Atgal

Meno kolektyvai


ATŽALYNAS, JAUNIMO KAMERINIS CHORAS
Jaunimo kamerinis choras „Atžalynas“ įkurtas 1992 m. Choro įkūrėja  – dirigentė, Šiaulių universiteto docentė Marija Žibūdienė. Šiuo metu chorui vadovauja Mindaugas Žalalis. 

Kolektyve dainuoja studentai, mokytojai – muzikos mylėtojai.
 
Per 27 kūrybinės veiklos metus choras „Atžalynas“ dalyvavo tarptautiniuose konkursuose, pelnė daug apdovanojimų.

Kolektyvas ne tik vyksta koncertuoti bei dalyvauti konkursuose Lietuvoje ir užsienyje, bet ir rengia koncertus savo mieste, dalyvauja miesto šventėse, bendradarbiauja ir draugauja su Lietuvos bei užsienio chorais: Tartu miesto (Estija) vyrų choru, Minesotos valstijos (JAV) mišriu choru „Bemidji“, Jelgavos miesto (Latvija) mišriu choru „Zemgale“, Kauno miesto mišriu choru „Kamertonas“, Kauno mišriu choru „Diemedis“, Vilniaus vokaliniu ansambliu „Balsai“. Rengiami bendri koncertai, kitų miestų chorai kviečiami koncertuoti Šiaulių mieste.

Nuo 2006 m. chorui vadovavo Šiaulių konservatorijos mokytoja Jurgita Juozūnienė, koncertmeisterė – Marija Kaubrienė, chormeisteris – Mindaugas Žalalis. 

Meno vadovas Mindaugas Žalalis. Mob.: 8 611 41 904, el. paštas mindaugaszalalis@gmail.com

AUŠRELĖ, CHOREOGRAFIJOS STUDIJA
Choreografijos studija „Aušrelė“, gyvuojanti nuo 1977 m., yra subūrusi 140 jaunųjų šiauliečių šokėjų, kurių amžius nuo 4 iki 18 metų.
 
Kolektyvas kasmet parengia progines (kalėdines-naujametes, Motinos dienos ir kt.) programas, kūrybinius koncertinius projektus (sukurtos choreografinės pasakos vaikams „Bembis“, „Merė Popins“, „Ledinė širdis“, „Imperatoriaus lakštingala“, miuziklas „Bruknelė“), aktyviai dalyvauja miesto ir respublikiniuose renginiuose. 2003, 2007 ir 2009 m. choreografijos studija dalyvavo Lietuvos dainų šventėje. Šokėjai kiekvienais metais dalyvauja įvairiuose užsienio šalių (Ispanija, Latvija, Estija, Ukraina, Rusija, Baltarusija) festivaliuose ir konkursuose, kur laimimos prizinės vietos.

Choreografijos studija „Aušrelė“ – konkursų „Muzyčna parasolka“ (Ukraina), „Dneprodanc“ (Ukraina), „Arabeska“ (Lietuva), „Vaikystės vaivorykštė“ (Lietuva) laureatė. Kolektyvas bendradarbiauja su miesto Pučiamųjų ir Kameriniu orkestrais, kameriniu choru „Polifonija“. Choreografijos studija „Aušrelė“ organizuoja tarptautinį šokio festivalį „Aušrinė žvaigždė“, kuris jau tapo tradicinis ir vyksta kas dvejus metus.
 
Meno vadovas Mindaugas Kosaitis. Mob. 8 686 24 540, el. paštas mindaugaskosaitis@gmail.com.
 
Kultūrinės veiklos vadybininkė Zita Mundinienė. Mob. 8 614 19 562, el. paštas zitamun@gmail.com.
 
Meno vadovo asistentė Vita Adomėnaitė-Butnorienė.
 
Akompaniatorius Saulius Rimkevičius.
BIČIULIAI, KAMERINIS CHORAS

Šiaulių kultūros centro kamerinis choras „Bičiuliai“ įkurtas 1990 m. Chorui vadovauja Rita Daukantaitė.

