuvių dainų švenčių dalyvis. Ansamblis kviečiamas ir dalyvauja folkloro festivaliuose Klaipėdoje, Nidoje, Vilniuje, Telšiuose, Kelmėje, Pakruojyje. Ansamblis buvo išvykęs į tarptautinį regėjimo neįgaliųjų festivalį „Tyfloart-2007“ Čekijoje.
2004 m. ansamblio vadovė Virginija Gintilaitė surengė folkloro festivalį „Tylus, tylus vakarėlis“. 2005 m. išleista kompaktinė plokštelė „Tylus, tylus vakarielis“. 2006 m. ansamblio kūrybinės veiklos rių adinas”25-erių metų jubiliejaus proga išleista kompaktinė plokštelė „Šalis ta Lietuva vadinas“. 2011 m. kolektyvas šventė 30 – ties metų jubiliejų. 2014 m. kolektyvas ir kolektyvo duetas dalyvavo Radviliškio rajone, Baisogaloje įvykusioje devintojoje Šiaulių apskrities romansų atlikėjų šventėje – konkurse ,,Nebegrįšiu laukų takeliu“, žiūrovų simpatijų nominaciją pelnė Šiaulių kultūros centro Aklųjų ir silpnaregių skyriaus folkloro ansamblio ,,Sedula“ duetas Virginija ir Irena Gintilaitės. Tais pačiais metais liepos 4 d. kolektyvas dalyvavo Lietuvos dainų šventėje „Čia mano namai“ folkloro dienoje „Laimužės lemta“.

 Meno vadovė Virginija Gintilaitė. Mob. 8 697 41656, el.paštas virginija.gintilaite@gmail.com

SIDABRINĖ GIJA, FOLKLORO ANSAMBLIS

Folkloro ansamblis „Sidabrinė gija“ įkurtas 1983 -1984m. Nuo 1991-ųjų jam vadovauja meno vadovė Vita Taučienė. Ansamblyje dalyvauja virš 20 folkloro brangintojų, pamilusių dainą, šokį dar jaunystėje, perėmusių etninį palikimą iš tėvų ir senolių.
„Sidabrinė gija“ – nuolatinė miesto renginių, koncertų, bei respublikos folkloro festivalių dalyvė.

2012 dalyvauta respublikiniame festivalyje ‘Atataria lamzdžiai’

2005, 2007, 2013m ansamblis dalyvavo tarptautiniame folkloro festivalyje „Saulės žiedas“,

2007, 2014 – Lietuvos dainų šventėje Vilniuje.

2014 04 15 koncertuota Respublikos Seime. Ne kartą rodyta programa per TV kanalus.

Kartu su mokyklomis, ikimokyklinėmis įstaigomis rengiami seminarai pedagogams bei bendros

šventės : „Duonos kelias“, „Advento papročiai“, „Lino kelias“, „Kalbos šventė“, „Senolių vestuvės“, „Vasario 16-oji“ ir kt. Džiugu, kad daina , šokis, papročiai sujungia jaunimą, pedagogus ir vyresnio amžiaus žmones bendroms šventėms- etninės kultūros išsaugojimui.

Ansamblio repertuarą sudaro tikrieji, senieji lietuvių liaudies šokiai , kaip “Lelinderis”, ‘Ulanas’, “Padispanas”, “Anės polka” ir kt. Taip pat ir liaudies dainos, dainuotos mūsų senelių, tėvų, pačių dalyvių pasiūlytos į ansamblio repertuarą. Renkami, ieškomi muzikantai groti kapeloje. Paruoštas ir romansų repertuaras.

Meno vadovė Vita Taučienė-Rezgienė. Mob. 8 685 70 579, el. paštas vita.pagrindinis@gmail.com

SVAJOKLIAI, VIZUALIŲJŲ MENŲ STUDIJA

Kur dingsta gabūs klausinėjantys, originalūs, savo nuomonę turintys vaikai? Dažnai jie, sulaukę tam tikro amžiaus (7-10 metų), tarsi išnyksta, tampa panašūs vieni į kitus. Ar tai tik raidos, amžiaus tarpsnio ypatumas? O gal priežastys kur kas gilesnės?
Kūrybos žmonėms žinomas posakis: „Jei gali nekurti, nekurk“. Kas gi verčia „negalinčius nekurti“ įgyvendinti savo vizijas? Gal prigimties jėgos? Gal troškimas realizuoti savąjį „aš“?
Ar kūrybinės potencijos slypi kiekviename iš mūsų, tereikia jas pažadinti, ar šią dovaną lemta pažinti tik išrinktiesiems?
Ypač pastaraisiais metais pajutome poreikį ugdyti gabius ir sumanius vaikus. Supratome, kad būtini radikalūs pokyčiai šeimose ir mokyklose.

