Atgal

Meno kolektyvai


„ATŽALYNAS“, KAMERINIS CHORAS

Kamerinis choras „Atžalynas“, kuriame dainuoja muzikos mylėtojai – studentai, mokytojai, įkurtas 1992 m. Šio choro įkūrėja – dirigentė, Šiaulių universiteto docentė Marija Žibūdienė. Nuo 2006 m. chorui vadovavo Šiaulių konservatorijos mokytoja Jurgita Juozūnienė (koncertmeisterė – Marija Kaubrienė, chormeisteris – Mindaugas Žalalis), o šiuo metu vadovauja Mindaugas Žalalis.

Kolektyvą lankantis jaunimas gyvena aktyvų chorinį gyvenimą: lavina savo vokalinius įgūdžius, dainuoja sakralines, aranžuotas lietuvių liaudies, lietuvių ir užsienio kompozitorių dainas, giesmes, bendrauja ir bendradarbiauja tarpusavyje, keliauja, taip pat dalyvauja ir koncertuoja įvairiuose konkursuose, miesto šventėse, renginiuose, festivaliuose ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse.

Savo profesionalumą kamerinis choras demonstruoja konkursuose, kuriuose laimi prizines vietas, pelno apdovanojimus. Choras bendradarbiauja, rengia bendrus koncertus bei draugauja su kitais Lietuvos ir užsienio chorais: Tartu miesto (Estija) vyrų choru, Minesotos valstijos (JAV) mišriu choru „Bemidji“, Jelgavos miesto (Latvija) mišriu choru „Zemgale“, Kauno miesto mišriu choru „Kamertonas“, Kauno mišriu choru „Diemedis“ ir Vilniaus vokaliniu ansambliu „Balsai“.

Kolektyvo kultūrinės veiklos pasiekimai, laimėjimai.

Meno vadovas Mindaugas Žalalis
Mob. +370 644 10 404

Koncertmeisterė Marija Kaubrienė

„AUŠRELĖ“, CHOREOGRAFIJOS STUDIJA
Choreografijos studijos „Aušrelė“ šokėjai

Dabartinės choreografijos studijos „Aušrelė“ kelias prasidėjo dar 1962 m. Anuomet ji savo veiklą vystė kaip vaikų išraiškos šokių kolektyvas – baleto ratelis. Kolektyvo įkūrėja ir vadovė buvo aktorė, šokėja ir pedagogė Ona Gerasimienė. Tai – vienas iš seniausių Šiaulių kultūros centro kolektyvų, įkurtas dar Šiaulių miesto kultūros namuose. 1977 m., vadovaujant vienai iš Onos Gerasimienės mokinių, Liudmilai Galancevai, kolektyvui jau buvo suteiktas choreografijos studijos vardas „Aušrelė“. Šiuo metu ji yra subūrusi apie 100 jaunųjų šiauliečių šokėjų (amžius 4–18 m.), kuriems vadovauja Mindaugas Kosaitis.

Choreografijos studiją lankantis jaunimas čia aktyviai leidžia savo laisvalaikį: šoka, lavina judesio įgūdžius, mokosi šiuolaikinio, charakterinio šokio ir baleto pagrindų, bendrauja tarpusavyje su bendraamžiais, koncertuoja įvairiuose konkursuose, dalyvauja miesto ir respublikiniuose renginiuose, šventėse ar festivaliuose, taip pat kasmet rengia progines programas ir kūrybinius koncertinius projektus.

„Aušrelė“ – vienas iš aktyviausių Šiaulių kultūros centre veikiančių kolektyvų. Šokėjai kiekvienais metais dalyvauja ne tik Lietuvos rengiamuose konkursuose, bet ir vyksta į užsienio šalis: Ispaniją, Latviją, Estiją, Ukrainą, Rusiją, Baltarusiją, Lenkiją, Kroatiją ir kt., kuriose pelno prizines vietas. Kolektyvas bendradarbiauja su Šiaulių pučiamųjų ir Šiaulių kameriniu orkestrais, kameriniu choru „Polifonija“. Choreografijos studija „Aušrelė“ kiekvienais metais organizuoja tarptautinį šokio festivalį-konkursą „Aušrinė žvaigždė“.