„Bičiuliai“ yra mišrus suaugusiųjų choras. Jo dalyviai – įvairaus amžiaus vyrai ir moterys, mėgstantys chorinę muziką ir norintys bei gebantys per dainavimą išreikšti save. Choro repertuare – lietuvių ir užsienio kompozitorių autorinės dainos, harmonizuotos lietuvių liaudies dainos, klasikiniai bei sakraliniai kūriniai.

Choras „Bičiuliai“ įgyvendina įvairius kultūrinių mainų projektus tiek vietiniu, tiek tarptautiniu lygiu, dalyvauja įvairiose šventėse, festivaliuose, koncertuoja Lietuvoje bei užsienyje. Kiekvienais metais dalyvauja šventėje „Lietuviais mes esame gimę“.

Svarbesni kūrybinės veiklos pasiekimai:
2017 m. Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurse choras pelnė II laipsnio diplomą.

Šiek tiek istorijos:
Šiaulių kultūros centro kamerinis choro „Bičiuliai“ įkūrėjas – Šiaulių universiteto docentas Stasys Žalalis. Choras įregistruotas 1990 m., tačiau susibūrė anksčiau – pirmieji pasirodymai įvyko 1988 m. Kužių ir Pašvitinio bažnyčiose. 1989 m., Atgimimo laikotarpiu, choras pirmasis sugiedojo Tautinę giesmę Vasario 16-osios minėjime-koncerte, vykusiame Šiaulių Inžinierių namuose. Nuo to laiko choras dalyvauja visuose Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimo šventiniuose koncertuose. Nuo 2014 m. chorui vadovavo Ilmera Abromavičienė, nuo 2018 m. – Rita Daukantaitė.

Choro meno vadovė Rita Daukantaitė. Mob. 8 8 672 40339, el. p. ritaidaukantaitei@gmail.com.

DAINORA, VOKALINIS ANSAMBLIS

Šiaulių kultūros centro  vokalinis ansamblis „Dainora“ įkurtas 2007 m. Kolektyvui vadovauja Ramutė Majauskienė.

Ansamblyje „Dainora“ dainuoja įvairaus amžiaus ir profesijų moterys. Repertuare vyrauja populiarios lietuvių bei užsienio kompozitorių dainos.

Ansamblis dalyvauja įvairiuose Lietuvoje organizuojamuose vokalinio žanro festivaliuose, konkursuose, šventėse, kasmet atnaujintą koncertinę programą pristato Šiaulių miesto bei aplinkinių rajonų gyventojams. Ansamblio dalyvės aktyviai dalyvauja Rėkyvos mikrorajono kultūrinėje veikloje – dalyvauja ir padeda organizuoti kalendorines šventes, minėjimus ir kitus Šiaulių kultūros centro kultūros namuose vykstančius renginius. Ansamblio dalyvės kasmet organizuoja vokalinių ansamblių konkursą „Pavasario melodijos“, kuriuo siekia populiarinti vokalinio žanro ansamblių ir dainininkų veiklą. Vokalinis ansamblis yra daugelio festivalių ir konkursų dalyvis bei įvairių vietų laimėtojas.

Svarbesni kūrybinės veiklos pasiekimai:
2010 m. respublikiniame solistų ir vokalinių ansamblių konkurse „Sidabriniai balsai“ vokalinis ansamblis „Dainora“ tapo II-jojo turo diplomantu ir laimėjo III laipsnio diplomą. Ansambliui suteikta III kategorija.
2016 m. balandžio 15 d. Lietuvos respublikos seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas Edvardas Žakaris Pasaulinės kultūros dienos proga Šiaulių kultūros centro moterų vokaliniam ansambliui „Dainora“ ir meno vadovei Ramutei Majauskienei įteikė padėkos raštą.

Meno vadovė Ramutė Majauskienė. Mob. tel. 8 686 83 200, el. p. majauskieneramute@gmail.com.

DERMĖ, VOKALINIS ANSAMBLIS
Šiaulių kultūros centro  vokalinis ansamblis „Dermė“ įkurtas 1997 m. Kolektyvo įkūrėja – Daina Kavaliauskienė. Šiuo metu chorui vadovauja Kristina Mickūnė.
 
