Atgal

Meno kolektyvai


„ATŽALYNAS“, KAMERINIS CHORAS

Kamerinis choras „Atžalynas“ įkurtas 1992 m. Jo steigėja – dirigentė, Šiaulių universiteto docentė Marija Žibūdienė. 2006–2016 m. chorui vadovavo Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokytoja Jurgita Juozūnienė (koncertmeisterė – Marija Kaubrienė, chormeisteris – Mindaugas Žalalis), nuo 2016 metų choro vairas patikėtas meno vadovui Mindaugui Žalaliui.

Kolektyvą lankantys chorinės muzikos mylėtojai repeticijose nestokoja geros nuotaikos, bendrauja ir nuolat ieško naujų muzikinių atradimų. Daugiau nei tris dešimtmečius besitęsiančiuose choriniuose susitikimuose paaukotas laikas suvokiamas kaip investicija į savo asmenybės tobulinimą. Kamerinio choro „Atžalynas“ repertuaras gana platus: choristai atlieka tiek aranžuotas lietuvių liaudies, lietuvių ir užsienio kompozitorių dainas, tiek sakralines giesmes.

2022 m. chorinės muzikos gerbėjams kolektyvas pristatė savo kompaktinę plokštelę „Choriniai susitikimai“. Šiaulių kultūros centro kamerinis choras „Atžalynas“ – vienas iš nedaugelio Lietuvos meno mėgėjų kolektyvų, kasmet parengiantis naujas programas ir jas atliekantis visoje Lietuvoje. Choristai turi gražią tradiciją kasmet Šiaulių miesto gyventojams gražiausių žiemos švenčių įkarštyje kalėdinio koncerto metu pristatyti vis kitus garsių kompozitorių parašytus kūrinius sakralinėje aplinkoje.

Kamerinis choras „Atžalynas“ aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose, festivaliuose bei konkursuose ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse. Per daugiau nei trisdešimt savo kūrybinės veiklos metų kolektyvas įvertintas ir apdovanotas ne vienu laureatų vardu, I ir II laipsnio diplomais bei aukščiausiu mėgėjų meno kolektyvų  apdovanojimu Lietuvoje „Aukso paukštė“ (2010 m.).

Kolektyvo kultūrinės veiklos pasiekimai, laimėjimai.

Meno vadovas Mindaugas Žalalis
Mob. +370 644 10 404

Koncertmeisterė Marija Kaubrienė

„AUŠRELĖ“, CHOREOGRAFIJOS STUDIJA
Choreografijos studijos „Aušrelė“ šokėjai

Choreografijos studija „Aušrelė“ – vienas seniausių Šiaulių kultūros centro kolektyvų, įkurtas dar 1962 m. Šiaulių miesto kultūros namuose (dab. Šiaulių kultūros centras). Anuomet tai buvo vaikų išraiškos šokių kolektyvas – baleto ratelis. Kolektyvo įkūrėja ir vadovė – aktorė, šokėja ir pedagogė Ona Gerasimienė (1924–2010 m.). 1977 m., vadovaujant vienai iš Onos Gerasimienės mokinių, Liudmilai Galancevai (1953–2001 m.), kolektyvui buvo suteiktas choreografijos studijos „Aušrelė“ vardas. Nuo 2001 m. studijai vadovauja Mindaugas Kosaitis ir Vita Adomėnaitė-Butnorienė, akompaniatorius Maksas Perepečkinas ir kultūrinės veiklos vadybininkė Zita Mundinienė. Visi kartu jie gali didžiuotis lavindami daugiau nei pusantro šimto jaunųjų šokėjų (amžius 4–18 m.).

