Atgal

Gyvosios miesto istorijos edukacinis projektas „Smetoniškos Mindauginės“

Talkšos ežero pakrantė
Liepos 6 d. 12–21 val.

Smetoniškos Mindauginės – tai Liepos 6-osios, Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dienos iškilmės, šiauliečių susipažinimo, atnaujinimo pažinčių ir džiaugsmo šventė. Tai šventei viskas prirengta: ežero pakrantė papuošta, šokiams šventė išdekoruota, daug įvairių patogumų. Prie to mes turėsime stilizuotą Šiaulių tarpukario miestą, kur kviečiame visus atsilankyti ir linksmai laiką praleisti kino teatre „Kapitol“, pasidaryti fotografijos atvaizdą fotoateljė, pabuvoti policijos nuovadoj ir Šiaulių apygardos teisme, prieinamomis kainomis apsiprekinant krautuvėlėse, knygyne ar vaistinėje „Valerijonas“.
 
PROGRAMĄ IŠPILDYS:
 
12 val. Šventinis Liepos 6-osios, Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dienos, minėjimas, iškilminga Lietuvos Respublikos vėliavos kėlimo ceremonija ir grupės „The Ditties“ koncertas
 
13.20–13.30 val. Inscenizacija scenoje „Iškilmingas prezidento Antano Smetonos pasveikinimas“
 
13.45 val. Šiaulių pučiamųjų orkestro koncertas „Tarpukario dainos“, skirtas Mindaugo karūnavimo dienai.  Solistai J. Janužas (tenoras), P. Kondrotas (baritonas), K. Valčiukienė (sopranas), L. Jurgutavičiūtė (smuikas). Meno vadovas ir dirigentas S. Vaičiulionis, dirigentas G. Brūzga
 
14.50–14.55 val. Inscenizacija prie užeigos „Keliaujančių artistų gastrolės“
 
15 val. Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro Akmenės filialo romansų atlikėjų grupės „Akmenės vyrai“ koncertas
 
15.50–15.55 val. Inscenizacija prie Šiaulių apygardos teismo „Viešas Taikos teisėjo civilinės bylos svarstymas“
 
16 val. Grupės „Home Jazz Band“ ir vokalistės Mildos Stasaitytės koncertas 
 
17.05–17.10 val. Inscenizacija prie pradžios mokyklos „Smetoniška pamoka“ 
 
17.15 val. Joniškio kultūros centro romansų grupės „Ašalia“ koncertas
 
18.05–18.10 val. Inscenizacija prie vaistinės „Valerijonas“ „Naujo preparato „Nervosinas“ pristatymas“ 
 
19.15–19.20 val. Inscenizacija prie policijos nuovados „Daboklėje“ 
 
19.30 val. Egidijaus Sipavičiaus ir Alytaus diksilendo koncertas „Mano širdis priklauso tau“
 
21 val. Visuotinis „Tautiškos giesmės“ giedojimas
 
 
Nei į pakrantę, nei į šokius įžangos nebus. Visą laiką galėsime šokti dykai! 
 
Valgiai ir gėrimai tarpukario Šiauliuose nupigintomis kainomis. Bus įvairių laimėjimų. Linksminkis ir džiaukis sulaukęs Liepos 6 d., nes tai bus nepaprasta proga visus pažįstamus ir gimines susitikti ir pasivaišinti. Visi nuoširdžiai kviečiami atvykti.
 
Daugiau informacijos čia
 
Užkviečia Šiaulių kultūros centras
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė

Renginys nemokamas


Atnaujinta: 2019-07-04 08:51