2004 m. „Dermė“ laimėjo nominaciją „Geriausias vokalinis ansamblis ir vadovas“ ir Lietuvos liaudies kultūros centro bei Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo aukščiausią apdovanojimą „Aukso paukštė“. 2007 m. Joniškyje vykusiame Šiaulių apskrities vokalinių ansamblių festivalyje-konkurse „Dainos sparnais“ kolektyvas miestų ir didžiųjų rajonų centrų grupėje apdovanotas I laipsnio diplomu. 2007 m. ansamblio kūrybinės veiklos 10-ies metų sukakties proga išleista kompaktinė plokštelė „Atnešk padangę gryną…“ Nuo 2008 m. ansambliui vadovauja Kristina Mickūnė. 2010 m. respublikinio solistų ir vokalinių ansamblių konkurso „Sidabriniai balsai 2010“ II ture „Dermė“ pelnė II laipsnio diplomą. 2011 m. Šiaulių miesto ir apskrities mėgėjų meno kolektyvų bei atlikėjų festivalyje „Rudens mozaika“ laimėta nominacija „Už dainos stiliaus atskleidimą“. 2013 m. Pakruojo rajone organizuotame vokalinių ansamblių festivalyje-konkurse „Kur aukštas klevas“ didžiųjų vokalinių ansamblių miestų ir rajonų centrų kategorijoje ansamblis laimėjo II vietą. Kolektyvo credo: „Daina turi pasiekti ir suvirpinti kiekvieną širdį”.
 
Meno vadovė Kristina Mickūnė.
DURYS, SUAUGUSIŲJŲ MĖGĖJŲ TEATRAS

Šiaulių kultūros centro suaugusiųjų mėgėjų teatras „Durys“ įkurtas 2013 m. Teatro meno vadovas – Virginijus Dargis.
Tai vienintelis suaugusiųjų mėgėjų teatras Šiauliuose. Šiuo metu kolektyve vaidina, bendrauja ir teatro dvasia gyvena 18 skirtingo amžiaus ir profesijų žmonių.
 
Kolektyvas dalyvauja Šiaulių miesto dienose ir Lietuvos dainų šventėse, įvairiuose teatrų festivaliuose bei šventėse. Parengti ir įgyvendinti trys projektai  „Vaidinu-Bendrauju- Gyvenu“, dalinai finansuoti Lietuvos kultūros tarybos bei Šiaulių miesto savivaldybės, o kartu su dalininke Reda Uogintiene įgyvendintas projektas „Trijų karalių misterija“.
 
Teatras yra sukūręs 4 spektaklius, už kuriuos pelnė įvairias Lietuvos nacionalinio kultūros centro nominacijas ir diplomus: Durys pyška“ pagal M. Fermo komediją, dail. R. Uogintienė; „Donja Rosita arba gėlių kalba“ pagal F. G. Lorkos poemą, dail. O. Pamerneckaitė; „Šaltinis“ pagal D. Dargienės scenarijų, dail. A. Uogintas; „Kondensuoto pieno panorama“ pagal G. Zeidelio pjesę, dail. R. Uogintienė.

Meno vadovas Virginijus Dargis.

GŪŽTA, TEATRO STUDIJA

Šiaulių kultūros centro teatro studija „Gūžta“ įkurta 2018 m. Jos vadovė ir įkūrėja – Lina Jankauskaitė-Peleckienė.
 
Teatro studiją lanko jaunuoliai, norintys įgyti aktorinės patirties ir per improvizacijas, spektaklių statymą, pasirodymus, aptarimus, susitikimus su aktoriais bei režisieriais ir bendravimą tarpusavyje atrasti tikrąjį savo „Aš“.
 
2019 m. sausio 25 d. Šiaulių kultūros centro Rėkyvos kultūros namuose studija pristatė savo pirmąją premjerą – pagal Duncaną Battmaną pastatytą vienos dalies spektaklį „Knyga“. Režisierė – Lina Jankauskaitė-Pelckienė. Vaidino Elzbieta Girkantaitė, Dorotėja Lanzbergaitė, Veronika Novickaitė, Artur Dmitrijev. Spektaklio trukmė – 60 min.