Kolektyvo kultūrinės veiklos pasiekimai, laimėjimai.

Meno vadovas Mindaugas Kosaitis
Mob. +370 686 24 540

Meno vadovo asistentė Vita Adomėnaitė-Butnorienė

Kultūrinės veiklos vadybininkė Zita Mundinienė
Mob. +370 614 19 562, el. p. zita.mundiniene@siauliukc.lt.

Akompaniatorius Maksas Perepečkinas

„BIČIULIAI“, KAMERINIS CHORAS

Kamerinis choras „Bičiuliai“ įregistruotas 1990 m., tačiau susibūrė anksčiau – pirmieji pasirodymai įvyko 1988 m. Kužių ir Pašvitinio bažnyčiose. 1989 m., Atgimimo laikotarpiu, choras pirmasis sugiedojo „Tautinę giesmę“ Vasario 16-osios minėjime-koncerte, vykusiame Šiaulių Inžinierių namuose. Nuo to laiko choras dalyvauja visuose Lietuvos nepriklausomybės dienos minėjimo šventiniuose koncertuose. Choro įkūrėjas – šviesios atminties Šiaulių universiteto docentas Stasys Žalalis. Nuo 2014 m. chorui vadovavo Ilmera Abromavičienė, o nuo 2018 m. vadovauja Rita Daukantaitė.

Suaugusiųjų choro kolektyvą sudaro įvairaus amžiaus vyrai ir moterys, mylintys dainą, mėgstantys chorinę muziką ir norintys bei gebantys per dainavimą išreikšti save. Choro repertuare vyrauja lietuvių ir užsienio kompozitorių autorinės dainos, harmonizuotos lietuvių liaudies dainos, klasikiniai bei sakraliniai kūriniai.

Choras „Bičiuliai“ įgyvendina įvairius kultūrinių mainų projektus tiek vietiniu, tiek tarptautiniu lygiu, dalyvauja įvairiose šventėse, festivaliuose, organizuoja koncertus ir ligoninėse, senelių namuose ar kalėjimuose. Kamerinis choras nuo įkūrimo pradžios yra dalyvavęs daugiau nei 250 koncertų bei koncertinių kelionių ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje (Latvijoje, Estijoje, Belgijoje, Airijoje, Italijoje, Lenkijoje, Rusijoje).

Kolektyvo kultūrinės veiklos pasiekimai, laimėjimai.

Meno vadovė Rita Daukantaitė
Mob. +370 672 40 339

Akompaniatorė Jūratė Deveikytė

„DAINORA“, VOKALINIS ANSAMBLIS

Vokalinis ansamblis „Dainora“, kuriame dainuoja moterys, įkurtas 2007 m. Kolektyvui nuo pat įkūrimo pradžios iki dabar vadovauja Ramutė Majauskienė.

Ansamblyje dainuoja įvairaus amžiaus ir įvairių profesijų moterys, kurios į repeticijas renkasi vakarais, po darbo dienos. Ansamblio repertuare vyrauja populiarios lietuvių bei užsienio kompozitorių dainos.

Kolektyvą lankančios moterys ne tik aktyviai koncertuoja įvairiuose vokalinio žanro Lietuvoje organizuojamuose festivaliuose, konkursuose, šventėse, bet ir padeda organizuoti kalendorines šventes, minėjimus bei kitus kultūrinius renginius, vykstančius Rėkyvos kultūros namuose. Vokalinis ansamblis kasmet atnaujintą koncertinę programą pristato Šiaulių miesto bei aplinkinių rajonų gyventojams, jis – daugelio festivalių ir konkursų dalyvis bei įvairių vietų laimėtojas.

Kolektyvo kultūrinės veiklos pasiekimai, laimėjimai.

