Atgal

Kvietimas dalyvauti miesto šventės „Šiaulių dienos 785“ prekymetyje

Kviečiame dalyvauti miesto šventės „Šiaulių dienos 785“ prekymetyje, kuris vyks 2021 m. rugsėjo 10–11 d. 10–23 val. Vilniaus g. bulvare, Šiauliuose.


BENDRA INFORMACIJA

 Prekymečio organizatorius ‒ Šiaulių kultūros centras (toliau – organizatorius).

  1. Prekymečio koordinatorė ‒ kultūrinės veiklos vadybininkė Zita Mundinienė.
  2. Registracija vykdoma iki rugpjūčio 20 d. el. p. zita.mundiniene@siauliukc.lt
  3. Prekymečio darbo laikas – rugsėjo 10–11 d. nuo 10 iki 23 val.
  4. Vieta – Šiauliai, Vilniaus g. bulvaras, atkarpoje tarp Rūdės ir Žemaitės gatvių, bei Varpo g. atkarpa nuo Vilniaus g. iki Aušros al.
  5. Dalyviai – juridiniai ir fiziniai asmenys. Prekiauti galės tik galimybių pasą turintys asmenys.
  6. Dalyvių vietų skaičius ribotas (160 vietų).
  7. Informaciją teikia kultūrinės veiklos vadybininkė Zita Mundinienė tel. 8 678 36 701.

 REGISTRACIJA

 1. Vykdoma iki rugpjūčio 20 d. el. p. zita.mundiniene@siauliukc.lt. Registracijai dalyvis pateikia užpildytą prašymą.

2. Prašymas nagrinėjamas tik tada, kai yra pateikti visi dokumentai.

3. Registracijai dalyvis pateikia:

3.1. Užpildytą nustatytos formos prašymą, IŠVARDINANT PREKIŲ ASORTIMENTĄ;

3.2. Prekių ir prekyvietės nuotraukas;

3.3. Dalyvio veiklą ir statusą atspindinčius dokumentus (pažymėtus prašyme), teisę nuolaidoms gauti patvirtinančius dokumentus (t. y. tautodailininko pažymėjimą, tautinio paveldo sertifikato pažymėjimą, meninio ugdymo įstaigos pažymėjimą).

 Vadovaujantis Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimo nuostatais, patvirtintais Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-288 (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. T-444  redakcija) Tautinio paveldo produktų kūrėjai, kurių gaminiai sertifikuoti ir pripažinti tautinio paveldo produktais pagal Tautinio paveldo produktų įstatymą, masiniuose renginiuose prekiausiantys tik savais produktais ir gaminiais (išskyrus alkoholinius gėrimus), įgauna pirmumo teisę į prekybos vietą.

 Ar priimta paraiška dalyvauti šventės prekymetyje

 1. Gavus patvirtinimą, kad prašymas gautas ir prekybininkas kviečiamas dalyvauti šventės prekymetyje, reikia užpildyti Prekymečio dalyvio taisykles ir susimokėti rinkliavą už leidimą prekiauti ir teikti paslaugas (šie dokumentai ir sąskaitos numeris prekymečio dalyviui bus atsiųsti).

 2. Prekymečio dalyviai, gavę patvirtinimą, kad yra kviečiami dalyvauti, turi sumokėti rinkliavą per 2 d. d. ir atsiųsti mokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją el. p. zita.mundiniene@siauliukc.lt Nesumokėjus mokesčio ir neatsiuntus mokėjimo kopijos rezervavimas atšaukiamas. Prekymečio dalyviams galutinė prekybinė vieta prekymetyje (patvirtinimas) bus suteikta tik atsiuntus mokėjimo kopiją.

  Svarbu!!!

Teisė registruotis ir dalyvauti prekymetyje nesuteikiama:

1. asmenims iki 16 metų;

2. asmenims, turintiems galiojančią administracinę nuobaudą už viešosios tvarkos, finansinės drausmės, komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos, veterinarinių sanitarinių taisyklių, švaros ir tvarkymo taisyklių, atliekų tvarkymo taisyklių ir kitus su vykdoma veikla susijusius pažeidimus.

 MOKESČIO DYDŽIAI

 Rinkliava prekymečio dalyviams yra vienai dalyvio vietai, vienai dienai.