Studijoje vaikai mokosi šiuolaikinio, charakterinio šokio ir baleto pagrindų. Čia ne tik ugdoma jų saviraiška bei lavinama kūno plastika, bet ir aktyviai leidžiamas laikas, bendraujama su bendraminčiais. Kiekvienais metais šokėjai žiūrovams pristato vis naujus šokio spektaklius, kuriuos vaikai demonstruoja ne tik Šiauliuose, bet ir įvairiuose festivaliuose, šventėse, konkursuose ar respublikiniuose renginiuose, vykstančiuose ne tik kituose Lietuvos, bet ir užsienio miestuose. Studija „Aušrelė“ yra aplankiusi ne vieną Europos šalį: Ispaniją, Latviją, Estiją, Lenkiją, Kroatiją, Ukrainą ir kt., iš kurių grįžta su pilnu kraičiu tarptautinių apdovanojimų ir įvertinimų.

Choreografijos studija „Aušrelė“ nuolat ieško naujų kūrybinių atradimų, kuriais scenoje stebina bei džiugina tiek mažą, tiek didelį šokio spektaklių gerbėją. Studija yra sukūrusi ir pristačiusi miuziklus „Bruknelė“ (2003 m.), „Mergelė uogelė“ (2017 m.) ir choreografines pasakas vaikams: „Bembis“ (2001 m.), „Imperatoriaus lakštingala“ (2002 m.), „Merė Popins“ (2005 m.), „Ledinė širdis“ (2008 m.), „Žibuoklių istorija“ (2011 m.), „Raganiukė“ (2013 m.), „Coliukė“ (2015 m.), „Svečiuose pas pasaką“ (2021 m.), „Sena sena istorija“ (2023 m.).

Choreografijos studija „Aušrelė“ kiekvienais metais organizuoja tarptautinį šokio festivalį-konkursą „Aušrinė žvaigždė“, kuris yra didžiulė dovana Šiaulių miesto ir apskrities visuomenei. Festivalyje-konkurse kasmet ryžtasi dalyvauti talentingiausi šokėjai iš įvairiausių pasaulio vietų, kurie komisijai ir žiūrovams šokio kalba atskleidžia savo šalies tautinį identitetą.

Kolektyvo kultūrinės veiklos pasiekimai, laimėjimai.

Meno vadovas Mindaugas Kosaitis
Mob. +370 686 24 540

Meno vadovė Vita Adomėnaitė-Butnorienė

Kultūrinės veiklos vadybininkė Zita Mundinienė
Mob. +370 614 19 562, el. p. zita.mundiniene@siauliukc.lt.

Akompaniatorius Maksas Perepečkinas

„BIČIULIAI“, KAMERINIS CHORAS

Kamerinis choras „Bičiuliai“ įregistruotas 1990 m., tačiau kolektyvo kūrybinis kelias prasidėjo dar 1988 m., kada ir įvyko pirmieji pasirodymai Kužių ir Pašvitinio bažnyčiose. 1989 m., Atgimimo laikotarpiu, kamerinis choras pirmasis sugiedojo „Tautišką giesmę“ Vasario 16-osios minėjim koncerte, vykusiame Šiaulių inžinierių namuose. Taip gimė graži tradicija kasmet dalyvauti Lietuvos nepriklausomybės dienos minėjimui skirtuose šventiniuose koncertuose. Kamerinio choro „Bičiuliai“ įkūrėjas šviesios atminties Šiaulių universiteto docentas Stasys Žalalis (1943–2013 m.). 2014–2018 m. chorui vadovavo Ilmera Abromavičienė, nuo 2018 m. – Rita Daukantaitė.

Tai – vyrus ir moteris vienijantis choras, kuris dainomis puoselėja lietuvybę. Suaugusiųjų chorą lanko žmonėms, mylintys ne tik dainavimą, bet ir atliekamais tekstais norintys diegti meilę tėvynei. Choro repertuare vyrauja lietuvių ir užsienio kompozitorių autorinės dainos, harmonizuotos lietuvių liaudies dainos, klasikiniai bei sakraliniai kūriniai.