Vadovė Zita Vilutytė. Informacija tel. 8616 98307

TREMTINYS, CHORAS

Buvusių tremtinių ir politinių kalinių choras „Tremtinys“ pradėtas kurti 1989 m. Vieni iš choro kūrimo iniciatorių buvo Lida Kulikauskienė, tapusi pirmąja choro vadove, ir Algirdas Kulikauskas. Per pusmetį choro dalyvių skaičius išaugo iki 40-ties. Chorą globojo Šiaulių pedagoginio instituto Muzikos katedra. Pirmasis choro pasirodymas įvyko 1989 m. gegužės 19 d. Meškuičiuose ir Kryžių kalne.
Apie 20 metų chorui vadovavo antroji vadovė Rasa Gasiūnienė.
Nuo įsikūrimo „Tremtinys“ daug koncertavo įvairiose gamyklose, „Saulės“ koncertų salėje, Kultūros centre, „Saulės laikrodžio“ aikštėje ir kitur.
Choras kasmet Birželio 14-tąją, Gedulo ir vilties dieną, dainuoja prie atminimo lentos geležinkelio rampoje, drauge su visais paminėdami iš čia 1941 m. pajudėjusį traukinį su tremtiniais į Sibirą. Kasmet pirmąjį rugpjūčio šeštadienį choras dalyvauja Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydyje Ariogaloje, Dubysos slėnyje. Taip pat choras dalyvauja įvairiose vietovėse šventinant kryžius, pastatytus atminti ištremtiems tų vietovių gyventojams, perlaidojant atrastus, netinkamose vietose užkastus, sovietinių smogikų ir stribų nužudytų partizanų kūnus, pastatant tų tragiškų įvykių atminimo simbolius.

1989 m. rugpjūčio 23 d. choras koncertavo Baltijos kelyje šiauliškių ruože Pumpėnuose.

1990 m. kolektyvas dainavo Respublikinėje dainų šventėje ir dalyvavo kuriant televizijos filmą apie Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių chorus.

1995 m. Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną, Vasario 16-tą, choras patriotines dainas dainavo Ginkūnų kapinėse, dalyvavo visų politinių kalinių ir tremtinių chorų šventėje Panevėžyje, o 1997 m. – tokioje pačioje šventėje Klaipėdoje.

Chorui „Tremtinys“ šiandien jau daugiau negu 25 metai. Daug dainų ir religinių giesmių išmokta, surengta daug koncertų. Dainininkų amžius – nuo 59 iki 85 metų! Bendraujame ir rengiame bendrus koncertus su buvusių tremtinių chorais iš Kėdainių, Kuršėnų, Mažeikių ir kitais. Nuo 2015 m. „Tremtinys“ tapo Šiaulių kultūros centro kolektyvu. Choro meno vadovas – socialinių mokslų daktaras Romaldas Pečeliūnas.

VADAUJA, MODERNAUS FOLKLORO GRUPĖ

Vadovė Justė Lipinskienė.

 

 

 

 

VAJAUNAS, LIAUDIŠKŲ ŠOKIŲ GRUPĖ

Liaudiškų šokių grupė „Vajaunas“ įkurta 2002 m. Grupės meno vadovas ir įkūrėjas Romualdas Laugalis. Nuo 2005 m. rugsėjo mėn. „Vajaunas“ veiklą tęsia Šiaulių kultūros centro Aklųjų ir silpnaregių skyriuje. 2002 m. grupė dalyvavo tarptautiniame šokių konkurse Anglijoje, laimėta VII vieta (dalyvavo 20 kolektyvų). Šiaulių apskrities konkurse ,,Suk, suk ratelį“ 2003 m. laimėta II vieta, o 2005 m. ir 2007 m. – I vietos. 2005 m. Birštone vykusiame respublikiniame konkurse „Pora už poros“ laimėta III vieta. Grupė yra nuolatinė Šiaulių miesto ir apskrities mėgėjų meno kolektyvų bei atlikėjų festivalio „Rudens mozaika“ dalyvė. „Vajaunas“ kartu su liaudiška kapela ,,Šelmiai“, paruošę bendrą programą, dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose Portugalijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Olandijoje ir Tailande. 2008 m. kartu su liaudiška kapela „Šelmiai“ išleista DVD plokštelė „Jaučiu tave, pasauli!“.