Meno vadovė Lina Jankauskaitė-Peleckienė. Mob. +370 672 59 987, el. p. lina.jankauskaite@siauliukc.lt.

IMPRESIJA, CHOREOGRAFIJOS STUDIJA

 

 

 

 

Meno vadovė Inga Al Shammas.

KALATINIS, LIAUDIŠKŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS
Liaudiškų šokių ansamblis „Kalatinis“ įkurtas 1963 metais. Nuo 1970-ųjų kolektyvas dalyvavo visose respublikinėse ir pasaulio lietuvių dainų šventėse. Tai daugkartinis respublikinio konkurso „Pora už poros“ laureatas. „Kalatinis“ aktyviai dalyvauja miesto renginiuose, reprezentuoja Šiaulių miestą apskrityje, respublikoje ir svetur. Už meninius pasiekimus ansambliui „Kalatinis“ ir jo vadovei 2006 m. skirtas aukščiausias Lietuvoje mėgėjų kolektyvams suteikiamas apdovanojimas „Aukso paukštė“.
 
Meno vadovė ir baletmeisterė Vanda Verkulienė. Mob. 8 615 54 392.

Instrumentinės grupės vadovė Edita Šliauterienė.
Akompaniatorė Vida Narutavičienė.
Koncertmeisterė Sandra Giedrė.
LAŠELIAI, VAIKŲ VOKALINIS ANSAMBLIS

Šiaulių kultūros centro vaikų vokalinis ansamblis „Lašeliai“ įkurtas 2007 m. Ansamblį įkūrė ir jam vadovauja Ramutė Majauskienė.

Ansamblyje dainuoja įvairaus amžiaus vaikai nuo 7 metų. Daugelis ansamblio dalyvių patobulėję ir paaugę tęsia muzikinę kelionę kitose miesto meninio ugdymo įstaigose.

Pirmaisiais metais vaikai susipažįsta su dainavimo pagrindais, mokosi atlikti nesudėtingas daineles ir melodijas. Vėlesniais metais, atsižvelgiant į vaikų amžių, programos turinys tampa platesnis, įvairesnis ir sudėtingesnis. Užsiėmimai vyksta vaikams patogiu laiku, sudaromos galimybės tobulėti individualiai. Repeticijų metu vaikai ne tik susipažįsta su įvairiomis vokalinėmis technikomis, tačiau ir ugdosi sceninę kultūrą, gebėjimą bendrauti, kūrybiškai tobulėti. Kolektyvo repertuare vyrauja šiuolaikinė lietuvių ir užsienio autorių kūryba.

Ansamblis dalyvauja mėgėjų meno kolektyvų festivalyje „Rudens mozaika“, Šiaulių miesto dienoms skirtuose renginiuose, įvairiuose Rėkyvos bendruomenės organizuojamuose renginiuose bei šventėse. Bendradarbiauja su Šiaulių miesto ir rajono mokyklų vaikų vokaliniais ansambliais, rengia bendrus koncertus bei renginius.

Meno vadovė Ramutė Majauskienė. Mob. tel. 8 686 83 200, el. p. majauskieneramute@gmail.com.

RĖDA, APEIGINIO FOLKLORO ANSAMBLIS

Šiaulių kultūros centro apeiginio folkloro ansamblis „Rėda“ susibūrė 2013 metų rudenį.

Atėjusius į jį žmones suvienijo liaudies daina ir meilė artimui. Per 5 kūrybinės veiklos metus, ansamblio nariai išmoko daugiau nei 100 liaudies dainų: jungtuvių apeigų, šeimos, Ilgių, advento, Kalėdų, pavasario švenčių, vasaros darbų, Rasų.

Ansamblio nariai vilki 13–15 amžių rekonstruotus archeologinius kostiumus, kuriuos sudaro ilgieji marškiniai, vilnos tunikos ir skraistės, balti nuometai, pasirinkto laikotarpio avalynė. Juos dabina žalvario segės, smeigės, antkaklės, žiedai, galvos puošmenos.