Kamerinis choras „Bičiuliai“ bendradarbiauja su menų gimnazijomis, dalyvauja įvairiuose festivaliuose, šventėse tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

Kolektyvo kultūrinės veiklos pasiekimai, laimėjimai.

Meno vadovė Rita Daukantaitė
Mob. +370 672 40 339

Akompaniatorė Jūratė Deveikytė

„DAINORA“, VOKALINIS ANSAMBLIS

Vokalinis ansamblis „Dainora“, kuriame dainuoja tik moterys, įkurtas 2007 m. Kolektyvui nuo pat įkūrimo pradžios vadovauja meno vadovė Ramutė Majauskienė.

Ansamblyje „Dainora“ dainuoja veržlios ir visada energingos, įvairaus amžiaus moterys. Kolektyvo narės repeticijų metu ieško naujų skambesių gerai žinomoms lietuvių bei užsienio kompozitorių dainoms. Ansamblyje praleistas laikas kartu kuria ne tik tvirtesnį ryšį, bet ir įkvepia naujiems kūrybiniams atradimams.

Kolektyvas aktyviai dalyvauja įvairiuose respublikiniuose festivaliuose, konkursuose, šventėse, kuriose yra apdovanotas ne vienu diplomu. Vokalinis ansamblis „Dainora“ kasmet prisideda prie Rėkyvos kultūros namuose organizuojamų renginių, minėjimų ar švenčių įprasminimo. Taip pat kiekvieną pavasarį Rėkyvoje rengia šventę „Pavasario melodijos“, į kurią sukviečia vokalinės muzikos ansamblius iš visos Lietuvos.

Kolektyvo kultūrinės veiklos pasiekimai, laimėjimai.

Meno vadovė Ramutė Majauskienė
Mob. +370 686 83 200

„DURYS“, MĖGĖJŲ TEATRAS

Suaugusiųjų mėgėjų teatras „Durys“ įkurtas 2013 m. Teatro meno vadovas – Virginijus Dargis.

Kolektyvą lanko veržlūs ir kūrybingi žmonės, kurie užsiėmimų metu ne tik daug improvizuoja, bet ir vieni iš kitų mokosi teatrališkų vaidybos elementų, ieško naujovių, plečia savo komforto zonos ribas. Dešimtmetį gyvuojantis teatras žiūri viena kryptimi, o į repeticijas po darbų atskubėję aktoriai gali pasigirti savo neblėstančia ištikimybe bei meile teatro menui. Tai ne tik saviraiška, bet ir pagalba sau, tam tikra meditacija.

Kolektyvas aktyviai dalyvauja miesto šventėse ir renginiuose, kuriuose savo teatrališkumu geba ne tik kaustyti žiūrovo dėmesį, bet ir įtraukia publiką į savo gyvus pasirodymus. Mėgėjų teatras „Durys“ yra pastatęs šešis spektaklius: „Durys pyška“ (2014 m.), „Dona Rosita arba gėlių kalba“ (2016 m.), „Kondensuoto pieno panorama“ (2018 m.), „Tariamas ligonis“ (2021 m.), „8 mylinčios moterys“ (2023 m.), kurie pelnė ne vieną Lietuvos nacionalinio kultūros centro nominaciją ir diplomą.

2022 m. suaugusiųjų mėgėjų teatras „Durys“ žiūrovams pristatė spektaklio pagal Moljerą „Tariamas ligonis“ ekranizaciją.

Kolektyvo kultūrinės veiklos pasiekimai, laimėjimai.

 
Meno vadovas Virginijus Dargis
„GŪŽTA“, TEATRO STUDIJA

Teatro studija „Gūžta“ įkurta 2018 m. Jos įkūrėja ir dabartinė meno vadovė – Lina Jankauskaitė-Peleckienė. Keletą metų studijai vadovavo Modestas Vaitkevičius.

