Atgal

Dokumentai


TVARKOS
VIEŠIEJI PIRKIMAI

2020 m. Šiaulių kultūros centro viešųjų pirkimų planas 

Šiaulių kultūros centro mažos vertės pirkimų organizavimo tvarka

Ataskaita At-6 2016

ATN-3 2017 m. ataskaita

ATN-3 2018 m. ataskaita

ATN-3 2019 m. ataskaita

2019 m. skelbimai apie pirkimus:

Skelbimai

Skelbimas „Keleivinio transporto nuomos su vairuotoju paslaugos pirkimas“. Pasiūlymai teikiami CVP IS iki 2019-03-18; 12:45

Skelbimas „Keleivinio transporto nuomos su vairuotoju paslauga“. Pasiūlymai teikiami per CVP IS iki 2019-04-01; 9.15 val.

Skelbimas „Šiaulių kultūros centro didžiosios koncertų salės žiūrovų kėdžių atnaujinimo paslauga“. Pasiūlymai teikiami CVP IS iki 2019-05-23 12.45 val.

Skelbimas „Šiaulių miesto kalėdinės eglės ir jos prieigų puošybos įgyvendinimo paslaugos pirkimas“. Pasiūlymai teikiami CVP IS iki 2019-07-30 11.15 val. 

Skelbimas „Interaktyvių įrenginių pirkimas“. Pasiūlymai teikiami CVP IS iki 2019-08-08; 11.45 val.

Skelbimas „Šiaulių kultūros centro scenos, įgarsinimo, apšvietimo įrangos nuomos ir aptarnavimo paslaugos miesto šventei „Šiaulių dienos 783“ pirkimas“. Pasiūlymai teikiami CVP IS iki 2019-08-09; 13 val.

Skelbimas „ Biuro ir specialios paskirties baldų pirkimas“. Pasiūlymai teikiami CVP IS iki 2019-08-12; 13 val.

 

Sudarytos sutartys

 2017 m. gegužės 22 d. Informacija apie sudarytą sutartį

2017 m. balandžio 27 d. Informacija apie nustatytą laimėtoją

2017 m. balandžio 12 d. Informacija apie pradedamą pirkimą

2017 m. kovo 15 d. Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas

2017 m. kovo 27 d. Informacija apie sudarytą sutartį

 

Sutartys

DARBO UŽMOKESTIS
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI
TARNYBINIAI LENGVIEJI AUTOMOBILIAI
  Gamyklinė markė Modelis Spalva Valstybinis numeris
Nr. 1. Opel Vivaro Pilka HNG 838

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Viešo informavimo galimybės apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Nurodytais adresais ir telefonais gali kreiptis kiekvienas asmuo, manantis ar įtariantis, kad jam neteisėtais Šiaulių kultūros centro darbuotojo veiksmais buvo ar yra daromas teisės pažeidimas, susijęs su korupcija, dėl Šiaulių kultūros centro darbuotojų netinkamai vykdomų (ar nevykdomų) tiesioginių pareigų.

Šiaulių kultūros centro direktorė Deimantė Bačiulė
Tel. +370 41 52 41 63 (darbo valandomis)
El. p. deimante.baciule@siauliukc.lt
Paštu Šiaulių kultūros centro direktorei, Aušros al. 31, LT-76300 Šiauliai

Šiaulių kultūros centro direktorės pavaduotoja bendriesiems reikalams Ieva Grinienė
Tel. 370 41 39 90 38 (darbo valandomis)
El. p. ieva.griniene@siauliukc.lt

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT):
El. p. pranesk@stt.lt

Visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu  +370 5 266 333

Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Prašome nurodyti savo kontaktinę informaciją ir galimybes su Jumis susisiekti.