  Meno vadovas Romualdas Laugalis. Mob. 8 615 76739 el.paštas violeta.laugaliene@gmail.com

VASARA, KAMERINIS CHORAS

Choras „Vasara“ – aktyvus Šiaulių miesto muzikinio gyvenimo dalyvis, tradicinėmis tapusių chorinės muzikos švenčių „Ramios, malonios vasaros naktys“ organizatorius.
Su koncertais aplankyta nemažai Lietuvos miestų ir miestelių koncertinių salių ir bažnyčių.
Dainuota visose pastarųjų dešimtmečių respublikinėse dainų šventėse Vilniuje.
Choras „Vasara“ draugauja net su dviem chorais iš Norvegijos. Tai mišrus choras „Vice Versa“ (Hommersak) ir vyrų choras „Sandneskameratene“ (Sandnes). Gražūs ryšiai mezgasi su mišriu choru „Bangotne“ (Saulkrasti, Latvija).
2009 metų birželio mėnesį „Vasara“ viešėjo Norvegijoje, kur surengė keletą koncertų.
Chore dainuoja  26 dainininkai. Tai mėgėjų kolektyvas. Didžioji dalis choristų muzikinio rašto nepažįsta, bet turi didžiulį norą dainuoti drauge.
Choro „Vasara“ repertuare arti šimto kūrinių. Tai lietuvių ir kitų tautų kompozitorių originalios dainos, liaudies dainų harmonizuotės, pasaulietinės ir bažnytinės muzikos kūriniai, mišios.
Nuo 2002 metų chorui vadovauja Kornelijus Luotė.
Koncertuose chorui talkina Šiaulių universiteto Menų fakulteto docentė Irina Kudinova. (fortepijonas, vargonai).

 Vadovas Kornelijus Luotė. Mob. 8 674 18596, el. paštas k.luote@gmail.com

ŽELMENĖLIAI, ŠOKIŲ ANSAMBLIS

Liaudiškų šokių ansamblis „Želmenėliai“ gyvuoja nuo 1969 m. Tai sudėtimi ir programa labai įvairialypis ansamblis, kuriame šoka įvairaus amžiaus vaikai, jaunimas ir suaugusieji. Repertuaras taip pat labai įvairus: klasikinio šokio pamoka su L. Bartusevičiūte (autorė L. Bartusevičiūtė), B. Pavlovskio vieno veiksmo baletas „Snieguolė ir septyni nykštukai“ (V. Brazdylio pastatymas), įvairių autorių charakterinių šokių programa „Nuo polonezo iki rokenrolo“, 16–18 a. istorinių šokių programa „Kai grožis prabyla iš amžių tolimų…“ (choreografija T. Zinčiukienės), šiuolaikinio ir liaudiško šokio sintezė „Gegula raiba“ (choreografija P. Fokino), lietuvių liaudies šokių programa „Čir vir vir pavasaris“ (J. Lingio, L. Kisielienės, T. Kalibataitės ir kitų autorių sukurti šokiai).
2005 m. ansamblis „Želmenėliai“ ir jo vadovė įvertinti Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo aukščiausiu apdovanojimu „Aukso paukštė“.
Nuo pat įkūrimo „Želmenėliai“ dalyvauja visose Šiaulių miesto, Lietuvos dainų ir šokių šventėse Vilniuje, taip pat įvairiuose festivaliuose ir konkursuose, kur ne kartą pelnyti laureatų bei diplomantų vardai. Lietuviški „Želmenėlių“ šokiai įvertinti žiūrovų ne tik Lietuvos miestuose ir kaimuose, bet ir daugelyje užsienio šalių, kaip antai: Prancūzijoje, Olandijoje, Švedijoje, Rusijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Italijoje, Šveicarijoje ir kitur.
Ansamblis „Želmenėliai“ Šiauliuose organizavo tarptautinius šokių festivalius „Te visad šviečia saulė“, „Atiduokim žemės rutulį vaikams“ ir „Sveiks, svieteli margs!“
„Želmenėlių“ įkūrėja Aldona Masėnienė kolektyvo narius šokio meno moko iki šiol. Ansamblio koncertmeisteris – Saulius Rimkevičius. Koncertuose „Želmenėlius“ dažniausiai lydi Šiaulių konservatorijos liaudies muzikos instrumentų orkestras, vadovaujamas Reginos Vaišnorienės.Atnaujinta: 2018-10-04 11:37