Ansamblio veikla neapsiriboja kasdieniu naujų dainų mokymųsi, koncertais ir festivaliais. Kolektyvo nariai studijuoja senuosius baltų genčių raštus, kad geriau suprastų apdainuojamą „senųjų“ žmonių kasdienybę, buitį, darbų ir laisvalaikio apeigų prasmę. Nors ir gyvena krikščioniškoje šalyje, dainuodami, analizuodami, interpretuodami liaudies dainas, ansamblio nariai mokosi derinti krikščionių religiją ir baltų pasaulėžiūrą: vienas Dievas – viena tiesa ir meilė žmogui, gamtai, dainai.

Kolektyvo narius vienija neužgesinamas noras būti drauge. Ansambliečių vaikai dainuoja, muzikuoja, kartu dalyvauja koncertuose. Nariai moka patys nusivyti juostas, išsikepti duonos, nusilieti žvakių, pasisiūti tradicinius drabužius, pasigaminti muilo ir dar daug tradicinių darbų, amatų, muzikuoti smuiku, kanklėmis, basetle, būgnu.

Meno vadovė Justė Lipinskienė.

ROKOKO, VOKALO STUDIJA

Šiaulių kultūros centro vokalo studija „Rokoko“ įkurta 1987 metais. Studijai vadovauja Rasa Kauneckaitė.

Vokalo studijoje „Rokoko“ dainuoja vaikai, jaunimas ir suaugę – kiekvienas čia gali rasti sau artimą muzikinę ir bendravimo erdvę. Studijos darbo su vaikais principas – „per žaidimą – į muziką, per muziką – į savęs atradimo džiaugsmą“, čia vaikai yra skatinami džiaugtis muzikiniu procesu, puoselėjami bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, padedama atskleisti ir puoselėti jų asmenines savybes: pasitikėjimą savimi, kūrybiškumą, atsakingumą. Studiją taip pat lanko suaugę – sakralinio giedojimo ansamblio „Sacra“  moterys ir merginos šv. Mišių metu ir kitomis progomis gieda bažnyčiose bei kitose erdvėse.

Vokalo studija „Rokoko“ nuolat dalyvauja Šiaulių miesto ir šalies šventėse, konkursuose, festivaliuose ir koncertinėse išvykose. Koncertavo Latvijoje, Suomijoje, Estijoje, Amerikoje, Vokietijoje.

Kolektyvo kūrybinė biografija turtinga: 4 kartus LRT konkurso „Dainų dainelė“ laureatai, nuolatiniai įvairių respublikinių konkursų prizinių vietų laimėtojai. Išleisti 5 muzikos albumai, kurių muzikos autorė yra studijos vadovė Rasa Kauneckaitė.

Meno vadovė – Rasa Kauneckaitė. Mob. 8 682 11720, el. paštas rasakauneckaite@gmail.com.

ROMANTIKA, VOKALINIS ANSAMBLIS

Šiaulių kultūros centro vokalinis ansamblis „Romantika“ įkurtas 2013 m. Ansamblį įkūrė ir jam vadovauja Ramutė Majauskienė.

Ansamblį lanko kūrybingos ir iniciatyvios moterys, aktyvios visuomenininkės bei įvairių organizacijų narės, kurioms repeticijos yra ne tik ugdymosi, bet ir kūrybinis, naujų idėjų teikiantis procesas. Ansamblio programoje vyrauja lyrinės, romantinės bei populiarios lietuvių kompozitorių dainos.

Vokalinis ansamblis „Romantika“ aktyviai dalyvauja Šiaulių miesto bei rajono renginiuose, festivaliuose, konkursuose, bendradarbiauja su įvairiomis Šiaulių apskrities asociacijomis, draugijomis, švietimo įstaigomis. Kiekvieną rudenį kolektyvas organizuoja romansų atlikėjų šventę „Gyvenimo spalvos“, kurioje dalyvauja ne tik vyrų ir moterų romansų atlikėjų ansambliai, duetai, solistai, bet ir folkloro puoselėtojai. Ansamblis yra daugelio festivalių ir konkursų dalyvis bei įvairių vietų laimėtojas. 

