Atgal

Šiauliuose įvyko susitikimas su tarptautinės organizacijos „Tradicija, šeima, nuosavybė“ (TFP) nariais

Rugpjūčio 24 d. Sukilėlių kalnelyje vyko tradicinis susitikimas su tarptautinės katalikiškos organizacijos „Tradicija, šeima, nuosavybė“ (TFP) nariais.


Renginio metu buvo prisimintas ir pagerbtas TFP organizacijos narių įvykdytas žygdarbis – didžiausia pasaulyje parašų rinkimo akcija, skirta Lietuvos nepriklausomybei paremti, kurios metu buvo surinkti 5,5 milijonai parašų. Pagerbti ir parašų rinkimo metu žuvusieji organizacijos nariai – prie paminklo jiems padėtos atminimo ir padėkos gėlės bei žvakės.

Istorijos takais nuvedė ir sveikinimo žodžius tarė Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, LR Seimo narys dr. Stasys Tumėnas, Šiaulių miesto mero pavaduotojas Egidijus Elijošius, organizacijos „Tradicija, šeima, nuosavybė“ atstovas Renato Murta De Vasconcelos, skautų iš Baltarusijos vadas Aleksandras Strelcovas.

Padėkos žodžius tarė ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Prisikėlimo apygardos vadas Juozas Mocius-Šviedrys, Šv. Elzbietos katalikių moterų draugijos pirmininkė Janina Klungevičienė, Pilietinių iniciatyvų sambūrio valdybos pirmininkė Jūratė Burakauskienė.

Renginį puošė Šiaulių kultūros centro choro „Tremtinys“ (meno vad. Romaldas Pečeliūnas), Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokinės, skautės Elzės Urbietytės ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų Arno Šimaičio ir Rūtos Klungevičiūtės dainos.

Susitikimas buvo vainikuotas iškilmingu Padėkos ir Vilties žygiu, kurio dalyviai nuo Sukilėlių kalnelio keliavo į Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje Šiaulių vyskupo aukojamas šv. Mišias.

Vilmos Sungailės nuotr.
Atnaujinta: 2019-08-24 18:57