Atgal

Šiauliuose minimos jubiliejinės Gedulo ir vilties dienos metinės

2021 m. birželio 14 d., pirmadienį, Lietuvoje minima Gedulo ir vilties diena. 80-ąsias metines žyminčiai atmintai dienai paminėti Šiauliuose skiriamas tradicinis minėjimas, šv. Mišios ir kiti renginiai, sukviesiantys pagerbti masiškiausių Lietuvoje trėmimų aukas. Organizuojamos iniciatyvos primins patirtą skaudžią istorinę skriaudą ir nepalaužiamą tautos tvirtybę.
Rengėja – Šiaulių miesto savivaldybė, koordinatorius – Šiaulių kultūros centras.


1941 m. birželio 14-osios Lietuva niekada neužmirš – tą dieną Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Per 11 trėmimo metų daugiau nei 130 tūkst. Lietuvos gyventojų buvo išvežti ir priversti dirbti bei gyventi nežmoniškomis sąlygomis, kurios nusinešė daugybę gyvybių. Todėl ši diena Lietuvoje paskelbta atmintina – kad primintų ne tik patirtas fizines ir dvasines kančias, bet ir tai, jog lietuvių tautos palaužti nepavyko – išgyventi padėjo išsaugotas tikėjimas ir negęstanti viltis.

Svarbias trėmimų pradžios metines šiais metais šiauliečiai pasitiks Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje (Aušros tak. 3), kurioje 9 val. vyks šv. Mišios už gyvus ir mirusius tremtinius. Vėliau,  11 val., šiauliečiai kviečiami į Šiaulių „Aušros“ muziejaus Venclauskių namuose vyksiantį renginį, kuriame atsiminimais dalysis tremtiniai.

Visgi svarbiausiu dienos akcentu taps 13 val. vyksiantis iškilmingas Gedulo ir vilties dienos minėjimas, tradiciškai vyksiantis prie Geležinkelio rampos – vietos, kur prieš 80 metų pajudėjo į tremtį žmones vežantys vagonai. Renginio metu bus uždegtos žvakės, atneštos atminties puokštės, prisiminta liūdna lietuvių istorijos dalis bei skaudžios patirtys. Dalyviai taip pat kviečiami atsinešti gėlių ir jomis papuošti čia esančią tvorą, taip išreiškiant pagarbą kentėjusiems tremtį.

Minėjimo metu apie tragiškus įvykius kalbės Šiaulių miesto savivaldybės atstovai ir Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjungos Šiaulių filialo vadovė Valerija Jokubauskienė. Atsiminimais apie a. a. Vytenį Rimkų – Šiaulių miesto šviesuolį ir garbės pilietį, su šeima patyrusį tremtį – dalysis jo sesuo tremtinė Elžbieta Rimkutė-Bagdonienė. Muzikinius kūrinius tremtiniams skirs Šiaulių kultūros centro choras „Tremtinys“ (meno vad. Romaldas Pečeliūnas) ir Šiaulių universitetinės gimnazijos folkloro ansamblis „Čiūto“ (vad. Rasa Stoškuvienė).

Į minėjimą renginio dalyviai galės atvykti ir iš jo išvykti autobusu. Automobilių stovėjimo aikštelėje prie Venclauskių namų lauks autobusas, kuris 12.30 val. norinčiuosius nuveš į minėjimą.

Po renginio, prie Geležinkelio rampos lauks autobusas, 14.10 val. pageidaujančius vešiantis į Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedrą, kurioje 14.30 val. vyks Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ organizuojamas koncertas „Vardan Lietuvos“. Renginyje koncertinę programą atliks Šiaulių kamerinis orkestras (meno vad. ir dirig. Vilhelmas Čepinskis), Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ (meno vad. ir vyr. dirig. Linas Balandis), Vilhelmas Čepinskis (smuikas), Ieva Prudnikovaitė (mecosopranas), Ona Kolobovaitė (sopranas), Liudas Mikalauskas (bosas), Juozas Janužas (tenoras). Koncertą ves Raimonda Sližienė, diriguos Modestas Pitrėnas.

Gedulo ir vilties dienai paminėti skiriamos ir kitos iniciatyvos – virtualus edukacinis užsiėmimas bei parodos. Renginių programą galima rasti čia.

Organizatoriai primena, kad visų renginių metu būtina laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų saugumo reikalavimų, privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. 

Informaciją teikia Šiaulių kultūros centro Renginių organizavimo skyriaus vedėja Asta Vaitkienė, mob. +370 671 42 901, el. p. asta.vaitkiene@siauliukc.lt.
Atnaujinta: 2021-06-09 08:59