Meno vadovė Ramutė Majauskienė
Mob. +370 686 83 200

„DURYS“, SUAUGUSIŲJŲ MĖGĖJŲ TEATRAS

Suaugusiųjų mėgėjų teatras „Durys“ įkurtas 2013 m. Teatro meno vadovas – Virginijus Dargis. Kol kas „Durys“ yra vienintelis suaugusiųjų mėgėjų teatras Šiauliuose. Kolektyvo nariai čia aktyviai ir prasmingai leidžia savo laisvalaikį: noriai domisi teatrine kūryba, mokosi naujų dalykų bendraudami teatro kalba, džiaugiasi naujomis galimybėmis, plečia savo komforto zonos ribas, tampa tolerantiškesni, pakantesni ir linksmesni.

Teatro kolektyvas dalyvauja Šiaulių miesto šventėse, Lietuvos dainų šventėse bei  įvairiuose teatrų festivaliuose. Teatro sukurti spektakliai yra pelnę Lietuvos nacionalinio kultūros centro nominacijas ir diplomus.

 
 

 
Meno vadovas Virginijus Dargis
„GŪŽTA“, TEATRO STUDIJA

Teatro studija „Gūžta“, kurią lanko jaunimas, įkurta dar visai neseniai – 2018 m. Jos įkūrėja – Lina Jankauskaitė-Peleckienė studijai vadovauja iki šiol.

Teatro studiją lanko jaunuoliai, norintys įgyti aktorinės patirties ir per improvizacijas, spektaklių statymą, pasirodymus, aptarimus, susitikimus su aktoriais bei režisieriais ir bendravimą tarpusavyje atrasti tikrąjį savo „Aš“. Į kolektyvą priimami visi, kuriuos vilioja paslaptinga teatro scena ir ryškios rampos šviesos.

Teatro studija „Gūžta“ noriai dalyvauja teatrų festivaliuose, taip pat rengia pasirodymus Šiaulių kultūros centro organizuojamuose renginiuose.

Kolektyvo kultūrinės veiklos pasiekimai, laimėjimai.

Meno vadovė Lina Jankauskaitė-Peleckienė.
Mob. +370 678 46 145

„IMPRESIJA“, CHOREOGRAFIJOS STUDIJA

Choreografijos studija „Impresija“, kurią lanko vaikai nuo 3 metų ir mokyklinio amžiaus mergaitės, įkurta dar visai neseniai – 2018 m. Jos vadovė ir įkūrėja – Inga Širvienė.

Studijoje vaikai įgauna pirmuosius baleto pradmenis, patiria šokio džiaugsmą, išmoksta laisvai išreikšti save per šokį. Neseniai įsikūrusi choreografijos studija „Impresija“ pirmą kartą pasirodė 2019 m. – po spektaklio „Mėnulio gėlė“ premjeros atliko savo koncertinę programą.

Meno vadovė Inga Širvienė
Mob. +370 602 08 250

 

„KALATINIS“, LIAUDIŠKŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS

Dabartinis liaudiškų šokių ansamblis „Kalatinis“ savo veiklą pradėjo dar 1963 m. Anuomet jis buvo vadinamas pagyvenusių žmonių tautinių šokių kolektyvu. Šis kolektyvas – vienas iš seniausių kolektyvų Šiaulių kultūros centre. Pirmasis jo vadovas – Bronius Mitkevičius. Vėliau kurį laiką dirbo Ramutė Jasevičienė, Janina Urbonaitė, Bronislava Nitiuk, Kęstutis Černeckas ir Aldona Ivanauskienė, nuo 1970 m. kolektyvui vadovavo Vanda Verkulienė, o nuo 2022 m. rugsėjo Evaldas Račkauskas ir Indrė Šerpytienė.

