Atgal

Šiaulių kultūros centre atliktas darbuotojų pasitenkinimo darbu tyrimas

Kiekvienas įstaigos darbuotojas turi nuostatas darbo, karjeros bei organizacijos atžvilgiu. Jų pasitenkinimas ar nepasitenkinimas darbu daro tiesioginę įtaką įstaigos veiklos rezultatams, produktyvumui, mikroklimatui. Šiaulių kultūros centras, siekdamas išsiaiškinti stipriąsias bei silpnąsias bendro darbo puses, identifikuoti darbuotojų pasitenkinimą ir nepasitenkinimą darbu sukeliančius veiksnius ir nubrėžti gaires įstaigos vidinės veiklos tobulinimui, atliko Šiaulių kultūros centro darbuotojų pasitenkinimo darbo tyrimą.


 „Siekiant užtikrinti įstaigos veiklos efektyvumą ir produktyvumą bei patenkinti vartotojų poreikius, turime, visų pirma, kurti teigiamą mikroklimatą įstaigoje ir skirti dėmesio savo darbuotojams ir jų lūkesčiams“, – sako  Šiaulių kultūros centro direktorė Deimantė Bačiulė. Direktorė įsitikinusi, kad pasitenkinimo darbu tyrimas padės įvertinti darbuotojų motyvaciją, identifikuoti pokyčių reikalaujančias sritis ir, atsižvelgus į analizės išvadas, lengviau ir efektyviau pasiekti vartotojus tenkinantį rezultatą.

Tyrimo vykdymo laikotarpiu Šiaulių kultūros centre dirbo 62 darbuotojai. Apklausoje dalyvavo 58 darbuotojai, įstaigoje dirbantys ne trumpiau kaip 1 mėnesį. Apibendrinus respondentų atsakymus, nustatyta, kad savo darbo aplinką ir vidinę įstaigos veiklą jie vertina gerai, tačiau su didele viltimi laukia renovuoto pastato atidarymo, kur darbo sąlygos bus stipriai pagerintos. Respondentai atskleidė, kad dėl darbų gausos kartais patiria įtampą ir stresą, tačiau vis tiek jaučia pasitenkinimą savo atliekamu darbu bei pareigomis. Labiausiai Šiaulių kultūros centro darbuotojai džiaugiasi bendruomeniškais ir draugiškais santykiais kolektyve, tai yra vienas svarbiausių juos dirbti skatinančių veiksnių. Tyrimo rezultatai parodė, kad respondentai labiausiai nori aukštesnio atlyginimo, kvalifikacijos kėlimo kursų ir dažnesnio kolegų bendravimo neformalioje aplinkoje.

Šiaulių kultūros direktorė džiaugiasi teigiamais darbuotojų atsiliepimais, tačiau yra įsitikinusi, kad yra kur tobulėti. „Vertiname ne tik gerus atsiliepimus, bet ir kiekvieną kritišką komentarą, pasiūlymą. Būtent kritika padeda išsiaiškinti vietas, kuriose turime pasitempti, ji padeda tobulėti įstaigai bei geriau atliepti vartotojų poreikius. Suprantu, kad laikinai išsikėlus iš pagrindinio Šiaulių kultūros centro pastato ir darbuotojams pasiskirsčius po skirtingas patalpas Šiaulių miesto ribose, susidaro tam tikrų nepatogumų. Tačiau džiaugiuosi darbuotojų supratingumu darbo vietos atžvilgiu, gera vidine atmosfera“, – sako D. Bačiulė.

Susipažinti su išsamia apklausos analize galima čia.

Informaciją teikia Šiaulių kultūros centro Komunikacijos skyriaus vedėja Irma Jurgaitytė, mob. +370 671 42 955, el. p. irma.jurgaityte@siauliukc.lt.
Atnaujinta: 2018-12-21 09:49