Atgal

Gedulo ir vilties dieną šiauliečiai prisiminė trėmimų aukas

Birželio 14 d. Šiauliuose buvo minima Gedulo ir vilties diena. 80-osioms trėmimų pradžios metinėms skirtame tradiciniame minėjime šiauliečiai prisiminė skaudžius atmintinos dienos įvykius ir pagerbė tremtinius.


Prie Geležinkelio rampos – vietos, kur prieš 80 metų pajudėjo į tremtį žmones vežantys vagonai, birželio 14-ąją tradiciškai susirinko šiauliečiai. Čia buvo sugiedotas Lietuvos himnas, Tylos minute pagerbtos okupacijos aukos.

Minėjimo metu apie tragiškus įvykius ir išsaugotą viltį kalbėjo Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, žodį tarė ir Šiaulių vyskupas Jo Ekscelencija Eugenijus Bartulis. Trėmimų aukoms pagerbti buvo padėtos atminties puokštės ir uždegtos žvakės, o patys renginio dalyviai atsineštomis gėlėmis papuošė prie rampos esančią tvorą.

Svarbią dieną muzikinius kūrinius dovanojo Šiaulių kultūros centro choras „Tremtinys“ (meno vad. R. Pečeliūnas) ir Šiaulių universitetinės gimnazijos studija „Čiūto“ (vad. Rasa Stoškuvienė).

Minėjimo metu netrūko prisiminimų ir apmąstymų. Apie skaudžias patirtis kalbėjo 1941 m. tremtinys Algimantas Jakučionis. Atsiminimais apie a. a. Vytenį Rimkų – Šiaulių miesto šviesuolį ir garbės pilietį – dalijosi jo sesuo tremtinė Elžbieta Rimkutė-Bagdonienė, deklamavusi ir jo kūrybos eilėraštį, sukurtą tremtyje. Padėkos žodį tarė Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjungos Šiaulių filialo vadovė Valerija Jokubauskienė.

Renginiui pasibaigus į Ginkūnų kapines buvo išvežtos tremtiniams skirtos gėlių puokštės.

Minėjimą organizavo Šiaulių kultūros centras, rengėja – Šiaulių miesto savivaldybė.
Atnaujinta: 2021-06-14 16:57