Atgal

Registracija stabdoma! Kvietimas į miesto šventės „Šiaulių dienos 782“ 100-mečio prekymetį

Kviečiame dalyvauti miesto šventės „Šiaulių dienos 782“ 100-mečio prekymetyje, kuris vyks 2018 m. rugsėjo 6, 7 ir 8 d. 10–19 val. Vilniaus g. bulvare, Šiauliuose.

We invite you to take part in the centenary fair of city festival “Šiauliai Days 782”, which will take place on the 6th ,7th and 8th of September, 2018 at 10.00–19.00 in Vilniaus St. boulevard in Šiauliai.


REGISTRACIJA STABDOMA – PREKYMETIS SUFORMUOTAS.

 

BENDRA INFORMACIJA

 1. Prekymečio organizatorius ‒ Šiaulių kultūros centras (toliau – organizatorius).
 2. Prekymečio koordinatorė ‒ Šiaulių kultūros centro kultūrinės veiklos vadybininkė Zita Mundinienė.
 3. Registracija vykdoma iki rugpjūčio 10 d. el. p. zitamuge@gmail.com.
 4. Prekymečio dalyviai vietinę rinkliavą už leidimą prekiauti ir teikti paslaugas (toliau – rinkliava) turi sumokėti iki rugpjūčio 23 d.
 5. Konkrečių prekybinių vietų ir prekymečio dalyvių informavimas vyks iki rugsėjo 5 d.
 6. Prekymečio darbo laikas – rugsėjo 6, 7 ir 8 d. nuo 10 iki 19 val.
 7. Vieta – Šiauliai, Vilniaus g. bulvaras, atkarpoje tarp Tilžės ir Žemaitės gatvių.
 8. Dalyviai – juridiniai ir fiziniai asmenys.
 9. Dalyvių vietų skaičius ribotas.
 10. Informacija teikiama tel. 8 614 19 562.

 

REGISTRACIJA

Asmenys, norintys prekiauti ar teikti paslaugas prekymetyje, turi pateikti visus reikiamus dokumentus iki 2018 m. rugpjūčio 10 d. el. p. zitamuge@gmail.com.

Registracijai dalyvis pateikia:

 1. Užpildytą nustatytos formos prašymą;
 2. Dalyvio legalią veiklą ir statusą atspindinčius dokumentus (pažymėtus prašyme).

Svarbu!!!

Rinkliava mokama tik gavus patvirtinimą apie sėkmingą registraciją! Sumokėjus anksčiau nei patvirtinama registracija pinigai negrąžinami.

Gavus patvirtinimą apie sėkmingą registraciją dalyvis pateikia:

 1. Pasirašytas dalyvio taisykles;
 2. Rinkliavos mokėjimą patvirtinantį dokumentą.

Svarbu!!!

Nesumokėjus rinkliavos, prekybinės vietos rezervacija naikinama ir į ją kviečiami kiti registraciją įvykdę, bet dėl prekybinių vietų trūkumo, prekybinės vietos negavę fiziniai ar juridiniai asmenys pagal turinio tinkamumą ir registro eiliškumą.

 

Svarbu!!!

Teisė registruotis ir dalyvauti prekymetyje nesuteikiama:

1. asmenims iki 16 metų;

2. asmenims, turintiems galiojančią administracinę nuobaudą už viešosios tvarkos, finansinės drausmės, komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos, veterinarinių sanitarinių taisyklių, švaros ir tvarkymo taisyklių, atliekų tvarkymo taisyklių ir kitus su vykdoma veikla susijusius pažeidimus.

 

ĮMOKOS MOKĖJIMAS

Prekymečio dalyviai turi sumokėti rinkliavą iki rugpjūčio 23 d. ir atsiųsti mokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją el. p. zitamuge@gmail.com.

Prekymečio dalyviams galutinė prekybinė vieta prekymetyje bus suteikta tik jei jie iki numatytos datos bus sumokėję rinkliavą.

 

MOKESČIO DYDŽIAI

Rinkliava:

 1. prekyba ir paslaugų teikimas iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių ‒ 3,8 Eur;
 2. nesudėtingų atrakcionų paslaugų teikimas – 0,1 Eur už 1 kv. m.

Rinkliava prekymečio dalyviams yra vienai dalyvio vietai, vienai dienai.

 

Rinkliava sumokama prieš išduodant leidimą.

Rinkliava mokama pervedant pinigus į Savivaldybės administracijos sąskaitas:

AB Šiaulių bankas LT03 7180 0000 0013 0405;

AB „Swedbank“ LT89 7300 0100 0240 8128.

Savivaldybės administracijos kodas 188771865

Eilutėje „Mokėjimo paskirtis“ rašoma „Už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimą“.

 

LEIDIMO IŠDAVIMAS

Prekymečio dalyviams susimokėjusiems rinkliavą iki rugpjūčio 23 d. bus suteikta konkreti prekybinė vieta prekymetyje ir iki rugsėjo 3 d. apie tai pranešta el. paštu.

Leidimas suteikiamas tik gavus patvirtinimą apie sumokėtą rinkliavą.

Leidimas bus išduotas atvykus į prekymečio vietą.

Prekybines vietas skirsto prekymečio organizatorius.

 

PREKYBININKO ĮSIPAREIGOJIMAI

Prekybinėje prekymečio vietoje būtina turėti: leidimą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; darbuotojo darbo pažymėjimą; verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą ir kt. būtinus dokumentus.

Apie iškilusias nenumatytas aplinkybes prekybininkas privalo nedelsdamas informuoja prekymečio organizatorių el. p. zitamuge@gmail.com, tel. 8 614 19 562.

 

DRAUDŽIAMA

1. Parduoti prekes, kurių mažmeninė prekyba viešosiose vietose uždrausta Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

2. Prekiauti prekėmis ar teikti paslaugas, jeigu jos neatitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose, techniniuose reglamentuose ir kituose teisės aktuose nustatytų saugos reikalavimų.

3. Prekiauti ar teikti paslaugas kitose nei organizatoriaus nurodytose vietose.

4. Verstis kita, nei su organizatoriumi suderinta veikla.

5. Prekybos ar paslaugos teikimo vietą perleisti kitiems asmenims, išskyrus verslo liudijime įrašytiems asmenims.

 

PASTABA. Fiziniams ar juridiniams asmenims, gavusiems prekybinę vietą, bet neatvykusiems į prekymetį, mokestis negrąžinamas ir ateityje organizatoriaus organizuojamose prekymečiuose ar mugėse dalyvauti nebus leidžiama.

  

Organizatoriai turi teisę tikslinti ar koreguoti taisykles.

Invitation to the centenary fair of city festival ”Šiauliai Days 782“

Ingos Petrulaitienės nuotr.
Atnaujinta: 2018-07-24 10:00