 

Anoniminio informavimo galimybės apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Šiaulių kultūros centro direktorė Deimantė Bačiulė
Tel. +370 41 52 41 63 (darbo valandomis)
El. p. deimante.baciule@siauliukc.lt
Paštu Šiaulių kultūros centro direktorei, Aušros al. 31, LT-76300 Šiauliai

Šiaulių kultūros centro direktorės pavaduotoja bendriesiems reikalams Ieva Grinienė
Tel. 370 41 39 90 38 (darbo valandomis)
El. p. ieva.griniene@siauliukc.lt

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT):
El. p. pranesk@stt.lt

Visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu  +370 5 266 333

Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį.

Dėkojame už pateiktą informaciją.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

 

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarkos atmintinė

Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo formą, patvirtintą 2018 m. gegužės 21 d. Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 2-86 „Dėl Asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, pareiškimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuri gali palengvinti valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui pateikti tikslingą informaciją apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką (šią formą galima rasti Specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainės skilties „Palikti pranešimą svetainėje“poskiltyje„Valstybės tarnautojams“) Prieiga internete: https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/valstybes-tarnautojams/#

Atmintinė

 

Informacijos, susijusios su galimamos korupcijos apraiškomis, priėmimo iš asmenų Šiaulių kultūros centre tvarkos aprašas 2018 m.

Šiaulių kultūros centro korupcijos prevencijos 2018–2020 m. programa

Šiaulių kultūros centro korupcijos prevencijos 2018–2020 metu programos įgyvendinimo priemonių planas 2018 m.

Šiaulių kultūros centro korupcijos prevencijos 2018-2020 m. programos įgyvendinimo priemonių plano 2018 metų ataskaita

DARBŲ SAUGOS IR GAISRINĖS SAUGOS DOKUMENTACIJA

Darbų saugos ir gaisrinės saugos instrukcijos:
1. Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija
2. Pirmosios pagalbos, įvykus nelaimingam atsitikimui, suteikimo instrukcija
3. Neelektrotechninio personalo, dirbant elektros įrenginiais, saugos ir sveikatos instrukcija
4. Darbuotojo, vairuojančio tarnybinį ar nuosavą automobilį darbo reikalais, saugos ir sveikatos instrukcija
5. Darbuotojo, dirbančio su biuro technika ir videoterminalais saugos ir sveikatos instrukcija
6. Saugos ir sveikatos instrukcija dirbant su kilnojamaisiais elektros įrankiais
7. Saugaus darbo tvarkant krovinius rankomis atmintinė darbuotojui
8. Budėtojo, rūbininko saugos ir sveikatos instrukcija 
9. Dailininko saugos ir sveikatos instrukcija 
10. Keramikos degimo krosnelės naudojimo saugos ir sveikatos instrukcija
11. Ūkvedžio saugos ir sveikatos instrukcija
12. Patalpų valytojo saugos ir sveikatos instrukcija
13. Saugos ir sveikatos instrukcija dirbant aukštyje
14. Meno vadovo, asistento, renginių organizatoriaus saugos ir sveikatos instrukcija
15. Renginių techninio aptarnavimo, konstrukcijų montavimo darbų saugos ir sveikatos instrukcija
16. Lauko darbininkės saugos ir sveikatos instrukcija
17. Energetiko saugos ir sveikatos instrukcija
18. Kasininkės, sandėlininkės, bilietų platintojos saugos  ir sveikatos instrukcija 
19. Informacinių technologijų specialisto saugos ir sveikatos instrukcija
20.  Gaisrinės saugos instrukcija
20.1. Gaisrinės saugos instrukcija vairuotojui

Šiaulių kultūros centro civilinės saugos uždavinių vykdymo 2018 metais ataskaita

Šiaulių kultūros centro ekstremalių situacijų valdymo planas

Galimų pavojų ir ekstremaliųjų įvykių rizikos analizė

Šiaulių kultūros centro ekstremalių situacijų 2018–2020 m. prevencijos priemonių plane numatytų prevencijos priemonių įgyvendinimo 2018 m. ataskaita

PARAMA
Informacija ruošiama...


Atnaujinta: 2020-03-03 13:53