Svarbesni kūrybinės veiklos pasiekimai:
2016 m. vasario 27 d. vokalinis ansamblis „Romantika“ dalyvavo respublikiniame solistų ir vokalinių ansamblių konkurse „Sidabriniai balsai“. Vokaliniam ansambliui suteikta IV kategorija.

Meno vadovė Ramutė Majauskienė. Mob. tel. 8 686 83 200, el. p. majauskieneramute@gmail.com.

ŠARMA, CHORAS
1961 m. kolektyvą sukūrė ir ilgą laiką jam vadovavo kultūros žymūnas Boleslovas Ambrazas. Šiuo metu mišriam chorui „Šarma“ vadovauja Zina Kosmauskienė.
 
Choro dalyviai – senjorai. Kolektyvas turi senas tradicijas ir bendrauja su Vilniaus, Visagino, Kauno, Elektrėnų, Panevėžio ir Klaipėdos pagyvenusių žmonių chorais. „Šarma“ dalyvauja įvairiuose koncertuose, festivaliuose „Uždainuokim broliai, sesės“ (Kaunas), „Ant Vilniaus kalvų“ (Vilnius), „Šv. Cecilijos garbei“ (Visaginas). 2009 m. Šiauliuose įvyko choro „Šarma“ organizuotas respublikinis renginys „Sveikas, saulės mieste“, skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti.
 
Choro vadovė Zina Kosmauskienė. Tel. (8 41) 41 88 27, mob. 8 645 35 464.
SEDULA, FOLKLORO ANSAMBLIS

Šiaulių kultūros centro folkloro ansamblis „Sedula“ įkurtas 1981 m. Jo vadovė ir įkūrėja – Virginija Gintilaitė.
 
Kolektyvą sudaro šokėjai, dainininkai ir muzikantai, mėgstantys žemaitišką dainą, šokį, muziką ir pasakojamąją tautosaką. Kolektyvas atlieka Žemaitijos regiono autentišką folklorą, tačiau yra parengęs ne tik žemaitišką, bet ir Gavėnios ir Advento giesmių, patriotinių dainų ir romansų programas.
 
Nuo 1990 m. kolektyvas yra visų Lietuvos respublikinių dainų švenčių dalyvis. Nuo 2014 m. kolektyvas kasmet organizuoja lietuvių meilės deivės Mildos garbei skirtą lietuviškų meilės dainų vakarą „Ir pakėlei mane lig žvaigždžių“.
 

Svarbesni kūrybinės veiklos pasiekimai:
Pagal meninį lygį ir kitus veiklos rezultatus Lietuvos nacionalinis kultūros centras ansambliui suteikė antrą kategoriją.
2014 m. Baisogaloje, kasmetiniame romansų konkurse „Nebegrįšiu laukų takeliu“ dalyvavęs kolektyvo moterų duetas apdovanotas žiūrovų simpatijų prizu.
2017 m. kolektyvo mergaičių duetas istorinės patriotinės dainos konkurse „Aušta aušrelė“ Joniškyje apdovanotas paskatinamuoju prizu ir diplomu bei Joniškio kultūros centro simpatijų prizu. Kolektyvas apdovanotas LR Seimo nario A. Gumuliausko prizu ir Padėkos raštu.
Folkloro ansamblis „Sedula“ už etninės kultūros puoselėjimą ir populiarinimą visuomenėje, aktyvią ir prasmingą kultūrinę veiklą, iniciatyvumą, meninės saviraiškos skatinimą ir kūrybiškumą apdovanotas LR Kultūros ministrų V. Prudnikovo ir Š. Biručio, LR Seimo pirmininkės I. Degutienės, LR Seimo narių V. Simulik, A. Gumuliausko ir E. Žakario, LASS Centro tarybos pirmininkų, Klaipėdos m. ir Šiaulių m. merų ir kitų Padėkos raštais.
2006 m. išleista kolektyvo kompaktinė plokštelė „Tylus tylus vakarielis“, o 2007 m.– kompaktinė plokštelė „Šalis ta, Lietuva vadinas“.

Šiek tiek istorijos: 
1981 m. Virginijos Gintilaitės iniciatyva buvo įkurtas liaudies dainų atlikėjų ansamblis, kuris 1989 m., kolektyvą papildžius šokėjais ir muzikantais, tapo folkloro ansambliu „Sedula“. Virginija Gintilaitė ansambliui vadovauja iki šiol.
 