Teatro studiją lankantis jaunimas per improvizacijas ieško savęs, mokosi aktorystės ir viešojo kalbėjimo paslapčių. Kartu su vadove vaikai ir jaunimas bando įsikūnyti į skirtingus personažus, drąsiai eksperimentuoja bei gauna didžiausią dovaną – galimybę vaidinti įvairiuose spektakliuose, pasakose, etiuduose ir kt.

Teatro studija „Gūžta“ aktyviai dalyvauja Šiaulių kultūros centro organizuojamuose renginiuose, teatrų festivaliuose Lietuvoje. Studija yra sukūrusi ir publikai pristačiusi performansų, spektaklių: „Knyga“ (2019 m.), „Mėnulio gėlė“ (2019 m.), choreografinę istoriją „Tylos garsai“ (2022 m.), spektaklį „Aš laukiu tavęs, mylimasis“ (2023 m.).

Kolektyvo kultūrinės veiklos pasiekimai, laimėjimai.

Meno vadovė Lina Jankauskaitė-Peleckienė
Mob. +370 678 46 145

„IMPRESIJA“, CHOREOGRAFIJOS STUDIJA

Choreografijos studija „Impresija“ įkurta 2018 m. Jos vadovė ir įkūrėja – Inga Širvienė.

Užsiėmimuose mažieji šokėjai lavina savo kūno plastiškumą, grakštumą, gauna pirmuosius baleto pradmenis. Kolektyvas kiekvienais metais parengia vis kitas koncertines programas, yra nuolatinis įvairių konkursų ir festivalių, kuriuose įvertintas ne vienu apdovanojimu, dalyvis.

Choreografijos studija „Impresija“ nebe pirmus metus prisideda prie kalėdinės ir velykinės programos kūrimo Rėkyvos kultūros namuose. Čia jie kasmet pristato naujas šokio kompozicijas, choreografinius spektaklius, vienijančius ir telkiančius bendruomenę vienam tikslui – minėti šventes kartu.

Kolektyvo kultūrinės veiklos pasiekimai, laimėjimai.

Meno vadovė Inga Širvienė
Mob. +370 602 08 250

„KALATINIS“, LIAUDIŠKŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS

Dabartinis liaudiškų šokių ansamblis „Kalatinis“ savo veiklą pradėjo dar 1963 m. Anuomet jis buvo vadinamas pagyvenusių žmonių tautinių šokių kolektyvu. Šis kolektyvas – vienas iš seniausių kolektyvų Šiaulių kultūros centre. Pirmasis jo vadovas – Bronius Mitkevičius (1928–2018 m.). Per daugelį metų kolektyvui vadovavo Ramutė Jasevičienė, Janina Urbonaitė, Bronislava Nitiuk, Kęstutis Černeckas (1956–2018 m.) ir Aldona Ivanauskienė (1924–2001 m.), nuo 1970 m. kolektyvui vadovavo Vanda Verkulienė, o nuo 2022 m. rugsėjo ansamblio vairas patikėtas Indrei Šerpytienei ir Evaldui Račkauskui.

1988 m. kolektyvui suteiktas liaudies kolektyvo vardas „Kalatinis“, kuris įpareigojo turėti muzikinį ir vokalinį akompanimentą. Nuo to laiko kolektyvas išaugo ir iki pat šių dienų savo scenine kultūra, kūrinių atlikimu, šokio elegancija kuria išliekamąją vertę ateities kartoms. Net 30 metų instrumentinei grupei vadovavo Algimantas Jonas Bartašius, 25 metus vokalinei grupei – Birutė Prokopavičienė, o daugiau nei 40 metų akompanuoja Vida Narutavičienė.

Kolektyvo narius vienija meilė liaudiškam šokiui, muzikai ir dainai. Tai skirtingų profesijų, tačiau viena kryptimi žiūrintys žmonės. Šokio, muzikos ir dainos terapija kolektyvo nariams yra ne tik sveikatos šaltinis, bet ir gyvenimo būdas.