1988 m. kolektyvui suteiktas liaudies kolektyvo vardas „Kalatinis“, kuris įpareigojo turėti muzikinį ir vokalinį akompanimentą. Nuo to laiko kolektyve dalyvauja jau didesnės žmonių grupės: šokių, instrumentinė ir vokalinė. Net 30 metų instrumentinei grupei vadovavo Algimantas Jonas Bartašius, 25 metus vokalinei – Birutė Prokopavičienė, o daugiau nei 40 metų akompanuoja Vida Narutavičienė.

Kolektyvą lanko įvairaus amžiaus, skirtingų profesijų, išsilavinimo vyrai ir moterys. Šokio, muzikos ir dainos terapija kolektyvo nariams yra sveikatos šaltinis, neatsiejama gyvenimo dalis.

Ansamblio „Kalatinis“ kūrybinė veikla yra įvertinta įvairiais apdovanojimais ir prizais: premijomis, atlikėjų konkurso laureato diplomais bei nominacijomis tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose konkursuose ir festivaliuose. Juose ansamblis vertinamas už muzikalumą, tinkamą repertuaro pasirinkimą bei originalumą. Ansamblis turi sukaupęs nemenką patirtį: aktyviai dalyvaudamas miesto renginiuose, reprezentuoja ir garsina Lietuvą, mūsų miestą Šiaulius tarptautiniuose festivaliuose Italijoje, Ispanijoje, Juodkalnijoje ir Kroatijoje, taip pat turi ir gausų draugų, bendraminčių būrį ne tik visoje Lietuvoje, bet ir Lenkijoje, Estijoje, Latvijoje.

Kolektyvo kultūrinės veiklos pasiekimai, laimėjimai.

Meno vadovas Evaldas Račkauskas
Mob. +370 685 15 039

Meno vadovė Indrė Šerpytienė
Mob. +370 670 11 253

Akompaniatorė Vida Narutavičienė
 
Koncertmeisterė Sandra Giedrė
„ROKOKO“, VOKALO STUDIJA

Vokalo studija „Rokoko“ Šiaulių kultūros centre gyvuoja nuo 1987 metų. Ją lanko vaikai, jaunimas ir suaugę. Studijai vadovauja Rasa Kauneckaitė – muzikos pedagogė, dainų autorė ir pedagoginių procesų tyrėja.

Pagrindinis vokalo studijos „Rokoko“ darbo su vaikais principas – padėti kiekvienam vaikui atrasti savo individualų santykį su atliekama muzika, atskleidžiant kūrybiškumą ir emocinę organiką. „Per žaidimą – į muziką, per muziką – į savęs atradimo džiaugsmą“ – vaikams tokiu principu yra organizuojamas smagus ir kūrybiškas muzikinio ugdymo procesas, kur atskleidžiami ne tik muzikiniai gebėjimai, bet taip pat puoselėjamos asmeninės savybės – pasitikėjimas savimi, drąsa, atsakingumas, ugdomi bendravimo įgūdžiai. Vaikai dalyvauja koncertuose ir koncertinėse išvykose, konkursuose ir vaikiškos muzikos festivaliuose.

Kolektyvo repertuaras įvairus – tai autorinės dainos, populiarioji muzika, liaudies dainos ir sakralinės giesmės. Vokalo studijos „Rokoko“ kolektyvai nuolat dalyvauja ne tik Šiaulių miesto ir šalies šventėse, konkursuose, festivaliuose, bet ir yra koncertavę užsienyje – Latvijoje, Suomijoje, Estijoje, Amerikoje ir Vokietijoje. Vokalo studija „Rokoko“ kasmet rengia tradicinius koncertus Šiaulių miesto visuomenei – „Maža kelionė per didelį pavasarį“, „Jau žvaigždė patekėjo“, yra nuolatinė įvairių respublikinių ir tarptautinių konkursų prizinių vietų laimėtoja. Išleisti penki muzikos albumai, kurių autorė – studijos vadovė Rasa Kauneckaitė.

Studiją taip pat lanko ir suaugusieji – sakralinio giedojimo ansamblio „Sacra“ moterys ir merginos, kurios įvairiomis progomis gieda bažnyčiose bei kitose erdvėse.