Meno vadovė – Virginija Gintilaitė.
SIDABRINĖ GIJA, FOLKLORO ANSAMBLIS
Folkloro ansamblis „Sidabrinė gija“ įkurtas 1983 -1984m. Nuo 1991-ųjų jam vadovauja meno vadovė Vita Taučienė. Ansamblyje dalyvauja virš 20 folkloro brangintojų, pamilusių dainą, šokį dar jaunystėje, perėmusių etninį palikimą iš tėvų ir senolių.

„Sidabrinė gija“ – nuolatinė miesto renginių, koncertų, bei respublikos folkloro festivalių dalyvė.
 
2012 dalyvauta respublikiniame festivalyje ‘Atataria lamzdžiai’, 2005 m., 2007 m., 2013 m. ansamblis dalyvavo tarptautiniame folkloro festivalyje „Saulės žiedas“, 2007 m., 2014 m. – Lietuvos dainų šventėje Vilniuje.
 
2014 04 15 koncertuota Respublikos Seime. Ne kartą rodyta programa per televizijos kanalus.
 
Kartu su mokyklomis, ikimokyklinėmis įstaigomis rengiami seminarai pedagogams bei bendros šventės : „Duonos kelias“, „Advento papročiai“, „Lino kelias“, „Kalbos šventė“, „Senolių vestuvės“, „Vasario 16-oji“ ir kt. Džiugu, kad daina , šokis, papročiai sujungia jaunimą, pedagogus ir vyresnio amžiaus žmones bendroms šventėms- etninės kultūros išsaugojimui.
Ansamblio repertuarą sudaro tikrieji, senieji lietuvių liaudies šokiai , kaip “Lelinderis”, ‘Ulanas’, “Padispanas”, “Anės polka” ir kt. Taip pat ir liaudies dainos, dainuotos mūsų senelių, tėvų, pačių dalyvių pasiūlytos į ansamblio repertuarą. Renkami, ieškomi muzikantai groti kapeloje. Paruoštas ir romansų repertuaras.
 
Meno vadovė Vita Taučienė-Rezgienė. Mob. 8 685 70 579, el. paštas vita.pagrindinis@gmail.com.
TREMTINYS, CHORAS

Buvusių tremtinių ir politinių kalinių choras „Tremtinys“ pradėtas kurti 1989 m. Vieni iš choro kūrimo iniciatorių buvo Lida Kulikauskienė, tapusi pirmąja choro vadove, ir Algirdas Kulikauskas. Per pusmetį choro dalyvių skaičius išaugo iki 40-ties. Chorą globojo Šiaulių pedagoginio instituto Muzikos katedra. Pirmasis choro pasirodymas įvyko 1989 m. gegužės 19 d. Meškuičiuose ir Kryžių kalne.
Apie 20 metų chorui vadovavo antroji vadovė Rasa Gasiūnienė.
Nuo įsikūrimo „Tremtinys“ daug koncertavo įvairiose gamyklose, „Saulės“ koncertų salėje, Kultūros centre, „Saulės laikrodžio“ aikštėje ir kitur.
Choras kasmet Birželio 14-tąją, Gedulo ir vilties dieną, dainuoja prie atminimo lentos geležinkelio rampoje, drauge su visais paminėdami iš čia 1941 m. pajudėjusį traukinį su tremtiniais į Sibirą. Kasmet pirmąjį rugpjūčio šeštadienį choras dalyvauja Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydyje Ariogaloje, Dubysos slėnyje. Taip pat choras dalyvauja įvairiose vietovėse šventinant kryžius, pastatytus atminti ištremtiems tų vietovių gyventojams, perlaidojant atrastus, netinkamose vietose užkastus, sovietinių smogikų ir stribų nužudytų partizanų kūnus, pastatant tų tragiškų įvykių atminimo simbolius.

1989 m. rugpjūčio 23 d. choras koncertavo Baltijos kelyje šiauliškių ruože Pumpėnuose.

