Atgal

Dokumentai


TVARKOS
VIEŠIEJI PIRKIMAI

2020 m. Šiaulių kultūros centro viešųjų pirkimų planas 

Šiaulių kultūros centro mažos vertės pirkimų organizavimo tvarka

Ataskaita At-6 2016

ATN-3 2017 m. ataskaita

ATN-3 2018 m. ataskaita

ATN-3 2019 m. ataskaita

 

2019 m. skelbimai apie pirkimus:

Skelbimai

Skelbimas „Keleivinio transporto nuomos su vairuotoju paslaugos pirkimas“. Pasiūlymai teikiami CVP IS iki 2019-03-18; 12:45

Skelbimas „Keleivinio transporto nuomos su vairuotoju paslauga“. Pasiūlymai teikiami per CVP IS iki 2019-04-01; 9.15 val.

Skelbimas „Šiaulių kultūros centro didžiosios koncertų salės žiūrovų kėdžių atnaujinimo paslauga“. Pasiūlymai teikiami CVP IS iki 2019-05-23 12.45 val.

Skelbimas „Šiaulių miesto kalėdinės eglės ir jos prieigų puošybos įgyvendinimo paslaugos pirkimas“. Pasiūlymai teikiami CVP IS iki 2019-07-30 11.15 val. 

Skelbimas „Interaktyvių įrenginių pirkimas“. Pasiūlymai teikiami CVP IS iki 2019-08-08; 11.45 val.

Skelbimas „Šiaulių kultūros centro scenos, įgarsinimo, apšvietimo įrangos nuomos ir aptarnavimo paslaugos miesto šventei „Šiaulių dienos 783“ pirkimas“. Pasiūlymai teikiami CVP IS iki 2019-08-09; 13 val.

Skelbimas „Biuro ir specialios paskirties baldų pirkimas“. Pasiūlymai teikiami CVP IS iki 2019-08-12; 13 val.

 

2020 m. skelbimai apie pirkimus:

Skelbimas „Sandėliavimo patalpų nuomos skelbiamų derybų būdu pirkimas“. Pasiūlymai teikimi iki 2020-06-03 10 val. 

 

Sudarytos sutartys

 2017 m. gegužės 22 d. Informacija apie sudarytą sutartį

2017 m. balandžio 27 d. Informacija apie nustatytą laimėtoją

2017 m. balandžio 12 d. Informacija apie pradedamą pirkimą

2017 m. kovo 15 d. Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas

2017 m. kovo 27 d. Informacija apie sudarytą sutartį

 

Sutartys

DARBO UŽMOKESTIS
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

2020 metų 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2020 metų I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2020 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2019 m. finansinės būklės ataskaita

2019 m. 9 mėn. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2019 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2019 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

 

2018 m. 9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2018 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS 

 

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2017 m. balansas pagal VSAFAS

2017 m. 9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2017 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

 

2016 m. patikslintas finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2016 m. 9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2016 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2016 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

 

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2015 m. 9 mėn. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys ir finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2015 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS:
Titulinis lapas
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita

TARNYBINIAI LENGVIEJI AUTOMOBILIAI
  Gamyklinė markė Modelis Spalva Valstybinis numeris
Nr. 1. Opel Vivaro Pilka HNG 838

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Viešo informavimo galimybės apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Nurodytais adresais ir telefonais gali kreiptis kiekvienas asmuo, manantis ar įtariantis, kad jam neteisėtais Šiaulių kultūros centro darbuotojo veiksmais buvo ar yra daromas teisės pažeidimas, susijęs su korupcija, dėl Šiaulių kultūros centro darbuotojų netinkamai vykdomų (ar nevykdomų) tiesioginių pareigų.

Šiaulių kultūros centro direktorė Deimantė Bačiulė
Tel. +370 41 52 41 63 (darbo valandomis)
El. p. deimante.baciule@siauliukc.lt
Paštu Šiaulių kultūros centro direktorei, Aušros al. 31, LT-76300 Šiauliai

Šiaulių kultūros centro direktorės pavaduotoja bendriesiems reikalams Ieva Grinienė
Tel. 370 41 39 90 38 (darbo valandomis)
El. p. ieva.griniene@siauliukc.lt

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT):
El. p. pranesk@stt.lt

Visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu  +370 5 266 333

Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Prašome nurodyti savo kontaktinę informaciją ir galimybes su Jumis susisiekti.

 

Anoniminio informavimo galimybės apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Šiaulių kultūros centro direktorė Deimantė Bačiulė
Tel. +370 41 52 41 63 (darbo valandomis)
El. p. deimante.baciule@siauliukc.lt
Paštu Šiaulių kultūros centro direktorei, Aušros al. 31, LT-76300 Šiauliai

Šiaulių kultūros centro direktorės pavaduotoja bendriesiems reikalams Ieva Grinienė
Tel. 370 41 39 90 38 (darbo valandomis)
El. p. ieva.griniene@siauliukc.lt

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT):
El. p. pranesk@stt.lt

Visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu  +370 5 266 333

Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį.

Dėkojame už pateiktą informaciją.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

 

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarkos atmintinė

Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo formą, patvirtintą 2018 m. gegužės 21 d. Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 2-86 „Dėl Asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, pareiškimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuri gali palengvinti valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui pateikti tikslingą informaciją apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką (šią formą galima rasti Specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainės skilties „Palikti pranešimą svetainėje“poskiltyje„Valstybės tarnautojams“) Prieiga internete: https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/valstybes-tarnautojams/#

Atmintinė

 

Informacijos, susijusios su galimamos korupcijos apraiškomis, priėmimo iš asmenų Šiaulių kultūros centre tvarkos aprašas 2018 m.

Šiaulių kultūros centro korupcijos prevencijos 2018–2020 m. programa

Šiaulių kultūros centro korupcijos prevencijos 2018–2020 metu programos įgyvendinimo priemonių planas 2018 m.

Šiaulių kultūros centro korupcijos prevencijos 2018-2020 m. programos įgyvendinimo priemonių plano 2018 metų ataskaita

Šiaulių kultūros centro korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių plano 2019 metų ataskaita

 

PARAMA
Informacija ruošiama...


Atnaujinta: 2021-01-15 13:33