Kolektyvo kultūrinės veiklos pasiekimai, laimėjimai.

Meno vadovė Rasa Kauneckaitė
Mob. +370 682 11 720

„SIDABRINĖ GIJA“, FOLKLORO ANSAMBLIS

Nuo 1983 m. „Sidabrinė gija“ veiklą plėtojo kaip pagyvenusių žmonių klubas: susirinkusieji čia turiningai leido laisvalaikį, keliavo, dainavo. Keletą metų veikla buvo nutrūkusi, tačiau 1991 m. „Sidabrinė gija“ jau buvo įregistruota kaip folkloro ansamblis, o jo meno vadove tapo Vita Taučienė-Rezgienė.

Tai – garbingo, vyresniojo amžiaus (nuo 60 m.) žmonių kolektyvas, kuris dainuoja, šoka, tarmiškai pasakoja, muzikuoja bei aktyviai dalyvauja renginiuose. Ansamblį lanko daugiau nei 20 folkloro brangintojų, kurių repertuarą sudaro folkloro dainos, šokiai, rateliai, tautosakos pasakojimai, patarlės, tradicijos. Ansamblis turi 4 tarmiškai ir nuotaikingai pasakojančias pasakotojas, taip pat yra paruošęs atskiras temines programas. Kolektyvas moka apie 15 šokių, daug įvairių ratelių, dainuoja aukštaitiškas ir žemaitiškas dainas, kurioms pritariama grojant kanklėmis.

Pasirinkta folkloro kryptis ir tikslas – lietuvių liaudies meno ir tradicijų puoselėjimas bei etninio palikimo išsaugojimas ir perdavimas. Lietuvių liaudies dainos, šokiai, papročiai sujungia jaunimą, pedagogus ir vyresnio amžiaus žmones bendrai veiklai – kartu su mokyklomis, ikimokyklinėmis įstaigomis rengiami bendri renginiai, šventės. Ansamblis „Sidabrinė gija“ kasmet parengia vis naujos tematikos renginius, atvirus miesto visuomenei, su folkloro programa dalyvauja miesto, regiono, respublikiniuose renginiuose, šventėse, folkloro festivaliuose, Dainų šventėse.

Kolektyvo kultūrinės veiklos pasiekimai, laimėjimai.

Meno vadovė Vita Taučienė-Rezgienė
Mob. +370 685 70 579

„TREMTINYS“, CHORAS

Buvusių tremtinių ir politinių kalinių choras įkurtas 1989 m., o jo įkūrimo iniciatoriais buvo Algirdas Kulikauskas ir Lida Kulikauskienė, tapusi pirmąja choro vadove. Vėliau, apie 20 metų, chorui vadovavo antroji vadovė Rasa Gasiūnienė. Nuo 2015 m. choras „Tremtinys“ tapo Šiaulių kultūros centro kolektyvu. Šiuo metu jam vadovauja socialinių mokslų daktaras Romaldas Pečeliūnas.

Tai – pagyvenusių žmonių kolektyvas: chorą lanko senjorai, kurių amžiaus vidurkis apie 80 m. Dauguma iš jų – buvę politiniai kaliniai, tremtiniai, tremtyje gimę jų šeimos nariai arba giminaičiai ir tie, kuriems artimos skausmingos bei liūdnos tremtinių dainos. Repertuare vyrauja religinės giesmės ir dainos, kurios skamba su tremtimi susijusiuose renginiuose, šventėse, festivaliuose. Choras „Tremtinys“ šiandien jau skaičiuoja daugiau nei 30 m. gyvavimo laikotarpį.

Choras vyksta į įvairias vietoves: dalyvauja kryžių, pastatytų atminti ištremtiems tų vietovių gyventojams, šventinimo ceremonijose ir atrastų žmonių, užkastų netinkamose vietose ar sovietinių smogikų ir stribų nužudytų partizanų kūnų, perlaidojimo ceremonijose. Pagerbiant atrastus žmones, jiems pastatomi tragiškų įvykių atminimo simboliai. Kolektyvas bendrauja ir bendradarbiauja, rengia bendrus koncertus su buvusių tremtinių chorais iš Kėdainių, Kuršėnų, Mažeikių ir kt.

