Atgal

Šiaulių miesto šventė „Šiaulių dienos“: pagrindinė idėja


Miesto šventė „Šiaulių dienos 781“

MODERNŪS ŠIAULIAI
Šimtmečio istorijos vedami…

 

Žinia
Modernumas – tai ateities kūrimas, stereotipų laužymas, laisvas, šiuolaikiškas mąstymas, naujų tradicijų formavimas, gebėjimas remtis vietos istorija siekiant tapti kuriančia, besikeičiančia asmenybe, organizacija, visuomene.

 

Vertybės
Kūrybiškumas, atvirumas, novatoriškumas, iniciatyvumas, bendradarbiavimas, tradiciškumas, prieinamumas ir efektyvumas.

 

Misija
Tapti miesto vertybes, naujoves, pasiekimus atskleidžiančiu kultūriniu-pramoginiu renginiu, praturtinančiu kiekvieno kultūros vartotojo laisvalaikį.

 

Unikalumas
Šiaulių identiteto bei miesto kūrybinio potencialo atskleidimas.
Modernumo paieškos per šimtmečio istorijos pjūvius.
Eksperimentuojama stilizuotu tarpukario (1918–1940 m.) laikotarpiu bei ieškoma šiandienos „PIN kodo“.
Nemokama platforma eksperimentuojantiems, kuriantiems jauniems atlikėjams savęs reprezentavimui.
Galimybė nemokamai sudalyvauti įvairiuose kultūriniuose, šviečiamuosiuose renginiuose.
Organizatorių ir dalyvių partnerystė įsitraukiant į kūrybinį pažinimą.
Kultūra atranda naujas erdves stebinimui.

 

Tikslas
Įsilieti į Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimo renginius.
Skatinti kultūrinį gyventojų aktyvumą inicijuojant naujų kultūrinių idėjų įgyvendinimą.
Sukurti kokybišką kultūrinį užimtumą skatinančią šventės programą pristatant tarpukario modernizmą atspindinčią atmosferą bei parengiant šiandienos iniciatyvų projektus.
Kurti šiauliečių ir miesto svečių šviečiamąjį-kultūrinį-pramoginį užimtumą.
Stiprinti miesto organizacijų bendradarbiavimą skatinant privačios ir viešos partnerystės idėją.
Stiprinti miesto šventės kaip kokybiško kultūrinio laisvalaikio praleidimo vietą.
Skatinti tradicinių projektų atsinaujinimą.
Pritraukti verslo sektoriaus investicijas skatinant mecenatystės idėją.
Sudaryti sąlygas įvairioms organizacijoms ir socialinėms grupėms tapti aktyviais šventės dalyviais.
Kurti šiuolaikiškai mąstančio ir atviro įvairioms iniciatyvoms miesto įvaizdį.
Atnaujinta: 2018-04-26 13:49