Atgal

Struktūra


Struktūriniai padaliniai

Rėkyvos kultūros namai

Tenkina Rėkyvos bendruomenės kultūrinius poreikius, organizuoja renginius kultūros namuose ir Rėkyvos ežero pakrantėje, kuruoja 5 veikiančius mėgėjų meno kolektyvus.

Rėkyvos skyriaus vedėja Lina Jankauskaitė-Peleckienė
Energetikų g. 7, Rėkyva
El. p. lina.jankauskaite@siauliukc.lt
Tel. +370 672 59 987

Taryba

Šiaulių kultūros centro taryba:
etninės kultūros specialistė Aušra Brijūnienė,
direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams Ieva Grinienė,
Renginių organizavimo skyriaus vedėja Asta Vaitkienė,
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriaus vedėja Daina Kinčinaitienė,
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Žydronė Tamutienė,
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė Regina Kvedarienė,
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė Jolanta Žakarienė.

Darbo grupės, komisijos

Šiaulių kultūros centro kultūrinės veiklos organizavimo komisija:
Komisijos pirmininkė – Renginių organizavimo skyriaus vedėja Asta Vaitkienė.
Komisijos pirmininkės pavaduotoja – etninės kultūros specialistė Aušra Brijūnienė.
Komisijos sekretorė – referentė Audronė Vasiliauskienė.
Nariai:
direktorė Deimantė Bačiulė,
direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams Ieva Grinienė,
Aklųjų ir silpnaregių skyriaus vedėja Inta Skeivienė,
Rėkyvos skyriaus vedėja Lina Jankauskaitė,
Komunikacijos skyriaus vedėja Irma Jurgaitytė,
choreografijos studijos „Aušrelė“ meno vadovas Mindaugas Kosaitis.Atnaujinta: 2020-01-20 09:05