Liaudiškų šokių ansamblis „Kalatinis“ – daugkartinis konkursų laimėtojas, laureatas, apdovanotas aukščiausiu meno mėgėjų apdovanojimu „Aukso paukštė“. Nuo pat 1970 m. kolektyvas dalyvauja visose respublikinėse bei pasaulio lietuvių dainų ir šokių šventėse.      

„Kalatinis“ aktyviai dalyvauja miesto renginiuose, reprezentuoja ir garsina Lietuvą, Šiaulius tarptautiniuose festivaliuose Italijoje, Ispanijoje, Juodkalnijoje ir Kroatijoje, taip pat turi ir gausų draugų, bendraminčių būrį ne tik visoje Lietuvoje, bet ir Lenkijoje, Estijoje, Latvijoje.

Kolektyvo kultūrinės veiklos pasiekimai, laimėjimai.

Meno vadovas Evaldas Račkauskas
Mob. +370 685 15 039

Meno vadovė Indrė Šerpytienė
Mob. +370 670 11 253

Akompaniatorė Vida Narutavičienė
 
Koncertmeisterė Sandra Giedrė
„ROKOKO“, VOKALO STUDIJA

Vokalo studija „Rokoko“ įkurta 1987 m. Kolektyvą lanko veržlūs, kūrybingi vaikai ir jaunimas, kuriuos lavina muzikos pedagogė, dainų autorė ir pedagoginių procesų tyrėja Rasa Kauneckaitė.

Vokalo studijoje „Rokoko“ vaikams suteikiama saviraiškos laisvė. Šiaulių kultūros centre jie yra ugdomi laisvojo ugdymo pedagogikos principu pagrįstais metodais, kurie padeda geriau atsiskleisti vaiko muzikiniams, kūrybiniams gebėjimams, asmenybei ir emocinei organikai. Meno vadovė, lavindama savo ugdytinius, vadovaujasi principu: „Per žaidimą – į muziką, per muziką – į savęs atradimo džiaugsmą.“

Kolektyvą lankantys vaikai ir jaunimas yra labai darbštūs. Jų kūrybinis kelias, kurį dainorėliai įveikia kartu su vadove, įvertintas ne vienu apdovanojimu Lietuvoje ir už jos ribų. Vokalo studija „Rokoko“ aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose, festivaliuose, laimi prizines vietas konkursuose, daug kartų yra tapę televizijos konkurso „Dainų dainelė“ laureatais.

Vokalo studijos repertuaras įvairus – vaikai ir jaunimas atlieka tiek autorines ar populiariąsias dainas, tiek ir lietuvių liaudies ar sakralines giesmes. Vokalo studija „Rokoko“ kasmet rengia tradicinius koncertus, kuriuos pristato Šiaulių miesto visuomenei – „Maža kelionė per didelį pavasarį“, „Jau žvaigždė patekėjo“.

Studija yra išleidusi šešis muzikos albumus – „Rokoko“ (1994 m.), „Sidabro lietus“ (1998 m.), „Kartą bobutė“ (2000 m.), „Psalmės“ (2001 m.), „Į šventąjį kalną“ (2006 m.), „Širmasis kumeliuk“ (2023 m.).

Kolektyvo kultūrinės veiklos pasiekimai, laimėjimai.

Meno vadovė Rasa Kauneckaitė
Mob. +370 682 11 720

„SIDABRINĖ GIJA“, FOLKLORO ANSAMBLIS

Nuo 1983 m. „Sidabrinė gija“ veiklą plėtojo kaip pagyvenusių žmonių klubas: susirinkusieji čia turiningai leido laisvalaikį, keliavo, dainavo. Keletą metų veikla buvo nutrūkusi, tačiau 1991 m. „Sidabrinė gija“ jau buvo įregistruota kaip folkloro ansamblis, o jo meno vadove tapo Vita Taučienė-Rezgienė.

