Atgal

Kviečiame dalyvauti „Sandėliavimo patalpų nuomos skelbiamų derybų būdu pirkime“

Šiaulių kultūros centras, Aušros al. 31, LT-76300 Šiauliai, įm. kodas 302296711, tel. / faks. +370 41 52 41 63, el. p. info@siauliukc.lt, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimo Nr. 1036, Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo redakcija Nr. 1265) kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiais Pirkimo dokumentais, numato išsinuomoti įrengtas sandėliavimo patalpas ir kviečia fizinius ir juridinius asmenis, turinčius kompetenciją, pajėgumus ir patyrimą, dalyvauti „Sandėliavimo patalpų nuomos skelbiamų derybų būdu pirkime“.


Šis mažos vertės sandėliavimo patalpų nuomos pirkimas vykdomas skelbiamų derybų būdu, kurio metu perkama Sandėliavimo patalpų (toliau – Patalpos) nuomos paslauga. Patalpų geografinė vieta – Šiauliai. Patalpų paskirtis – inventoriaus (renginių techninė įranga, baldai, scenografijos objektai, ūkinis inventorius ir pan.) sandėlis.

Skelbiamų derybų atveju kandidatas, pageidaujantis dalyvauti derybose ir išnuomoti nekilnojamąjį turtą, pateikia pasiūlymą el. paštu jurate.marcisauskiene@siauliukc.lt iki 2020 m. birželio 3 d. 10:00 val. Lietuvos laiku. Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami ir nagrinėjami. Pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti. El. laiško antraštėje nurodoma „SANDĖLIAVIMO PATALPŲ NUOMOS SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU PIRKIMUI“.

SANDĖLIAVIMO PATALPŲ NUOMOS SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU MAŽOS VERTĖS PIRKIMO DOKUMENTAI

PASIŪLYMO FORMA DĖL SANDĖLIAVIMO PATALPŲ NUOMOS PIRKIMO SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU
Atnaujinta: 2020-05-22 11:13