Atgal

Apie kultūrą Šiauliuose: Šiaulių kultūros centro atvejis

Kultūra apima ne tik žmonių meninę, švietimo ar kultūrinę veiklą, ji nuolat mus lydi ir nuo nė vieno asmens nėra atsiejama. Tai žmonijos kultūrinės vertybės, visuomenės nariams būdingos bendros įvairios materialinės ir dvasinės vertybės, normos, tradicijos ir papročiai, jų visuma. Kultūros sritys – plačios ir įvairios. Tai – menas, grožinė literatūra, fotografija, teatrai, bibliotekos, muziejai ir šokiai, dainos, renginiai bei įvairi kita meninė saviraiškos veikla. Žmonės gerbia ir puoselėja kultūrą, o jos funkcionavimas leidžia kurti. Akivaizdu, kad kultūros centras turi didelę reikšmę kultūroje kaip institucija, kuri tenkina žmonių poreikius ir tikslus, organizuoja visuomenės bendradarbiavimą, vysto kultūrą, meną ir švietimą. Kultūros centras yra reikalingas gyventojams, jis – vienas iš svarbiausių kultūros židinių mieste.


Kultūros centrai yra daugiafunkciniai centrai, kurie teikia naudą visuomenei. Jie apima ne tik kultūros, meno ir švietimo veiklos sritis, tačiau atlieka ir daug kitų įvairių funkcijų. Kultūros centrai organizuoja meno sklaidą, kuria menines programas, plėtoja šviečiamąją (edukacinę), pramoginę veiklą, etninę kultūrą, jos perimamumą ir tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius. Kultūrinės įstaigos inicijuoja, rengia ir įgyvendina kultūros ir meno projektus, bendradarbiauja su meno, mokslo, švietimo, kultūros, jaunimo, religinėmis, verslo ir nevyriausybinėmis organizacijomis šalyje ir už jos ribų. Kultūros centras – tai plati organizacija, kurioje funkcionuoja kūrybinės edukacijos, neformalusis ugdymas, kultūrinių bendruomenės poreikių ugdymas ir tenkinimas. Taip sudaromos puikios sąlygos turiningai leisti laisvalaikį, bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje bei nuolat tobulėti, užsiimti teigiama veikla.

Šiaulių kultūros centro, kaip ir kiekvieno kito kultūros centro, veiklos tikslas – ne pelno siekimas, o miesto gyventojų kultūrinių poreikių tenkinimas, visuomeniškumo ir gyventojų kultūrinio aktyvumo bei užimtumo skatinimas, informacinės veiklos plėtojimas. Šiaulių kultūros centras ne tik teikia įvairiapuses kultūrines paslaugas miestiečiams, bet ir sudaro sąlygas visuomenei dalyvauti kultūros renginiuose, o kiekvienam šiauliečiui – užsiimti kūrybine saviraiška. Taip pat sudaromos sąlygos miesto visuomenei pažinti Lietuvos ir užsienio kolektyvus bei atlikėjus, plėtojama ir kitų paslaugų įvairovė.

„Šiaulių kultūros centras – tai kultūros namai, kuriuose telpa ir profesionalai, ir mėgėjai. Kultūros centras siekia suteikti, padovanoti, įtraukti ir visaip kitaip apjungti žmones bendrai kultūrinei veiklai. Dėl tos priežasties Kultūros centro salėse skamba rimtosios muzikos koncertai, vyksta profesionalių teatrų pasirodymai, tačiau lygiai taip pat čia vietą randa ir mėgėjai atlikėjai. Organizuodami renginius, kviesdamiesi atlikėjus labai stengiamės lavinti šiauliečio kultūrinį skonį, auginti jį, tačiau vietą visada paliekame ir saviraišką norinčiam parodyti mėgėjui menininkui“, – sako Šiaulių kultūros centro direktorė Deimantė Bačiulė.

Nuo pat Šiaulių kultūros centro steigimosi pradžios žmonės užsiėmė įvairia saviraiškos veikla, puoselėjo dainą, šokį, muziką ir teatrą. Kultūros centre vykdavo renginiai, šventės, parodos, koncertai, buvo organizuojamos įvairios pamokėlės, laisvalaikio praleidimo vakarai tiek jaunimui, tiek ir vyresnio amžiaus žmonėms, kuriuos ypač traukė šokiai. Pastaroji tradicija išliko ir šiandien. Tuo metu kūrėsi ne tik įvairūs meno kolektyvai, studijos, bet ir diskotekos, klubai. Klubuose buvo organizuojami tradiciniai pažintiniai vakarai, teminiai vakarėliai, vykdavo šokiai, o vėliau – ir konkursai. Šiaulių kultūros centre taip pat gyvavo įvairių muzikinių žanrų – roko, metalo, repo – gyvenimas. Čia būrėsi požeminiai atlikėjai – pankai, reperiai, reiveriai, metalistai ir didžėjai, buvo organizuojami įvairūs koncertai, vakarėliai. Taigi jau nuo pat Šiaulių kultūros centro veiklos pradžios buvo plėtojama skirtinga meninė, kultūrinė ir švietimo veikla. Įvairiapusiškas kultūrinis gyvenimas išsaugotas ir iki šių dienų.

Šiuo metu įvykdyta Šiaulių kultūros centro pastato renovacija. Tikimasi, kad tai padės dar geriau vykdyti ir plėtoti įvairią meninę, kultūrinę veiklą. Čia ir toliau bus organizuojami masiniai kultūros, švietimo, sporto renginiai, susibūrimai, parodos, koncertai, spektakliai, mėgėjų meno veikla, edukaciniai užsiėmimai, kūrybinės, kalendorinės, tradicinės, etnografinės šventės ir pan. Ši plati veikla ir vėl bus siūloma įvairaus amžiaus ir skirtingų profesijų žmonėms. Šiaulių kultūros centro rengiami valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimai, miesto šventės įprasmins svarbius Lietuvos ir Šiaulių miesto istorijos faktus. Šiaulių kultūros centras – pagrindinis Šiaulių miesto gimtadienio šventės „Šiaulių dienos“, minimos nuo 1986 m., organizatorius, kuris ir toliau burs visas miesto kultūros ir švietimo įstaigas bendrai veiklai.

Laimono Simaičio, Rolando Parafinavičiaus, Šiaulių kultūros centro archyvo, Vilmos Sungailės ir Violetos Ramanauskienės nuotr.
Atnaujinta: 2020-07-17 09:37