Atgal

Gedulo ir vilties dienos minėjimas

Prie Geležinkelio rampos
Birželio 14 d. 12 val.

Gedulo ir vilties dienos minėjime vyks žuvusiųjų tremtyje pagerbimas tylos minute. Prisiminimais dalinsis Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjungos Šiaulių filialo atstovai, Šiaulių kultūros centro choras „Tremtinys“ (vad. R. Pečeliūnas) giedos Lietuvos himną.

Programoje numatytas koncertas ir Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos gimnazistų etiudas iš Jurgos Vilė, Linos Itagaki knygos „Sibiro haiku“.

Prie Turizmo informacijos centro vyks atminties akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“ (organizatorius „Misija Sibiras“). 

Informacija bus papildyta. 


Renginys nemokamas


Atnaujinta: 2019-02-14 11:18