Tai – vienas iš senąsias lietuvių liaudies meno tradicijas puoselėjančių kolektyvų Šiaulių kultūros centre. Ansamblį lanko garbingo amžiaus žmonės, kurie dar mena laikus, kai jų tėvai ar seneliai šoko senuosius lietuvių liaudies šokius, dainavo dainas, puoselėjo papročius. Pamilę dainą, šokį dar jaunystėje, perėmę etninį palikimą iš savo tėvų ir senolių, išsaugoję širdyse kaip vertybę, dabar atneša tai su meile ir pagarba jaunajai kartai, pedagogams ir visiems etninės kultūros mylėtojams.

„Sidabrinė gija“ – tai ne tik bendruomenė, tai žmonės, kuriuos vienija etninis palikimas, pagarba senosioms lietuvių liaudies tradicijomis, papročiams, meilė liaudies dainai ir šokiui.

Kolektyvas aktyviai dalyvauja respublikiniuose, Šiaulių miesto ir rajono renginiuose, šventėse, folkloro festivaliuose, vakaronėse, kuriose dainuoja, šoka, tarmiškai pasakoja bei muzikuoja. Ansamblis atlieka ne tik folkloro, bet ir romansų programas.

Kolektyvo kultūrinės veiklos pasiekimai, laimėjimai.

Meno vadovė Vita Taučienė-Rezgienė
Mob. +370 685 70 579

„TREMTINYS“, CHORAS

Buvusių tremtinių ir politinių kalinių choras įkurtas 1989 m., o jo įkūrimo iniciatoriais buvo Algirdas Kulikauskas ir Lida Kulikauskienė, tapusi pirmąja choro vadove. Vėliau, apie 20 metų, chorui vadovavo antroji vadovė Rasa Gasiūnienė. Nuo 2015 m. choras „Tremtinys“ tapo Šiaulių kultūros centro kolektyvu. Šiuo metu chore dainuoja apie 30 pagyvenusių žmonių, kuriems vadovauja socialinių mokslų daktaras Romaldas Pečeliūnas.

Chorą lanko garbaus amžiaus senjorai, kurių gyvenimas vienaip ar kitaip susijęs su tremtimi. Dauguma iš jų – buvę politiniai kaliniai, tremtiniai, tremtyje gimę jų šeimos nariai arba giminaičiai. Choras „Tremtinys“ – tai dainoje save atradę, aktyvūs senjorai, be kurių Šiauliuose neįsivaizduojamas nė vienas patriotizmą ir viltį žmonių širdyse skleidžiantis istorinės datos įprasminimas.

Choristai – tikri savo šalies patriotai, jų atliekamuose kūriniuose juntamas ryšys ir meilė Lietuvai. Religinės giesmės ir dainos, kurios skamba su tremtimi susijusiuose renginiuose, šventėse, festivaliuose, žadina viltį ir skleidžia tikėjimo dvasią.

Pagyvenusių žmonių kolektyvas gyvena aktyvų kultūrinį gyvenimą. Juos galima išgirsti įvairiuose istoriją menančiuose renginiuose – choristai dalyvauja ne tik Šiauliuose vykstančiuose šventinimuose, ceremonijose ar valstybinę reikšmę turinčių datų minėjimuose, bet ir kiekvienais metais vyksta į Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąskrydį Ariogaloje, yra kviečiamas į respublikines šventes, festivalius visoje Lietuvoje.

Meno vadovas Romaldas Pečeliūnas
Mob. +370 699 08 303

Akompaniatorius Stanislovas Vedeckis

„VAJAUNAS“, LIAUDIŠKŲ ŠOKIŲ GRUPĖ

Liaudiškų šokių grupė „Vajaunas“ įkurta 2002 m. Nuo pat grupės įkūrimo dienos mylėti liaudišką šokį kolektyvo narius moko Šiaulių miesto Garbės pilietis, baletmeisteris, meno vadovas ir grupės įkūrėjas Romualdas Laugalis.