Kolektyvo kultūrinės veiklos pasiekimai, laimėjimai.

Meno vadovas Romaldas Pečeliūnas
Mob. +370 699 08 303

Akompaniatorius Stanislovas Vedeckis

„VAJAUNAS“, LIAUDIŠKŲ ŠOKIŲ GRUPĖ

Liaudiškų šokių grupė „Vajaunas“, kurią lanko šokį mėgstantys ir mylintys žmonės, įkurta 2002 m. Grupės meno vadovas ir įkūrėjas – Romualdas Laugalis.

Kolektyvą lanko vyrai ir moterys – poros, neabejingos liaudiškiems šokiams. Šokėjai nuolat dalyvauja įvairiose respublikiniuose konkursuose, festivaliuose ir šventėse, yra nuolatiniai mėgėjų meno festivalio „Rudens mozaika“ dalyviai. „Vajaunas“ yra atstovavęs Lietuvai tarptautiniuose festivaliuose ir konkursuose užsienyje: Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Portugalijoje, Italijoje, Olandijoje, Tailande, Nepale, Indijoje ir Ispanijoje. Kolektyvo pasirodymai puošia mieste ir rajone vykstančias šventes.

 Kolektyvo kultūrinės veiklos pasiekimai, laimėjimai.

Meno vadovas Romualdas Laugalis
Mob. +370 615 76 739

Akompaniatorius Rimvydas Ališauskas

„VASARA“, KAMERINIS CHORAS

Kamerinis choras „Vasara“ įkurtas 1996 m. Nuo 2002 m. iki šiol chorui vadovauja Kornelijus Luotė.

Tai – mėgėjų kolektyvas, kuriame dainuoja 30 dainininkų. Choro repeticijas lanko įvairaus amžiaus vyrai ir moterys. Didžioji dalis choristų muzikinio rašto nepažįsta, bet turi didžiulį norą dainuoti drauge. Choro repertuare vyrauja lietuvių ir kitų tautų kompozitorių originalios dainos, liaudies dainų išdailos, pasaulietinės ir bažnytinės muzikos kūriniai, mišios.

Choras yra aktyvus Šiaulių miesto muzikinio gyvenimo dalyvis, su koncertinėmis programomis aplankęs nemažą dalį Lietuvos miestų ir miestelių koncertinių salių, bažnyčių, ne kartą koncertavęs koncertuose Latvijoje, Norvegijoje. Kamerinis choras „Vasara“ organizuoja tradicinėmis tapusias chorinės muzikos šventes „Ramios, malonios vasaros naktys“ (nuo 2004 m.), „Lietuviais esame mes gimę“ (šventės ištakos siekia 1989 m.) ir „Giesmė mus kelia ir gaivina“ (nuo 2018 m.).

Meno vadovas Kornelijus Luotė
Mob. +370 674 18 596

Akompaniatorė Rita Ragauskaitė

VOKALINIS DUETAS
Sandros ir Alfonso Giedrų duetas įkurtas 2015 m.
 
Duetas aktyviai dalyvauja konkursuose, koncertuose ir šventėse, taip pat rengia pasirodymus Šiaulių kultūros centro organizuojamuose renginiuose.
 
Sandros ir Alfonso Giedrų duetas per gyvavimo metus savo balsais pelnė ne vieną apdovanojimą ar iškovojo finalinę vietą tokiuose konkursuose kaip: vokalinių ansamblių ir solistų konkursas „Sidabriniai balsai“, Lietuvos vokalinių ansamblių šventė-konkursas „Šilų aidai“, vokalinių ansamblių šventė „Pavasario melodijos“ ar mėgėjų menų festivalis „Rudens mozaika“.

Meno vadovė Sandra Giedrė
Mob. +370 636 07 025Atnaujinta: 2023-08-01 11:07