1990 m. kolektyvas dainavo Respublikinėje dainų šventėje ir dalyvavo kuriant televizijos filmą apie Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių chorus.

1995 m. Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną, Vasario 16-tą, choras patriotines dainas dainavo Ginkūnų kapinėse, dalyvavo visų politinių kalinių ir tremtinių chorų šventėje Panevėžyje, o 1997 m. – tokioje pačioje šventėje Klaipėdoje.

Chorui „Tremtinys“ šiandien jau daugiau negu 25 metai. Daug dainų ir religinių giesmių išmokta, surengta daug koncertų. Dainininkų amžius – nuo 59 iki 85 metų! Bendraujame ir rengiame bendrus koncertus su buvusių tremtinių chorais iš Kėdainių, Kuršėnų, Mažeikių ir kitais. Nuo 2015 m. „Tremtinys“ tapo Šiaulių kultūros centro kolektyvu.

Choro meno vadovas – socialinių mokslų daktaras Romaldas Pečeliūnas.

VAJAUNAS, LIAUDIŠKŲ ŠOKIŲ GRUPĖ

Šiaulių kultūros centro liaudiškų šokių grupė „Vajaunas“ įkurta 2002 m. Grupės meno vadovas ir įkūrėjas – Romualdas Laugalis.

Liaudiškų šokių grupė „Vajaunas“ nuolat dalyvauja įvairiose respublikiniuose konkursuose, festivaliuose ir šventėse, yra nuolatinė mėgėjų meno festivalio „Rudens mozaika“ dalyvė. Kolektyvas ne kartą dalyvavo Lietuvos kaimo kapelų šventėje „Griežk smuikelį“, tarptautiniame folkloro konkurse-festivalyje „Saulės žiedas“, Lietuvos ir Šiaulių regiono Dainų šventėse. 2010 m. dalyvavo televizijos laidoje „Duokim garo“. „Vajaunas“ yra atstovavęs Lietuvai tarptautiniuose festivaliuose ir konkursuose užsienyje: Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Portugalijoje, Italijoje, Olandijoje, Tailande, Nepale, Indijoje ir Ispanijoje.

Svarbesni kūrybinės veiklos pasiekimai:

Šiaulių apskrities konkurse „Suk, suk ratelį“ 2003 m. laimėta II vieta, o 2005 m. ir 2007 m. – I vietos.

2005 m. ir 2013 m. vykusiuose respublikinio suaugusiųjų liaudiškų šokių konkurso „Pora už poros“ regioniniuose turuose laimėtos III vietos, o 2017 m. – I vieta.

Meno vadovas Romualdas Laugalis. Mob. 8 615 76739,  el. p.violeta.laugaliene@gmail.com.

VASARA, KAMERINIS CHORAS

Šiaulių kultūros centro kameriniam choras „Vasara“ chorui vadovauja Kornelijus Luotė.

Chorą „Vasara“ lanko įvairaus amžiaus vyrai ir moterys, turintys didžiulį norą dainuoti drauge. Kolektyvo repertuare – lietuvių ir kitų tautų kompozitorių originalios dainos, liaudies dainų išdailos, pasaulietinės ir bažnytinės muzikos kūriniai, mišios.

Choras yra aktyvus Šiaulių miesto muzikinio gyvenimo dalyvis, su koncertine programa aplankęs ir nemažą dalį Lietuvos miestų ir miestelių koncertinių salių ir bažnyčių. Choras dalyvavo visose pastarųjų dešimtmečių respublikinėse dainų šventėse Vilniuje.

Choras yra tradicijomis tapusių chorinės muzikos švenčių „Ramios, malonios vasaros naktys“, „Lietuviais esame mes gimę“ organizatorius. Chorinės muzikos šventę „Ramios, malonios vasaros naktys“ choras organizuoja nuo 2011 metų ir joje kasmet dalyvauti sukviečia ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių chorus. Tradicinį koncertą „Lietuviais esame mes gimę“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, choras organizuoja nuo 2013 metų.

Meno vadovas – Kornelijus Luotė. Mob. 8 674 18596, el. paštas k.luote@gmail.com.Atnaujinta: 2019-11-11 15:23