Kolektyve šoka vidutinio amžiaus poros, kurių veiduose niekad nedingsta užsidegimas ir noras dalytis šokio džiaugsmu su kitais. Po darbų į repeticijas susirinkę tiek vyrai, tiek moterys su didžiausiu malonumu ruošia naujas koncertines programas, kuriomis vėliau ne tik džiugina žiūrovą, bet ir diegia meilę liaudies šokiui.

Liaudiškų šokių grupė „Vajaunas“ aktyviai propaguoja lietuvių liaudies šokio svarbą, tad kolektyvą galima išvysti ne tik Šiauliuose vykstančiuose renginiuose, festivaliuose ar šventėse, bet ir kituose Lietuvos miestuose ar užsienio valstybėse. „Vajaunas“, be svarbiausio Lietuvos nacionalinio kultūros centro įvertinimo „Aukso paukštė“, kuris įteiktas 2019 m., yra nuolatinis konkursų prizininkas ir laureatas. Liaudiškų šokių grupė ne vieną kartą dalyvavo Lietuvos dainų šventėse, pasirodymą surengė LRT laidoje „Duokim garo“, o ilgas kūrybinis kelias įrodė – puoselėti lietuvybę galima ir sukantis šokių aikštelėje.

Kolektyvo kultūrinės veiklos pasiekimai, laimėjimai.

Meno vadovas Romualdas Laugalis
Mob. +370 615 76 739

Akompaniatorius Rimvydas Ališauskas

„VASARA“, KAMERINIS CHORAS

Kamerinis choras „Vasara“ įkurtas 2002 m. Kolektyvui nuo pat įkūrimo pradžios vadovauja Kornelijus Luotė.

Choras jungia laisvalaikį dainai skirti norinčius įvairaus amžiaus vyrus ir moteris. Repertuare –lietuvių ir kitų tautų kompozitorių originalios dainos, liaudies dainų išdailos, pasaulietinės ir bažnytinės muzikos kūriniai, mišios.

Kamerinis choras „Vasara“ yra aktyvus Šiaulių miesto muzikinio gyvenimo dalyvis, koncertuojantis ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų (Latvija, Norvegija). Kolektyvas dalyvavo visose pastarųjų dešimtmečių respublikinėse dainų šventėse.

Choras „Vasara“ yra tradicinėmis tapusių chorinės muzikos švenčių „Ramios, malonios vasaros naktys“ (nuo 2004 m.), „Lietuviais esame mes gimę“ (šventės ištakos siekia 1989 m.) ir „Giesmė mus kelia ir gaivina“ (nuo 2018 m.) organizatorius. Į šias šventes kasmet dalyvauti atvyksta chorai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų šalių.

Kolektyvo kultūrinės veiklos pasiekimai, laimėjimai.

Meno vadovas Kornelijus Luotė
Mob. +370 674 18 596

Akompaniatorė Rita Ragauskaitė

VOKALINIS DUETAS
Sandros ir Alfonso Giedrų duetas įkurtas 2015 m.
 
Duetas aktyviai dalyvauja konkursuose, koncertuose ir šventėse, taip pat rengia pasirodymus Šiaulių kultūros centro organizuojamuose renginiuose.
 
Sandros ir Alfonso Giedrų duetas per gyvavimo metus savo balsais pelnė ne vieną apdovanojimą ar iškovojo finalinę vietą tokiuose konkursuose kaip: vokalinių ansamblių ir solistų konkursas „Sidabriniai balsai“, Lietuvos vokalinių ansamblių šventė-konkursas „Šilų aidai“, vokalinių ansamblių šventė „Pavasario melodijos“ ar mėgėjų menų festivalis „Rudens mozaika“.

Meno vadovė Sandra Giedrė
Mob. +370 636 07 025Atnaujinta: 2024-02-19 10:55