Vietinės rinkliavos 75 proc. lengvata taikoma tik renginio organizatorių nustatytose vietose (tik pateikus atitinkamą sertifikatą ir (ar) pažymėjimą):

  1. tautinio paveldo produktų kūrėjams, visų kūrybinių sąjungų nariams, prekiaujantiems tik savais produktais, gaminiais ir kūriniais.
  2. meninio ugdymo įstaigų studentams ir moksleiviams, meno kūrėjams, prekiaujantiems tik savais gaminiais ir (ar) kūriniais.

Tautinio paveldo produktų kūrėjams, prekiaujantiems tautinio paveldo maisto produktais, ši lengvata taikoma tik tuo atveju, jeigu renginio prekybos vietoje tautinio paveldo produktai, turintys Tautinio paveldo sertifikatą, sudaro ne mažiau kaip du trečdalius visų parduodamų produktų asortimento. Ši lengvata netaikoma prekiaujantiems alkoholiniais gėrimais.

 Rinkliava vykdoma vadovaujantis Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimo nuostatais, patvirtintais Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-288 (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. T-444  redakcija):

 

 

Eil.

Nr.

 

Rinkliavos objektas

 

Vietinės rinkliavos dydis Eur (už vieną renginio dieną)

1.

Prekiauti prekybos plote iki 6 kv. m:

1.1.

maisto produktais

68

1.1.1.

75 proc. lengvata taikoma tautinio paveldo produktų kūrėjams

Tautinio paveldo produktų kūrėjams, prekiaujantiems maisto produktais, ši lengvata taikoma tik tuo atveju, jeigu renginio prekybos vietoje tautinio paveldo produktai, turintys Tautinio paveldo sertifikatą, sudaro ne mažiau kaip du trečdalius visų parduodamų produktų asortimento. Ši lengvata netaikoma prekiaujantiems alkoholiniais gėrimais

17

1.2.

kitais ne maisto produktais ir gaminiais (prekėmis)

40

1.2.1.

75 proc. lengvata taikoma tautinio paveldo produktų kūrėjams, visų kūrybinių sąjungų nariams, prekiaujantiems tik savais produktais, gaminiais ir kūriniais; meninio ugdymo įstaigų studentams ir moksleiviams, meno kūrėjams, prekiaujantiems tik savais gaminiais ir (ar) kūriniais

10

 PREKYBININKO ĮSIPAREIGOJIMAI

 Prekybinėje prekymečio vietoje būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), turėti specialias rankų dezinfekcines priemones.

Prekybinėje prekymečio vietoje būtina turėti: galimybių pasą, leidimą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; darbuotojo darbo pažymėjimą; verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą ir kt. būtinus dokumentus.

Pageidaujama, kad atliekant atliekų rūšiavimą būtų vengiama plastikinių pakuočių bei indų naudojimo.

Apie iškilusias nenumatytas aplinkybes prekybininkas privalo nedelsdamas informuoja prekymečio organizatorių el. p. zita.mundiniene@siauliukc.lt, tel. 8 678 36 701.

 DRAUDŽIAMA

 1. Parduoti prekes, kurių mažmeninė prekyba viešosiose vietose uždrausta Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

2. Prekiauti prekėmis ar teikti paslaugas, jeigu jos neatitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose, techniniuose reglamentuose ir kituose teisės aktuose nustatytų saugos reikalavimų.

3. Prekiauti ar teikti paslaugas kitose nei organizatoriaus nurodytose vietose.

4. Verstis kita, nei su organizatoriumi suderinta veikla.

5. Prekybos ar paslaugos teikimo vietą perleisti kitiems asmenims, išskyrus verslo liudijime įrašytiems asmenims.

 PASTABA. Fiziniams ar juridiniams asmenims, gavusiems prekybinę vietą, bet neatvykusiems į prekymetį, mokestis negrąžinamas ir ateityje organizatorius pasilieka teisę į kitus organizuojamus prekymečius nepriimti šio prekeivio paraiškos.

  Organizatoriai turi teisę tikslinti ar koreguoti taisykles.

 

Kvietimas į miesto šventės ŠIAULIŲ DIENOS 785 prekymetį

Registracija į miesto šventės ŠIAULIŲ DIENOS 785 prekymetį 

Prekymečio schma 2021

 

Jūratės Povilaitienės nuotr.

 
Atnaujinta: 2021-08-13 14:11