Atgal

Registracija stabdoma! Kvietimas registruotis į miesto šventės „Šiaulių dienos 783“ prekymetį

Kviečiame dalyvauti miesto šventės „Šiaulių dienos 783“ prekymetyje, kuris vyks 2019 m. rugsėjo 5, 6 ir 7 d. 10–19 val. Vilniaus g. bulvare, Šiauliuose.
REGISTRACIJA STABDOMA – PREKYMETIS SUFORMUOTAS!

BENDRA INFORMACIJA
1. Prekymečio organizatorius ‒ Šiaulių kultūros centras (toliau – organizatorius).
2. Prekymečio koordinatorė ‒ kultūrinės veiklos vadybininkė Zita Mundinienė.
3. Registracija vykdoma iki rugpjūčio 15 d. el. p. zitamuge@gmail.com.
4. Konkrečių prekybinių vietų ir prekymečio dalyvių informavimas vyks iki rugsėjo 4 d.
5. Prekymečio darbo laikas – rugsėjo 5, 6 ir 7 d. nuo 10 iki 19 val.
6. Vieta – Šiauliai, Vilniaus g. bulvaras, atkarpoje tarp Tilžės ir Žemaitės gatvių.
7. Dalyviai – juridiniai ir fiziniai asmenys.
8. Dalyvių vietų skaičius ribotas.
9. Informacija teikiama tel. 8 614 19 562.

 

REGISTRACIJA

Asmenys, norintys prekiauti ar teikti paslaugas prekymetyje turi pateikti visus reikiamus dokumentus iki 2019 m. rugpjūčio 15 d. el. p. zitamuge@gmail.com.

Registracijai dalyvis pateikia:

 1. užpildytą nustatytos formos prašymą;
 2. prekių ir prekyvietės nuotraukas;
 3. dalyvio legalią veiklą ir statusą atspindinčius dokumentus (pažymėtus prašyme).

Ar priimta paraiška dalyvauti šventės prekymetyje

 1. Tik gavus patvirtinimą iš organizatorių, kad paraiška gauta ir prekybininkas kviečiamas dalyvauti šventės prekymetyje, reikia užpildyti Registracijos formą, Prekymečio dalyvio taisykles ir susimokėti rinkliavą už leidimą prekiauti ir teikti paslaugas (šie dokumentai ir sąskaitos numeris prekymečio dalyviui bus atsiųsti).
 2. Prekymečio dalyviai, gavę patvirtinimą apie dalyvavimą, vietinę rinkliavą už leidimą prekiauti ir teikti paslaugas (toliau – rinkliava) turi sumokėti iki rugpjūčio 23 d.

Svarbu!!!

Teisė registruotis ir dalyvauti prekymetyje nesuteikiama:

1. asmenims iki 16 metų;

2. asmenims, turintiems galiojančią administracinę nuobaudą už viešosios tvarkos, finansinės drausmės, komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos, veterinarinių sanitarinių taisyklių, švaros ir tvarkymo taisyklių, atliekų tvarkymo taisyklių ir kitus su vykdoma veikla susijusius pažeidimus.

ĮMOKOS MOKĖJIMAS

Prekymečio dalyviai turi sumokėti rinkliavą iki rugpjūčio 23 d. ir atsiųsti mokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją el. p. zitamuge@gmail.com.

Prekymečio dalyviams galutinė prekybinė vieta prekymetyje bus suteikta tik jei jie iki numatytos datos bus sumokėję rinkliavą.

 

MOKESČIO DYDŽIAI

Eil.

 Rinkliavos objektas

 

 Vietinės rinkliavos dydis Eur (už vieną renginio dieną)

1.

Teikti viešojo maitinimo paslaugas:

1.1.

su prekyba alkoholiniais gėrimais

 

1.1.1.

kai užimamas plotas iki 20 kv. m

150

1.1.2.

kai užimamas plotas iki 6 kv. m

100

1.2.

be prekybos alkoholiniais gėrimais:

1.2.1.

kai užimamas plotas iki 20 kv. m

70

1.2.2.

kai užimamas plotas iki 6 kv. m

50

2.

Prekiauti prekybos plote iki 6 kv. m:

2.1.

maisto produktais

70

2.2.

tautodailės dirbiniais, medžio, tekstilės, popieriaus, odos, bižuterijos dirbiniais ir gaminiais, įvairių rūšių meno (dailės, tekstilės, juvelyrikos, dizaino ir kt.) kūriniais ir rankdarbiais

40

 

 

2.2.1.

75 proc. lengvata taikoma tautodailininkams, turintiems tautodailininko ar tradicinių amatų meistro pažymėjimą ir prekiaujantiems savo darbo sertifikuotais tautinio paveldo gaminiais ir savo rankų darbo gaminiais

10

2.2.2.

75 proc. lengvata taikoma meninio ugdymo įstaigų studentams ir moksleiviams, kūrybinių sąjungų nariams, turintiems atitinkamą pažymėjimą ir prekiaujantiems tik savo gamybos gaminiais

10

2.3.

kitų gamintojų ne maisto produktais

50

3.

Teikti laisvalaikio pramogų paslaugas:

3.1.

atrakcionų (už 1 kv. m užimamo ploto)

2

3.2.

mobiliąsias paslaugas (už kiekvieną priemonę), kitas nenumatytas paslaugas (už kiekvieną vietą)

20

Rinkliava prekymečio dalyviams yra vienai dalyvio vietai, vienai dienai.

PREKYBININKO ĮSIPAREIGOJIMAI

 1. Prekybinėje prekymečio vietoje būtina turėti: leidimą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; darbuotojo darbo pažymėjimą; verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą ir kt. būtinus dokumentus.
 2. Pageidaujama, kad atliekant atliekų rūšiavimą būtų vengiama plastikinių pakuočių bei indų naudojimo.
 3. Apie iškilusias nenumatytas aplinkybes prekybininkas privalo nedelsdamas informuoja prekymečio organizatorių el. p. zitamuge@gmail.com, tel. 8 614 19 562.

DRAUDŽIAMA

 1. Parduoti prekes, kurių mažmeninė prekyba viešosiose vietose uždrausta Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.
 2. Prekiauti prekėmis ar teikti paslaugas, jeigu jos neatitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose, techniniuose reglamentuose ir kituose teisės aktuose nustatytų saugos reikalavimų.
 3. Prekiauti ar teikti paslaugas kitose nei organizatoriaus nurodytose vietose.
 4. Verstis kita, nei su organizatoriumi suderinta veikla.
 5. Prekybos ar paslaugos teikimo vietą perleisti kitiems asmenims, išskyrus verslo liudijime įrašytiems asmenims.

PASTABA. Fiziniams ar juridiniams asmenims, gavusiems prekybinę vietą, bet neatvykusiems į prekymetį, mokestis negrąžinamas ir ateityje organizatoriaus organizuojamose prekymečiuose ar mugėse dalyvauti nebus leidžiama.

  

Organizatoriai turi teisę tikslinti ar koreguoti taisykles.

 Prekybinių vietų planas

 

 

Jūratės Povilaitienės nuotr.
Atnaujinta: 2019-08-02 12:54